Големина на текста:
Изпита е тест с затворени въпроси. 30 въпроса на брои
Туризъм – Тя има френски произход и означава най­общо почивка и развлечениес 
туристическа цел
Туризъм­ по същността си е икономическа дейносткоято е насочена към 
създаване,предлагане и реализиране на стоки и услуги
Една част от авторите смятат че :
Туризма задоволява естествените потребности на хората от движениесред 
природатаи възприемат тези потребности като останки от инстинктите в миналото.
Друга голяма група приематче потребностите на хората от движение промяна на 
постоянното местоживеене ги мотивира да пътуватВ тази връзка туризмът е 
социално икономическо явлениекоето се е появило на определен етап от 
общественото развитиекогато се появяват осъзнати нужди на хората от почивка.
През последните 20 годиниевропейският туризъмсе характеризира с висок темп на 
развитиекоето доведе до пресиранена основните туристически курортии на 
досега не използваните територии ( предимно крайбрежни). Това доведе до 
управленски проблемипо отношение на условията и удобствата на посетителите
Във зависимост от вида туризъмсе определя и типа на участниците в пътуването . 
Като тук литературата ги разделяна вътрешен и международен посетителКоето 
пък от своя страна може да бъде нареченомеждународен туристкогато прекарва в 
страната повече от 1 нощ.  И екскурзиант който се възприема като еднодневен 
посетител.
Съгласно международен речник от 1961гТуризмът означава пътуване при което се 
връща в начална точкаКакто и обиколно пътуванекоето може да бъде по работа
за удоволствие или за обучениеПо времето на което се поещват различни местаи 
чиито маршут е предварително определенпланиран
С развитието на туристическите проучвания речниковите значения на термина 
туризъм са се разширили и усложнили.  В 1933гв определението  се влага 
икономическо значениекато се уточняваче в конкретния случайтуриста е 
потребител а не производителОсвен това същия този авторописва туриста и 
туризма като движение  което изпълнява 2 основни условия:
Отсъствието от дома е за сравнително кратък  период 
 Средствата който се изразходват по време на отсъствието са получени от 
домаа не са спечелени в посетеното място.
 Двама от водещите автори Крафт и Унцикефт в 1942гдават следното определение 
на туризъм : Съвкупност от съотношения и явления който се създават при пътуване 
и пребиваване на хоракойто не са местни жителидо колкото пребиваването не се 
превръща в постоянно местожителство и не се свързва с дейност за печалба.
Най добра представа за същността на туризма  дава една широко призната 
дефиниция на Матиасон в 1982г.  – Туризма е временно движение на хора извън 
тяхното нормално местоживеене и место работаДейностите осъществявани при 
престоя в тези места и съоръженията  са създадени за задоволяване на техните 
нужди.  Своебразно този автор туризмът се състои от 3 основни елемента
Динамичен елемент – който представлява пътуване до определена дестинация
Статичен елемент – пребиваване в дестинацията
 Елемент който произхожда от предходните 2 елемента и се занимава с 
въздействията на икономическитефизическите и социалните подсистеми със 
който туризмът е или в директен или в косвен контакт.
Според един български автор в 1989г.   – По своята същност туризма представлява 
пътуване или пътешествие , което се извършва индивидуално или групово и 
завършва винаги в мястото в което е започнало
Пак в 1989гХолуей – конкретизира понятието като казва : Туризма е производство и 
обмяна на услуги и стоки от стопанските единицисъздаващи организация или 
разполагащи с материално техническа база за осигуряване престоя на туристите
който временно пребивават извън местожителството си минимум 24 часабез обаче 
да упражняват трудова дейностВ това понятие материално техническа базатой 
включва : настаняванехранатранспортразвлечениявъзстановяване на здравето
спортТук се стига и до понятието допълнителни услуги.
Всички тези определения показватче има 4 основни подхода към дефиниране на 
явлението туризъмКато дейност на човеккоято се осъществява през свободното му 
времеКато стопански отрасъл обединяващ предприятия и дейностипредназначени 
да задоволят потребноститеот пътуванията и престоя на туристите ползващи
специализираната материално техническа база
На следващо мястокато стопански отрасълкойто обединява предприятия и 
дейности от 2ричния сектор на туризмаКойто са предназначени да задоволят 
потребностите свързани с пътуванията и престоя на туристите
На 4то место като движение в пространсвотомного често туризма се определя като 
особена форма на НЕ трудова миграция
И като заключение на всички тези определения световната организация по туризъм 
дава следното определение за туризъм :
Това са дейностите на хорапо време на престоя им на място извън постоянното 
местожителствоза период по кратък от годинасвързани с развлечениябизнес или 
други цели
Говорим за туризъмтъй като туристическата индустрия заема особено подходящо 
място в световната икономикагенерира около 500 милярда $ печалба. 52% от таз и 
сума предимно се генерират в ЕвропаТук световната организация по туризъмче 
през 21ви вектуризмът ще бъде 1вата индустрия в светаТой се възприема като 
най­масовия феномен на 21ви векКойто реално прониква в всички свери на живота
и променя както обкръжаващата средатака и ландшафта.
Ландшафт­ това е територияс специфичния облик и елементи на която са 
възникнали като резултат от действия и взаимодействия  между природни и човешки 
фактори или само човешки фактори.
Уточнява сече туризмът е много по широко понятие и представлява  съвкупност от 
отношениявръзки и явлениясъпровождащи пътуването и пребиваването на хорав 
места извън тяхното постоянно местожителствокойто не се свързани с тяхната 
трудова дейност.
Интензивното развитие на международните туристически връзкидоведе до 
създаване на много международни организациикойто оказват съдействие за 
подобряване на организацията в тази сфера в международните икономически 
отношения.
Основните ползи за 1 държава свързани с туризма са няколко :
Доход в чуждестранна валута­ Постъпленията в чуждестранна валута
надвишават доходите от продажба на петрол,
Осигуряване на заето на населениетов сверата на туризма работят около 100 
милиона душиосновните части са в малки и средни предприятия и в семейни 
фирмиСтатистиката показваче броя на заетите места в туризма надвишава 
в 1,5 пъти от местата в индустрията.
Развитие на селските райониобикновено свързаните с туризма предприятия 
и работни местасе създават  най­слабо развитите райониТова дава 
възможност да се балансират икономическите възможности на дадена 
държаваКакто и съдейства за задържане на населението в селските райони.
Инвестиции в инфраструктуратакапиталовложенията позволяват да се 
подобрят условията за живот на местното населениеи качеството на 
обслужване на туриститеМного често развитието на развитието на туризма 
се осъществява с обновяване на пътищалетищапречиствателни станции
реставрирането на архитектурни паметници.
Доходи от данъциДанъциот изхранванепребиваванелетищни и пътни 
таксивходни такси,  
Брутен вътрешен продуктна международния и вътрешния туризъм общо се 
падат около 10% от световния брутен вътрешен продуктТова е особено 
важно за малките и за развиващите се държави.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Масов туризъм

Лекции по масов туризъм при проф. д-р Георги Сомов: туризъм – тя има френски произход и означава най-общо почивка и развлечение, с туристическа цел. Туризъм - по същността си е икономическа дейност, която е насочена към създаване, предлагане...
Изпратен от:
krasimira glushkova
на 2011-11-01
Добавен в:
Теми
по Правен анализ
Статистика:
187 сваляния
виж още
 
 

Масов туризъм

Материал № 740386, от 01 ное 2011
Свален: 187 пъти
Прегледан: 363 пъти
Предмет: Правен анализ
Тип: Тема
Брой страници: 94
Брой думи: 27,692
Брой символи: 177,363

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Масов туризъм"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала