Големина на текста:
ГЕНЕРАЛЕН ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София
2002 г.
Предговор от началника на Генералния щаб на БА
Увод
1. Военностратегическа среда
2. Основи на военната стратегия
3. Области на действие и метод на прилагане на стратегията
4. Въоръжени сили на Република България
5. Основни форми на използване на въоръжените сили
6. Интеграция и военно сътрудничество
7. Планиране на отбраната и въоръжените сили
Заключение
П Р Е Д Г О В О Р
от началника на Генералния щаб на Българската армия
Военната стратегия на Република България е естествено продължение на Концепцията за
национална сигурност и Военната доктрина на Република България. Тя доразвива основните
положения на Военната доктрина относно предназначението, функциите, задачите,
изграждането, развитието и използването на въоръжените сили в новата стратегическа
обстановка. Като един от фундаменталните документи на нашето военно строителство, тя е
необходима както за обществото, като израз на откритостта в сферата на отбраната и
въоръжените сили и форма на граждански контрол, така и на военнослужещите и гражданските
лица, като стратегия и програма за действие.
Военната стратегия е първият документ с подобно съдържание в новата история на Република
България. Тя отразява преломния етап, в който се намират нашите въоръжени сили. Това е
начална активираща стратегия, която ще се развива, допълва и обогатява през следващите
години. Тя е стратегия на постигането на оперативна съвместимост и подготовката за членство
в НАТО. Това е Стратегия на ВОЕННАТА РЕФОРМА, стратегия на едно ново бъдеще на
страната и въоръжените сили, което трябва да изградим с общи усилия.
Наш дълг е да я претворим в реалност.
Генерал Никола Колев
Началник на Генералния щаб на
Българската армия
Увод
Военната стратегия на Република България, на основата на оценка на съвременната
военностратегическа среда, отбранителната политика на страната, новите мисии и
изискванията към въоръжените сили, както и ресурсните възможности на държавата, определя
основните закономерности, принципи, форми и способи за подготовка, използване и
управление на въоръжените сили на Република България, както и подходите за тяхното
организационно и структурно изграждане.
Военната стратегия е разработена в съответствие с изискванията на Конституцията на
Република България, Закона за отбраната и въоръжените сили, Стратегията за развитие и
превъоръжаване на Българската армия, Концепцията за планиране на гражданските ресурси в
интерес на отбраната и се основава на приетите основополагащи за националната сигурност
документи - Концепцията за национална сигурност и Военната доктрина. Взети са предвид и
ежегодните доклади за състоянието на националната сигурност.
Принципите, формите и способите за използването на въоръжените сили, както и тяхното
изграждане и развитие са ориентирани към съвременните геополитически реалности. Те са в
крак с измененията на военностратегическата среда. Отчетени са новите възможности от
засилената интеграция и сътрудничество и повишените способности на международната
общност за въздействие при възникване на кризи.
Структурата и бойният потенциал на въоръжените сили са резултат от възможностите на
националната икономика да удовлетворява техните потребности. Всички трудности, които
страната изживява в условията на преход и свързаните с това ресурсни ограничения, влияят на
състоянието на въоръжените сили.
Настоящата военна стратегия отразява сегашния етап, в който се намират въоръжените сили.
Тя не е догма и ще се развива, допълва и обогатява в зависимост от условията на
военностратегическата среда.
В резултат на извършващите се промени, въоръжените сили запазват готовността си за
осигуряване на надеждна отбрана на страната и ще преминат в ново качествено състояние,
осигуряващо равноправно участие в евроатлантическата система за сигурност.
1. Военностратегическа среда
1.1. Нови реалности, рискове и предизвикателства
В световен мащаб текат процеси на глобализация. Това поражда както позитивни тенденции,
така и нови предизвикателства и рискове.
Положителните тенденции в международните отношения доминират. Развиват се доверието и
сътрудничеството, разширяват се и се задълбочават процесите на европейската и
евроатлантическата интеграция. Укрепват мирът и сигурността. Нарастват възможностите за
управление на кризи и предотвратяване на конфликти. Това повишава равнището на
международната и регионалната сигурност, както и сигурността на отделните държави.
Степента на опасност от глобален конфликт е ниска и не създава заплахи за световния мир.
На фона на тези положителни процеси се увеличиха рисковете за вътрешни кризи и
дестабилизиране на отделни страни и региони. Проявиха се нови нетрадиционни рискове и
асиметрични заплахи, и от потенциални се превърнаха в реална заплаха. Особено значение
придобиха такива рискове за сигурността като: международният тероризъм и организираната
престъпност, етническите и религиозни противоречия, нелегалното разпространение на оръжия
и технологии за тяхното производство, бежански и емиграционни проблеми, заплахи за
информационните системи, трафикът на наркотици и хора, екологични заплахи, природни
бедствия, големи промишлени аварии и катастрофи, трансграничният пренос на инфекциозни и
епидемиологични зарази и на токсични замърсители, увеличените потребности на енергийни,
водни и други ресурси.
Наблюдава се тенденция за преразпределяне на сфери на политическо и икономическо
влияние. Едновременно с формирането на мощни политически и икономически региони се
оформиха и такива с нестабилна политико-социална и военностратегическа среда и ниско ниво
на икономическо развитие. Големите различия в стандарта на живот създадоха предпоставки
за социално напрежение и недоволство в по-слабо развитите държави. Тези предпоставки
допълнително се подсилиха от нарасналата роля на религиозния и етнически фактор.
Терористичните атаки в САЩ доведоха до формиране на нова военностратегическа среда.
Досегашните рискове и потенциални заплахи от терористични действия станаха реалност.
Борбата срещу тероризма придоби първостепенно значение в цял свят.
В Европа се задълбочават интеграционните процеси, което се изразява в изграждането на нов
институционален механизъм на Европейския съюз. Оформя се общо политическо,
икономическо, социално и правно пространство. Постигнат е консенсус по въпроса за
необходимостта от изграждането на обща европейска политика за сигурност и отбрана, в това
число и на европейски военни възможности, при запазване на евроатлантическата връзка и
взаимодействието между Европейския съюз и НАТО.
Процесите, които протичат в Югоизточна Европа оказват най-пряко влияние върху състоянието
на националната сигурност във външнополитически план. Участието на Република България в
международните мироопазващи сили в Босна и Херцеговина и Косово е доказателство за
стабилизиращата роля на нашата страна в региона. Инициативата на НАТО за Югоизточна
Европа (ЮИЕ) подпомага сътрудничеството между страните от региона на основата на
европейските и евроатлантическите ценности и принципи и допринася за осъществяването на
проекти в сферата на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната. Процесът на
срещи на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа съществено допринася
за укрепване на регионалната стабилност и сигурност и за разширяване на
военнополитическото доверие и военното сътрудничество в региона. Създаването на
Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ) и извършеното от Република
България до този момент като домакин на щаба на ММСЮИЕ съдейства за укрепване на
регионалната стабилност и сътрудничество. Оперативната група за военноморско
сътрудничество BLACKSEAFOR способства за развитие на сътрудничеството с практическа
насоченост към провеждане на хуманитарни операции. Пактът за стабилност в ЮИЕ има
потенциал да изпълнява координиращи функции по важни за целия регион въпроси, свързани с
укрепването на мира, демокрацията, сътрудничеството и икономическото развитие.
Наред с положителните тенденции съществуват редица потенциални рискове за стабилността
в региона. Продължаващата нестабилност в района на Западните Балкани и основно

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Военна доктрина

В политически план приемането на Република България в нато означава необратимо връщане на страната към демократичното европейско пространство, гарантиране на принципите на демокрацията...
Изпратен от:
Anita Boicheva
на 2011-10-30
Добавен в:
Лекции
по Военна психология
Статистика:
66 сваляния
виж още
 
 

Военна доктрина

Материал № 739386, от 30 окт 2011
Свален: 66 пъти
Прегледан: 150 пъти
Предмет: Военна психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 34
Брой думи: 12,198
Брой символи: 87,435

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Военна доктрина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала