Големина на текста:
Банката е акционерно дружество, което извършва публично
привличане на влогове и използва привлечените парични средства за
предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск.
Основа за възникване на банковата дейност са паричното обръщение
и паричните резерви, формиращи се при кръгооборота на капитала.
Дейността на банките съставлява съвкупност от предлаганите на клиентите
многообразни операции и следователно многообразни услуги.
Осъществяваните от банките операции могат да се класифицират
според позицията им в баланса като се разграничават пасивни (изразяващи
формирането на собствения и мобилизирането на чуждия капитал от
банките) и активни (изразяващи пласирането на пасивите, т.е. начините и
формите за използване на банковия капитал с цел формиране на доходи)
операции. По-подробно активните и пасивните банкови операции са
представени чрез мястото им в баланса (Таблица 1
1
).
АКТИВ ПАСИВ
1. Касова наличност и приравнени
към нея средства:
• касова наличност
• депозити по сметки в други банки и
в Централната банка
• минимални задължителни резерви в
Централната банка
• платежни документи на инкасо
2. Ценни книжа:
• на Централната банка
• на правителството
• на нефинансови институции
• други
3. Покупка на ценни книжа с цел
последваща продажба
4. Заеми:
• краткосрочни
• средносрочни
• дългосрочни
5. Финансиране на лизингови
операции
6. Вземания по акцепт
1. Собствен капитал:
а) Първичен (основен) капитал:
• акционерен капитал
• фонд “Резервен”
• резерви с общо предназначение
б) Допълнителни капиталови резерви:
• неразпределена печалба
• резерви от преоценка на активите
• капиталово-дългови (хибридни)
инструменти
• подчинен срочен дълг
• резерви със специално
предназначение
2. Задължителни специални резерви
(законови провизии)
3. Привлечени средства:
• депозити на нефинансови предприятия
• депозити на граждани
• депозити на банки и други финансово
-кредитни институции
• депозити на бюджета
• продажба на ценни книжа с ангажимент
1
Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, С., 2000 г.
1
7. Дълготрайни материални активи
-сгради, оборудване и други
8. Разходи за бъдещи периоди
9. Загуба от отчетния период
за обратна покупка
• задължения по акцент
• кредити и други задължения.
4. Приходи за бъдещи периоди
5. Други пасиви
Сума на актива Сума на пасива
Таблица 1. Баланс на банка
В процеса на осъществяване на дейността на банките в
действителност тяхната основа са разплащанията, т.е. трансфера на
парични средства. Плащанията се разграничават:
според формата на плащане – на разплащания в брой и
безналични (по сметка) разплащания. Характерно за безналичните
плащания е тяхното извършване чрез задължаване и заверяване на банкови
сметки;
според местоназначенията на плащанията – в рамките на
страната и с контрагенти от чужбина
2
. Нормативната уредба на страната
указва, че с чужбина парични преводи не могат да се осъществяват в
левове. По принцип плащаният в страната се осъществяват в националната
парична единица – лева, докато тези с чужбина в чуждестранна валута.
В икономическата литература съществуват множество и различни по
своята същност определения. Определянето на кредитната политика на една
банка идва в момент, когато управителният съвет е определил кредитната
стратегия и е направил оценка на контрола и процедурите. В първата част от
кредитната политика е да се дефинират целите разработени от
управителният съвет, които ще се използват от кредитният комитет при
управлението и контрола на кредитната експозиция на банката. Другите
части от кредитната политика са съсредоточени към управлението и
контрола на риска, които се оформят в наръчник от процедури.
Основната дейност на търговската банка освен влогонабирането като
пасивна банкова операция е нейната кредитна дейност. Кредитната политика
може да се дефинира и като израз на намеренията на банката в сферата на
кредитните операции, тя е и съвкупност от интелектуални и практически
2
Радков, Р. “Пари и банки”, В.Търново, 1998 г.
2
действия целящи постигането на удовлетворяващи и двете страни междини
и крайни резултати.
В този смисъл интереса на търговските банки за създаване и
провеждане на правилна кредитна политика ще цели постигането на един
определен положителен резултат. Във връзка с това кредитната политика
трябва да отговаря на определени изисквания, произтичащи от нейната
връзка и зависимост с различни политически, икономически и социални
фактори и явления. Тези изисквания могат да бъдат общи и конкретни.
За да е стабилна и надеждна една банка, трябва да осъществява
ефективна кредитна дейност. За тази цел банките приемат вътрешни
правила, които спазват при осъществяване на кредитната си политика.
Основните принципи на кредитиране са:
целесъобразност- доказана и приемлива за банката
необходимост от предоставяне на кредит, който на база на ефективността от
използването на предоставените заемни средства осигурява връщане на
кредитите;
обезпеченост- осигуряваща връщането на кредита освен чрез
ефективното му използване и чрез допълнителни гаранции;
срочност- кредитите се предоставят за съответен срок;
цена на кредита- определена е като лихва и отчита степента на
риска от невъзвръщаемостта на кредита.
Съществуват ограничения, чрез които банките могат да отхвърлят
неплатежоспособни клиенти, които са потенциална заплаха за нормалното
съществуване и функциониране на банката. Банките отпускат по принцип
кредити на клиенти само от региона на действието и при спазване на общите
ограничения на Закона за банките. Тези ограничения не се прилагат, когато
сделките са обезпечени само с ипотека върху недвижим имот, имащ
установена цена, изцяло покрит със застраховка в полза на банката и
стойността му е по-висока от размера на кредита, лихвите и други
допълнителни разноски.
Обекти на кредитиране могат да бъдат:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 мар 2020 в 08:43 студент на 43 години от Смолян - Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - икономика, випуск 2017
03 мар 2020 в 11:31 ученик на 21 години от Братя Даскалови - ОУ "Георги Сава Раковски", с. Партизанин, випуск 2017
01 мар 2020 в 18:09 потребител
08 яну 2019 в 10:14 в момента не учи на 46 години
27 яну 2015 в 22:04 студент на 41 години от София - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2015
17 юни 2014 в 10:46 студент на 28 години от Благоевград - ЮЗУ "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2013
13 ное 2013 в 03:56 в момента не учи на 26 години
06 юли 2013 в 13:43 студентка от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Английска филология, випуск 2005
15 юни 2013 в 03:01 студент на 31 години от Стара Загора - vfu, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
310
·
7
·
1,202
·
326
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Вторичен пазар на ценни книжа

18 яну 2011
·
65
·
5
·
1,504
·
111

Характеристика и форми на вторичния пазар на ценни книжа...
 

Пари и банки

27 окт 2008
·
155
·
2
·
314
·
80

Парите са общоприето средство за размяна. Те се използват и като единица за смятане и могат да съхраняват покупателна способност за бъдещи периоди, т.е. служат като средство за натрупване. Без пари разменният процес ще се съпътства от големи разходи..
 

Теоретични основи на финансите. Причини за възникване и същност на финансите

14 апр 2009
·
165
·
8
·
1,534
·
154

Парите и финансите са основни икономически категории. Те са взаимно свързани и обусловени една от друга...
 

Типови задачи за изпита по „Парични и капиталови пазари”

15 сеп 2009
·
307
·
9
·
2,601
·
486
·
1

Търговията с различните инструменти на паричните и капиталовите пазари е невъзможна без познаване на концепцията за промяната на стойността на парите във времето...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(За отличници)
40
09.10.2019
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
8
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Банки

Материал № 73916, от 09 яну 2008
Свален: 522 пъти
Прегледан: 68 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 19
Брой думи: 3,419
Брой символи: 29,973

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банки "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения