Големина на текста:
Приложение към чл. 4, ал. 1
Вх. № .................../ .................
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
“СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
.................................................
М О Л Б А - Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отпускане на целева помощ за отопление с
електроенергия
топлоенергия
твърдо гориво
природен газ
От ........................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ................................................ , област .............................................................. ,
община .............................................................., ж. к./ кв. ............................................................................,
ул. ................................................................ № ....... , бл. ......... , вх. ......., ет. ......, ап. ......., тел: ..................
Д Е К Л А Р И Р А М
І. Семейно положение:
Лични данниДеклараторСъпруг (съпруга)
123
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Семейно положение
Лична карта №
издадена на
от
Паспорт, серия, №
издаден на
от
Адресна регистрация
Социална група Работещ Безработен
Осигурен Неосигурен
Пенсионер Учащ се
Други
Работещ Безработен
Осигурен Неосигурен
Пенсионер Учащ се
Други
Здравословно
състояние
Здрав С ЛКК,
С ТЕЛК/ ДЕЛК/НЕЛК
90 и над 90% с ЧП 90 и над 90%
от 70% до 89,99% от 50% до 69,99%
Здрав С ЛКК
С ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК
90 и над 90% с ЧП 90 и над 90%
от 70% до 89,99% от 50% до 69,99%
ІІ. В състава на семейството ми има/няма деца до 18-годишна възраст (учащи, до
придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна
възраст), несключили граждански брак, и те са:
1
З А Б ЕЛ Е Ж К А:
1. Молби-декларации за отопление се
подават от 1 август до 31 октомври.
Име, презиме,
фамилия
ЕГН Посещава
училище
В
държавно/
общинско
училище
На пълна
държавна
издръжка
Здравословно състояние
1.
да
не
да
не
да
не
Здрав С ЛКК
С ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК
90 и над 90% сЧП 90 и над 90%
от 70% до 89,99% от 50% до 69,99%
2.
да
не
да
не
да
не
Здрав С ЛКК
С ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК
90 и над 90% с ЧП 90 и над 90%
от 70% до 89,99% от 50% до 69,99%
3.
да
не
да
не
да
не
Здрав С ЛКК
С ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК
90 и над 90% с ЧП 90 и над 90%
от 70% до 89,99% от 50% до 69,99%
4.
да
не
да
не
да
не
Здрав С ЛКК
С ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК
90 и над 90% с ЧП 90 и над 90%
от 70% до 89,99% от 50% до 69,99%
5.
да
не
да
не
да
не
Здрав С ЛКК
С ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК
90 и над 90% с ЧП 90 и над 90%
от 70% до 89,99% от 50% до 69,99%
6.
да
не
да
не
да
не
Здрав С ЛКК
С ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК
90 и над 90% с ЧП 90 и над 90%
от 70% до 89,99% от 50% до 69,99%
ІІІ. Съжителствам със следните лица:
Име, презиме, фамилия ЕГН Постоянен адресЛична карта
(паспорт) №,
издадена на... от...
Родствена
връзка с
декларатора
1.
2.
3.
4.
ІV. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка (на декларатора):
Име, презиме, фамилия ЕГН Постоянен адресЛична карта
(паспорт) №,
издадена на... от...
Родствена
връзка с
декларатора
1.
2.
3.
4.
V. Брутните ми доходи, на семейството ми (на съжителстващите с мен родители) през предходните
шест месеца са:
Общо ......................... лв.
В това число от:
1. трудова дейност......................... лв.
2. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство......................... лв.
3. продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество ........................ лв.
4. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества
и други форми на собственост......................... лв.
5. наем, рента и аренда......................... лв.
6. авторски и лицензионни възнаграждения......................... лв.
2
7. дивиденти и доходи от дялово участие......................... лв.
8. премии и награди от спортни състезания......................... лв.
9. обезщетения и помощи......................... лв.
10. пенсии (без добавката за чужда помощ на хората с увреждания с
определена чужда помощ; на ветераните, доброволците и пострадалите
в Отечествената война; еднократните компенсации към пенсиите или
извънредните пенсии) ......................... лв.
11. стипендии ......................... лв.
12. помощи и добавки по Закона за семейни помощи за деца
(с изключение на чл. 6, 8г и 10а) ......................... лв.
13. присъдени издръжки ......................... лв.
14. други доходи ......................... лв.
. Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа общо..................... лв.
VІІ. Обитавано жилище
Състои се от ............... стаи (без преходен хол, кухня и сервизни помещения). Собственост на:
Собствено Съсобствено (ползвател) Държавно (ведомствено) Общинско
Не притежавам
То е единствено за моето семейство: Да Не
VІІІ. Аз и членовете на семейството ми притежавам(е) следната друга недвижима и движима
собственост:
жилищен имот да ......................... не
(брой)
вилен имот да ......................... не
(брой)
земеделска земя да ......................... не
(декари)
движима собственост да ......................... не
(брой)
други имоти:......................................................................................................................................................
(описание)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ІХ. Прехвърляне на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части
от тях
срещу заплащане през последните 5 години
K да; описание ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
K да с цел смяна на жилище по чл. 10, ал.11 от ППЗСП; описание - ..............................................
.............................................................................................................................................................................
K не
Х. Прехвърляне чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен,
селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години
K да; описание - .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
K не
ХI. Регистрация като ЕТ, собственост на капитала на търговско дружество
K да; описание –..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
K не
ХII. Договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Молба за отпускане на помощ за отопление

Бланка на молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление с електроенергия, топлоенергия, твърдо гориво, природен газ...
Изпратен от:
www.ro0zavo0
на 2011-10-27
Добавен в:
Заявления
по Социална политика
Статистика:
58 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Развитие на семействата в България

13 мар 2009
·
156
·
18
·
3,239
·
124

В България използваната дефиниция за семейство е съобразена с препоръките на Статистическата комисия на ООН и Европейската икономическа комисия за наблюдение на семейното ядро....
 

Социална политика, социална сигурност и социална защита

28 окт 2007
·
1,697
·
27
·
2,641
·
721
·
2

Защитата на социалните права има разнообразни икономически и политически измерения, които рефлектират в националната социална политика на отделните страни.
 

Социална работа с приемно семейство. Модели на приемно семейство в Сащ.

06 окт 2008
·
181
·
7
·
812
·
133

Семейната среда е много важна за израстването и развитието на децата. За това Законът за закрила на детето дава възможност на децата, които по някаква причина не могат да живеят при родителите си да бъдат настанени в семейство на приемни родители...
 

Социална работа с групи /семейство/

01 дек 2008
·
307
·
5
·
408
·
259

Семейството е непълно: баща, който отглежда сам двете си деца - момче на тринадесет години и момиче на шестнадесет години. Майката е починала... Бащата е безработен има сколонност към злоупотреба с алкохола и поня
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
66
1
28.05.2015
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
10
1
11 мин
15.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Молба за отпускане на помощ за отопление

Материал № 738314, от 27 окт 2011
Свален: 58 пъти
Прегледан: 121 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Заявление
Брой страници: 5
Брой думи: 895
Брой символи: 4,508

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Молба за отпускане на помощ за отопление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала