Големина на текста:
СЪЩНОСТ И ЗАДАЧИ НА ФИНАНСОВО-
СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ
Изясняването на същността на финансово-счетоводния анализ има
важно отправно методологично значение. Ето защо тя се явява обективно
необходима от гледна точка на по нататъшните изложения в тази област.
В счетоводната теория няма общоприето определение на понятието
финансово-счетоводен анализ. Някои автори го определят като „процес на
избор, съпоставяне и оценяване на финансовата информация". Според
други той е „част от управленската дейност, изразяваща се в подбор на
информация, в нейното съпоставяне и оценка с цел да се изследват
значими съотношения и тенденции, несвойствени колебания и процеси,
нови насоки и фактори на развитието, както и да се приемат оптимални
управленски решения".
И двете определения разглеждат финансово-счетоводния анализ,
като процес свързан с финансовата информация и елемент на
управленската дейност.
За разкриване същността на финансово-счетоводния анализ е най-
добре, ако той се третира като част от икономическия анализ, защото има
за база обектите на стопанската дейност, характерните му черти и
използваните в немалка степен методи и способи. Конкретен обект на
счетоводния анализ, обаче е счетоводната информация на самостоятелно
обособено търговско дружество. Тя се набира за определен период от
време и място и е обект на съпоставяне и оценяване от специалисти.
На тази основа финансово-счетоводният анализ може да се определи
като процес или дейност на специалисти, при който на базата на
специални познания се изследва и оценяват резултатите от дейността на
търговските дружества и предприятия в условията на пазарна икономика
и обективно действащи икономически закони, намерили израз в годишния
финансов отчет, с цел разкриване и измерване влиянието на факторите
върху постигнатите резултати, очертаване на тенденциите в развитието и
приемане на оптимални управленски решения.
В това определение могат да бъдат отбелязани следните по-важни
моменти:
Първо, финансово-счетоводният анализ е процес или умствена
дейност на специалисти, боравещи с цяла система от специални
икономически и счетоводни познания, съвременни методи и технически
средства за изследване.
Второ, целта на финансово-счетоводния анализ е да изследва и
оценява резултатите от дейността на търговските дружества по време и
място. Това могат да бъдат всички търговски дружества (предприятия) по
смисъла на Търговския закон и по Закона за счетоводството, които
осъществяват стопанска дейност на територията на страната.
Трето, тези резултати са постигнати както в условията на пазарната
икономика и новите структури, така и при обективно действащите
икономически закони, чието влияние в новите условия е силно изразено.
Четвърто, изпълнителските, ръководните и контролните финансови
органи на дружествата с финансово-счетоводния анализ не установяват
само резултатите (положителни и отрицателни), а разкриват факторите и
съизмерват тяхното влияние и принос. Следователно с него те търсят
причинно-следствените връзки между отделните фактори в техния
количествен и качествен състав и постигнатите резултати.
Пето, със финансово-счетоводния анализ финансовите и другите
органи си поставят и нови по-високи прогностични цели, а именно:'да
очертаят тенденциите в бъдещото прогресивно и възходящо развитие на
търговс-ките дружества. С други думи да видят нещата не само в статика,
а и в динамика, при това далеч напред - в перспектива.
Шесто, финансово-счетоводният анализ дава възможност и
позволява на съответните изпълнителски, ръководни и финансово-
контролни органи на търговските дружества от различни сфери на
дейност да мобилизират всички свои сили, ресурси, явни и скрити резерви
и да предприемат ефективни и оптимални управленски решения за
бъдещата дейност.
По същество финансово-счетоводният анализ се извършва най-често
върху дейността на дружествата, отразена в годишния финансов отчет.
Отделно от това, той може да се извършва и по информация от текущото
счетоводно отчитане, по счетоводни сметки и т.н., което го прави
изключително ценен и полезен.
В отделните търговски дружества и фирми счетоводният анализ
спомага за решаването на редица важни и отговорни задачи.
Първостепенна и основна задача на финансово-счетоводния анализ е
да даде точна, вярна и комплексна оценка за финансовото и
имущественото състояние на търговското дружество или фирма.
Изпълняването на тази задача се постига на базата на финансовата
информация, съдържаща се основно в годишния финансов отчет или на
данните от текущото отчитане чрез разкриване и изясняване на
факторите, обуславящи това състояние.
В зависимост от целта, която си поставят съответните органи, тази
задача, намира различна конкретизация в:
• оценка на изпълнението на бизнес плана или на производствената
програма по отношение на обоснованост, реалност и напрегнатост. Това е
особено важно тъй като всяко неизпълнение или отклонение води до
влошаване на финансовите резултати.
•оценка на степента на изпълнение на материалните, трудовите и
финансовите ресурси на дружеството. Констатирането на смущения в тази
област има отрицателно и негативно въздействие.
•оценка на реалното финансово състояние на дружеството на база
анализа на баланса, анализа на отчета за приходите и разходите и
приложенията към годишния финансов отчет. Тази оценка е сърцевината
на счетоводния анализ, поради което е най-важна и има първостепенно
значение.
Разкриването на тенденциите и закономерностите в развитието на
дейността на или фирмата е друга задача на финансово-счетоводния анализ.
Внимателното наблюдение и анализиране позволява да се -разработват
прогнози и перспективни планове за развитието на дейността с правилна
ориентация и очертаване на приоритетите. По този начин" може да се
обосновава стратегията и стратегическите цели на конкретното търговско
дружество.
Следващата задача на финансово-счетоводния анализ е свързана с
разкриването и количественото изразяване на влиянието на факторите,
довели до измененията и постигането на положителните или
отрицателните резултати. Например:
при негативен финансов резултат - високия размер на разходите за
обичайната дейност, на финансовите и извънредните разходи, ниския
размер на приходите за обичайната дейност, голямата балансова
задлъжнялост, високия размер на вземанията и обратно.
при положителен финансов резултат - нисък абсолютен и относи-
телен размер на разходите за обичайна дейност, на финансовите и извън-
редните разходи, високия размер на приходите за обичайна дейност, дос-
татъчно налични финансови средства, незначителна задлъжнялост и т. н.
Много важна задача на финансово-счетоводния анализ е
разкриването на резервите за развитието на дейността на дружеството и за
постигане на високи икономически и финансови резултати при най-
икономично и ефективно използване на финансовите средства. Като
разкрива измененията и причините, които са ги породили, анализът е в
състояние да посочи пътищата и средствата за развитието на по-
нататъшната дейност и в същото време да неутрализира своевременно
онези въздействия, които водят до влошаване на резултатите. В това
отношение изучаването и внедряването на новостите и положителния
опит на други сходни дружества и фирми е от изключително голямо
значение.
Особено важна и отговорна задача на финансово-счетоводния
анализ е през призмата на финансовата информация да се опита да
направи оценка на обосноваността и икономическата целесъобразност на
взетите управленски решения. Това е нелека и сложна задача, която е на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансово-счетоводен анализ

Изясняването на същността на финансово-счетоводния анализ има важно отправно методологично значение. Ето защо тя се явява обективно необходима от гледна точка на по нататъшните изложения в тази област...
Изпратен от:
Ваня
на 2011-10-24
Добавен в:
Лекции
по Счетоводство
Статистика:
159 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
30
1
1 мин
23.08.2018
Национални счетоводни стандарти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията за НСС. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
7
1
5 мин
13.08.2020
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Финансово-счетоводен анализ

Материал № 736194, от 24 окт 2011
Свален: 159 пъти
Прегледан: 311 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 41
Брой думи: 10,709
Брой символи: 69,281

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансово-счетоводен анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
47 11

Сияна Белоречка
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  8 години
178 11

виж още преподаватели...
Последно видяха материала