Големина на текста:
Бизнес комуникации
1 тема:
Общуването като социално – психологически феномен
Общуването е сложен социално- психологически процес, при който
контактуващите лица съзнателно или несъзнателно, преднамерено или спонтанно си
разменят информация или съпреживявания. Общуването е универсална форма на
обмен.
Общуването предполага наличие на:
1.Страни (партньори), м/у които се осъществява обмен;
2.Нещо, което се обменя;
3.Начин, технологии за осъществяване на този обмен.
Какво се обменя в процеса на общуване?
-Идеи, възгледи, позиции, термини;
-Оценки, норми;
-Тези, аргументи
-Емоции, настроения;
-Убеждения, съмнения;
-Решения;
-Опит;
-Психологически състояния – страх, решителност, безпокойство;
-Предмети;
-Стоки;
-Услуги;
-Хора.
В съдържателно- дейностен аспект общуването се проявява в три
направления:
-като вътрешна потребност на индивида;
-като негова цел;
-като поле и възможност за неговата реализация.
Основни компоненти в структурата на общуването са:
-Начин на еднопосочно влияние на едно в/у друго м/у общуващите лица;
-Начин, по-който едно от лицата отразява въздействията, упражнявани в/у него
от другите лица;
-Начин на взаимно влияние м/у общуващите лица;
-Начин на отразяване на взаимните влияния от общуващите лица.
Правила:
-Първо златно правило – да мислим преди да говорим;
-За да се отслаби действието на субективните бариери на общуването е
необходимо: да се приспособяваме към партньора; да не се допуска разминаване
м/у думи и действия; да се използват различни информационни канали; да се
използва разбираем език; да се увеличат знанията и уменията за общуване; да
има уважение и добронамереност към партньора.
Общуването в социален аспект:
-Общуването е в основата на отношенията м/у хората;
-По съдържателен признак отношенията са две групи – социални и
самоличностни;
-Социалните отношения са построени в/у прагматична и рационална основа;
1
-Човек със своята индивидуалност влияе в/у характера, съдържанието и формите
на общуване с другите хора.
Общуването като човешка дейност:
1.Субект на дейността – човек, който притежава активност.
2.Обект на дейността човек, хора към които е насочена чужда
активност. Обектът е пасивен, търпи чуждо въздействие.
3.Потребности – хората общуват, за да удовлетворят своите потребности.
Потребностите биват материални и духовни.
4.Интереси – интересите определят посоката и характера на човешката
активност. Интересът е процесуален – той се поражда, развива, променя
и умира. Биват: 1.лични, групови, колективни, обществени;
2.кратковременни, дълговременни; 3.политически, икономически,
културни, социални.
5.Цели – целите са най-важни за развитието на организацията.
6.Мотиви – нещо, заради което хората действат. Те са движещата сила на
човешката активност. Мотивите могат да бъдат лични или групови,
дълготрайни или краткотрайни, формални или неформални и т. н. Най-
силен е мотивът за успех. За да мотивираме, ние се интересуваме не от
отделен мотив, а от: мотивационна структура, водещ мотив,
съвкупността от мотиви водещи до желаното решение.
7.Ценности – означаваме факта, че за нас нещата имат смисъл и значение
8.Норми – това е правило, което предписва определено поведение.
Например – законите, пътни знаци… Функции на нормите – средство за
защита и гарантиране на определени интереси, средство за управление,
средство за упражняване на власт. Чрез нормите планираме,
организираме, ръководим, контролираме.
9.Роли това е типична система на човешкото поведение за регулиране
на правата и задълженията на личността.
10. Претенции – изискванията на личността към другите и към себе си.
11. Очаквания – те са израз на познанието ни за връзките м/у явленията.
2 тема
Делово общуване
Определениеосъществява се м/у две и повече лица като сложен социално-
психологически процес, при който те разменят по между си повече информация,
отколкото съпреживявания. Разменя се информация по делови въпроси.
Деловото общуване се формира и протича като вътрешна потребност, целева
ориентация и поведенчески акт.
Видове делово общуване:
1.Институционално общуване по делови въпроси по месторабота.
Осъществява се на работното място или около него, в рамките на раб.
време. Проявява се на две нива – хоризонтално и вертикално.
Хоризонталното общуване се осъществява м/у равнопоставени в
йерархията лица. Вертикално общуване се осъществява м/у лица,
намиращи се на различни йерархични равнища. От своя страна
вертикалното общуване се дели на регламентирано и
нерегламентирано. Регламентираното общуване се осъществява в
случаите, когато мениджърът обсъжда със сътрудниците си делови
2
въпроси по време на съвещания и заседания, в приемното си време.
Нерегламентираното вертикално институционално делово общуване
осъществява се спонтанно, не се планира, извън кабинет.
2.Неинституционално – общуване по делови въпроси, осъществява се
извън рамките на организацията, фирмата. Например у дома, в
заведение и т. н. Това общуване е предимно хоризонтално.
Делово общуване
Институционално Неинституционално
Хоризонтално Вертикално
Регламентирано Нерегламентирано
Затруднения в деловото общуване:
Обективни – неблагоприятни за деловото общуване традиции, затруднения в езика,
незавършено законодателство, неразвита икономика.
Субективни ниска езикова култура, невъзпитаност, прибързани заключения,
неадекватни жестове.
3 тема
Общуването в контекста на организацията
………………….
4 тема
Същност и особености на информацията
Информация – сведение, предавано от едни на други хора с помощта на
различни способи и средства. Информацията е реалност, тя съществува независимо от
желанието и съзнанието на индивида. Информацията задоволява нечии потребности.
Информацията има следните характеристики:
-Физически носители – книги, вестници, дискове…
-Знаци, символи – букви, цифри, цветове…
-Значения, смисли – за да изрази нечие виждане
-Кодове – те са съответствията м/у символите и знаците, организирани в езика.
Като информационен процес общуването предполага наличие на :
Изпращач на информацията – донор, източник, адресант;
Канали за пренос на съобщение – интернет, телевизия, списания;
Изпращане на съобщение – като действие, акт;
Получател на информация – реципиент, адресат.
При предаване и получаване на информацията може да възникне „шум”.
Изисквания:
-Ценността на информацията се изменя във времето;
-Информацията старее и губи ценността си;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 фев 2021 в 10:33 потребител
09 фев 2021 в 17:49 потребител
13 мар 2019 в 22:10 студентка на 34 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2017
05 май 2018 в 11:16 в момента не учи на 36 години от Шумен
05 ное 2017 в 18:16 студент на 41 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2020
29 мар 2016 в 09:24 студент на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2017
08 окт 2015 в 19:02 ученичка от Благоевград - Седмо СОУ
09 апр 2015 в 12:58 студентка на 28 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по технически науки, специалност - Геодезия, випуск 2015
31 мар 2015 в 14:01 студентка на 33 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев", специалност - Педагогика, випуск 2012
17 фев 2015 в 11:45 потребител на 39 години
 
Подобни материали
 

Бизнес администрация

11 ное 2009
·
29
·
5
·
635
·
41

Планирането е процес, чрез който индивидуалните или организационни цели се превръщат в начини за постигане на тези цели....
 

Бизнес план за коктейл бар

04 апр 2011
·
774
·
11
·
897
·
1,304

В бизнес плана се разработва темата за коктейл бар "Фонтана". Описани са всички необходими неща, които трябват за представянето на един бизнес план...
 

Бизнес план на туристическа агенция


Бизнес план на туристическа агенция - структура, екип, мотивация на персонала...
 

Изкуството на воденето на преговори


Воденето на преговори е част от всекидневието на всички, а за успешния бизнес е от съществено значение. Слабите преговори може да се окажат пагубни за една компания, също като загубата на ключови клиенти....
 

Общуването в бизнеса – теория в действие. Базисни правила за делово общуване. Психологическа схема за водене на преговори. Изследване на личностния потенциал на мениджъра pro

01 ное 2018
·
12
·
2,076
·
14
·
12.00 лв.

Мениджърът е лицето, което изпълнява три основни функции: огранизация, ръководене и контролиране на дейността. Различните ситуации, при които попада той при управлението на фирмата, правят неговата работа изключително динамична...
 
Онлайн тестове по Бизнес администрация
Въпроси от VJL системата в интернет III вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Това е третият вариант на теста по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(Лесен)
32
42
1
5 мин
20.09.2011
Въпроси от VJL системата в интернет IV вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Това е четвърти вариант на тест по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(Труден)
32
41
1
2 мин
20.09.2011
» виж всички онлайн тестове по бизнес администрация

Общуването като социално – психологически феномен

Материал № 736153, от 24 окт 2011
Свален: 60 пъти
Прегледан: 125 пъти
Предмет: Бизнес администрация
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,461
Брой символи: 9,865

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общуването като социално – психологически феномен"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала