Големина на текста:
Нормативно регулиране на одита и на одиторската
професия
1.Въведение в темата
Международната федерация на счетоводителите (МСФ) е
неправителствена международна организация, чиято основна мисия е „.....
да утвърждава счетоводната професия в световен мащаб и да допринася за
развитието на стабилна международна икономика чрез създаването и
популяризирането на създаване на професионални стандарти с високо
качество, продължаване на международното сближаване на тези стандарти
и изказване на мнения по въпроси, представляващи обществен интерес”.
Организация по създаването, популяризирането и поддържане на световни
професионални стандарти за одит
С разработването на професионални изисквания към одиторската практика
на международно равнище се занимават няколко организации. Водещо
място сред тях заема Международна федерация на счетоводителите(МФС).
МФС ръководи счетоводната и одиторска професия в световен мащаб за
обслужване интереса на обществото. В основните и дейности се включват:
Разработване, популяризиране и поддържане световни професионални
стандарти и Етичен кодекс на професионалните счетоводители с постоянно
високо качество;
Усилия за непрекъснато повишаване качеството на одита и на финансовия
мениджмънт;
Популяризиране на ценностите на счетоводната професия с цел
гарантиране, че тя непрекъснато привлича нови членове с голям потенциал
и др.;
2.Обща характеристика на МОС и изложенията по международна
одиторска практика(ИМОП)
МОС са общоприет механизъм за регулиране на съществуващите в
световната практика подходи към одита.
Предназначението на тези стандарти е в основата на основните принципи
на провеждане на одита, базирайки се на единството на методологията, с
цел да бъде разработено единно разбиране за неговата основна роля и
значение, на целите и задачите, начините и процедурите за осъществяване
на одит, а също така на основните критерии за определяне неговото
качество, което на свой ред позволява на заинтересуваните от счетоводната
финансова информация потребители да бъдат уверени в нейната
достоверност след приключване на проведения одит.
3.Обща рамка на МОС
Общатата рамка, която са издадени МОС, във връзка с услугите, които
могат да бъдат предоставени от одиторите, е описана в МОС 120 Обща
рамка на Международните одиторски стандарти. Финансовите отчети се
изготвят в съответствие с една или в комбинация между следните рамки:
А/ Международни стандарти за финансови отчети /МСФО/
Б/ Национални счетоводни стандарти /НСС/
В/ В друга задължителна и изчерпателна рамка за финансова отчетност,
предназначена за изготвяне и съответно упомената във финансовите
отчети.
Общата рамка на МОС разграничава одитите на финансови отчети от
свързаните по съдържание с тях услуги.
4.Нормативно регулиране на одита в България
Дейността на одиторите в България е регламентирана в:
1. Закона за счетоводството,
2. Закона за независимия финансов одит (ЗНФО),
3. Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ),
4. Устава на Института на дипломираните експерт-счетоводители и
5. Професионално-етичния кодекс на експерт-счетоводителите.
Професионалната организация на одиторите в България е Институтът на
дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), създаден на основание
ЗНФО като юридическо лице на самостоятелна издръжка. Съгласно закона
целта на Института е да организира, ръководи и регулира дейността на
своите членове и упражняването на професията в интерес на обществото
като независима и саморегулираща се национална професионална
институция. Към 31.12.2008 г. броят на одиторите, вписани в Регистъра на
Института на дипломираните експерт-счетоводители в България /ИДЕС/, е
614.
Националните нормативни актове в областта на одита могат да имат силата
на закон и при това значително да се различават помежду си, затова като се
отчитат широките мнения и подходи, използвани в различните страни по
света при разработването на международните нормативни актове в тази
сфера в състава на временните подкомитети на Съвета влизат както
представители на страните членки на МФС, така и на тези, които не
членуват в нея. Като резултат съветът отделя особенно внимание на
особенностите на националните нормативни актове, което на свой ред
позволява да се вземе под внимание получената при разработването на
МОС информация.
5.Права, задължения и отговорности на регистрираните одитори в
България.
При изпълнение на одиторското си задължение регистрираните одитори
имат право да изискват пълно съдействие и информация от ръководството
на предприятието, както и да наблюдават провеждането на
инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието.
Регистрираният одитор е длъжен:
1. да спазва принципите: независимост, професионална компетентност,
конфиденциалност, почтеност и обективност;
2. да изпълни поетото одиторско задължение, освен ако не са налице
обективни обстоятелства, които го възпрепятстват;
3. да информира ръководството на предприятието клиент за всички
обстоятелства, които биха накърнили неговата независимост при
изпълнение на одиторското задължение;
4. да защити по подходящ начин конфиденциалността и професионалната
тайна на цялата информация и документите, до които има достъп при
изпълнение на одиторския си ангажимент; това изискване не се прилага по
отношение на функционирането на системата за публичен надзор;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Нормативно регулиране на одита и на одиторската професия

С разработването на професионални изисквания към одиторската практика на международно равнище се занимават няколко организации. Водещо място сред тях заема Международна федерация на счетоводителите(МФС)...
Изпратен от:
Ralica Boeva
на 2011-10-18
Добавен в:
Доклади
по Одитинг
Статистика:
82 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по одитинг
изходен тест по Одитинг за Студенти от 2 курс
Тест по одитинг. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
19
26
1
3 мин
18.07.2013
Тест по Вътрешен одит за студенти от 1-ви курс
професионален тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Въпросите от теста са от Закона за вътрешен одит в публичният сектор, Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичният сектор и Межународните стандарти по професионална практика по вътрешен одит. Тестът съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
13
33
1
2 мин
30.07.2018
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Нормативно регулиране на одита и на одиторската професия

Материал № 733012, от 18 окт 2011
Свален: 82 пъти
Прегледан: 71 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,227
Брой символи: 8,468

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Нормативно регулиране на одита и на одиторскат ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала