Големина на текста:
Административното наказание е един от видовете административна
принуда.В своята същност то представлява санкция,която държавата
налага за административни нарушения,с което по някакъв начин са
засегнати условията и редът на управление.
За налагане на административно наказание е необходимо наличие
на правно основание,което може да бъде единствено извършване на
административно нарушение.Със същата сила тежи и правилото,че
никой не може да бъде наказван повторно за едно и също наказание,за
което съществува влязло в сила наказателно постановление или решение
на съда.
Административното наказание има точно определена цел,посочена
в Закона за административните нарушения и наказания ( ЗАНН ).Целта
на този вид наказание е да превъзпита към спазване на определения
правен ред и да въздейства възпитателно и предупредително към
останалите граждани.За тази цел е нужно да се утвърждава в съзнанието
на гражданите ,че административното наказание е санкцията,която се
налага за извършено административно нарушение,че това е
държавнонаказателна репресия,от която не трябва никой да бъде
освободен,щом административното нарушение е извършено от лице в
състояние на вменяемост.
При разглеждане на проблема за административните наказания не
може да не се подчертае,че те съгласно сега действащото законодателс-
Тво,могат да се определят само със закон .Административното наказание
е силно въздействащо върху нарушителя на административноправната
норма средство то не бива да бъде предоставяно на всеки държавен
орган и в частност на всеки административен орган.
Този извод се потвърждава и от разпоредбата на чл. 2 ал. 3 от
ЗАНН,според която общинските съвети при издаване на наредби
определят съставите на административните нарушения и
1
съответстващите на тях наказания,които обаче са били предвидени в
Законата за местното самоуправление и местната администрация.В
случая се касае за една конкретизация на наказания,които от по-рано по
принцип са били определени от законодателя.Така например в чл. 22, ал.
2 от ЗМСМА се посочва,че за нарушаване на наредбите могат да се
предвидят наказания- глоба в размер до 500 лева,а при повторно
нарушение- и временно лишаване от правото да се упражнява
определена професия или дейност.Наказателното постановление се
издава от кмета на общината или от негов заместник (ал.
4).Административнонаказателното производство се извършва по реда на
ЗАНН (ал. 5).
Административните наказания се налагат и за умишлено, и за
непредпазливо деяние.Налагат се ефикасно,а не условно и не са свързани
със съдимост..Не могат да слизат под определен минимум.Не се прилага
правилото за съвкупността на единственото най-тежко наказание.Не се
налагат за приготовление,подбудителство,опит и укривателство,освен по
изключение.
Административното наказание е установена от закона вид
административна принуда, с която се реализира държавната репресия
спрямо извършителите на административни нарушения и по този начин
се реализира административнонаказателната им отговорност.Изразява се
в понасянето на материални тежести и душевни травми,свързани с
ограничаване на някои права,свободи и законни интереси на
нарушителя.Има превантивно и възпитателно действие върху наказания
и предупредително- спрямо членовете на обществото.Реализира се по
начало от органите на държавната администрация,действащи като
административнонаказателна юрисдикция и е израз на административно-
наказателно правораздаване.
Административнонаказателната отговорност е лична.Администра-
2
тивнонаказателно отговорно е пълнолетно лице, навършило 18 години,
извършили нарушението в състояние на вменяемост.Отговорни са и
лицата, навършили 16 години,но условието е да разбират свойството и
значението на извършеното административно нарушение и да са могли
да ръководят постъпките си.Специфичното за юридическите лица е,че те
носят отговорността независимо от личната отговорност на лицата,които
са извършили същите нарушения,както и на ръководителите,които са
наредили или допуснали да бъдат извършени тези нарушения,стига и
едните, и другите да са действали виновно.
Според текста на чл. 47 от ЗАНН,административни наказания
могат да налагат: ръководителите на ведомствата и организациите,
областните управители и кметовете на общините,на които е възложено
да прилагат съответните административни актове или да контролират
тяхното изпълнение; длъжностните лица и органите,овластени от
съответния закон; съдебните и прокурорските органи в предвидените от
закона случаи.
В съдържанието на този член освен изброените органи се
предоставят административнонаказателни правомощия и на
актосъставителите.Основното правомощие на тези органи е да съставят
актове за извършени нарушения,но като допълнително тяхно
правомощие е и санкционирането на извършителите.В резултат на
установеното от тях нарушение,те при преценка ,че нарушението е явно
маловажно, лично санкционират нарушителя.
За извършените административни нарушения законодателят е
предвидил различни административни наказания.Тези наказания са
посочени в чл. 13 от ЗАНН, който олицетворява общата клауза за
видовете административни наказания.Според ЗАНН това са:
а. Обществено порицание;
б. Глоба;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 май 2019 в 16:47 студент на 42 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Обществено здраве и здравен мениджмънт, випуск 2018
30 дек 2018 в 22:26 студентка на 30 години от София - Медицински университет, випуск 2011
05 окт 2018 в 16:21 студент на 38 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, випуск 2020
28 мар 2018 в 09:57 студент на 58 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика, випуск 2014
21 мар 2018 в 17:38 студент на 29 години от Варна - ВИНС, факулетет - asdasd, специалност - asdasdasd, випуск 2017
03 дек 2017 в 13:01 учител
30 сеп 2017 в 10:29 студент на 40 години от Бургас
07 юли 2017 в 20:59 студент на 25 години от Варна - ВИНС, факулетет - Финансово-счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2016
14 юни 2017 в 18:36 студент на 28 години от София - Медицински колеж - гр. София, специалност - Рехабилитатор, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Наказателен процес

23 окт 2007
·
466
·
4
·
411
·
60
·
1

Наказателният процес е дейност, чрез която се установява обективната истина относно разследваното събитие в съответствие с изискванията и по реда, предвидени в НПК за осъществяване на наказателно производство...
 

Установяване на административно нарушение по налагане на административно наказание


Липсата на подпис от страна на нарушителя е със същото принципно значение. Смисълът на този подпис е той (нарушителят) да бъде запознат със съдържанието на акта и така да бъде наясно за какво конкретно нарушение ще му се търси отговорност...
 

Административни нарушения и наказания


Административното наказание е един от видовете административна принуда. То се налага за извършено административно нарушение, то именно е санкцията, репресията на държавата по отношение на извършителя на административното нарушение...
 

Понятие за държавно управление. Изпълнителна власт

28 ное 2011
·
82
·
10
·
3,415

Понятие за държавно управление. Изпълнителна власт. Съгласно принципът за разделение на властите, провъзгласен от сега действащата ни К, държ. власт се осъществява...
 

Държавно управление. Изпълнителна власт

10 фев 2012
·
50
·
2
·
445

Понятие за държавно управление. Изпълнителна власт....
 
Онлайн тестове по Административно право
Тест по Административно право за 4-ти курс
изпитен тест по Административно право за Студенти от 4 курс
Тестът е изпитен и съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курас, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
30
7
1
10 мин
17.08.2018
Тест по административно право за 3-ти курс
изпитен тест по Административно право за Студенти от 3 курс
Тестът се сътои от 12 въпроса като някои от тях имат по повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по право, дисциплина административно право, 3-ти курс.
(Лесен)
12
58
1
23.07.2013
» виж всички онлайн тестове по административно право

Административни наказания. Понятие и видове. Налагане на административното наказание

Материал № 730952, от 15 окт 2011
Свален: 201 пъти
Прегледан: 285 пъти
Предмет: Административно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 1,594
Брой символи: 10,679

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Административни наказания. Понятие и видове. На ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения