Големина на текста:
Великотърновски Университет "Св.св. Кирил и Методий"
Юридически факултет
К У Р С О В А Р А Б О Т А
тема: „Права на човека-понятие, видове, защита”
Име: Георги Станиславов Георгиев
Фак.№: Ю-1920
Специалност: Право
Курс: Първи
Група: 2
Май, 2011г.
Съдържание:
І.Увод ............................................................................................................. 3
ІІ.Права на човека – понятие и характеристика ........................................ 3
ІІІ.Видове права на човека .......................................................................... 6
ІV.Защита на правата на човека ................................................................. 8
V.Заключение .............................................................................................. 18
VІ.Използвана литература ......................................................................... 19
І.Увод
Темата за правата на човека е актуален въпрос, който надживя епохи, форми на държавни
управления и политически режими.Няма общество, което да е намерило решение и практическо
приложение, което да удовлетвори пълноценно гражданите.Правата на човека по своята същност се
свързват със запазването на основните и най-важни притежания на човешката личност - живот, здраве и
достойнство.Понятието ”права на човека” присъства в юридическото мислене от векове и трудно би
могло да се отдели философското от юридическото начало, защото правата на човека задействат сложна
мисловна верига от понятия като природа, морал, общество, отговорност, които влияят върху
историческата еволюция и институциализация на човешките права.
ІІ.Права на човека – понятие и характеристика
Когато се очертават основните характеристики на правата на човека, трябва да се направи
разграничение между „права на човека” и редица други права, битуващи в правното съзнание.В различни
публикации се срещат като понятия ”човешки права”, ”фундаментални права”, ”конституционни права”,
”права на гражданите”.Счита се, че първите данни за възникването на идеята за правата на човека се
съдържат в кодекса на вавилонския цар Хамурапи (2000 г.пр.Хр).В този кодекс, макар и не ясно се
съдържат ангажименти на монарха да уважава човешките права.Например според кодекса на Хамурапи
”кралят, като израз на властта съществува, за да защитава слабите хора от лошите деяния на
силните”.След това подобни данни се съдържат в хрониките на египетските фараони.Следва Хартата на
персийския цар Кир, в която са намерили място признание и защита правото на свобода и сигурност,
свобода на придвижване, право на собственост - тогава идеята за ценността на отделния човек и защитата
на неговите естествени права може да бъде открита в най-различни религиозни, философски,
политически и правни учения още в античността.В по-ново време идеята е претърпяла еволюция, най-
вече през епохата на ренесанса и просвещението.Правата на човека от абстракция евоюлират в конкретни
философии и теории и намират своето закрепване в юридически актове.Първите актове, които бележат
кодификацията на правата на човека - 1215год. английският крал Джон прогласява Великата харта на
свободата „Magna carta libertatum”, която се превръща в основа на гражданските права и конституционни
ограничения на кралската власт.
Автор на понятието „права на човека” е Джон Лок.Именно в Англия в епохата на ренесанса
изразява и развива идеята за естествените права на човека.Естествените права са вродените права, той се
ражда с тях, те са му присъщи по природа, неотделими са от него като човешко същество и са свързани
със самото му съществуване.Правата на човека се формират вън от държавата и в този смисъл не зависят
от нея.Щом човек се е родил, той ги има. Рано или късно държавата трябва да признае тези
права.Непризнатите от държавата, естествени права на човека са идеи на политическото и правно
съзнание, а признати от държавата - те стават елемент на позитивното право - национално
,международно.
- 3 -
По-дълбоката си същност правата на човека са социално явление и вече закрепени в закон стават
юридическо явление.Именно с пуританската революция в Англия се извършва решаващ пролом, при
който естествените, изконните права на индивида получават позитивна уредба в закон.През 1628г. е
приета Петиция за правата, съгласно която кралската власт е ограничена от индивидуалните права и
свободи на поданиците на краля.Петицията за правата включва граждански и политически права и
свободи, определяни днес като класически или права и свободи от първо поколение.През 1679 г. се
приема „Haleas corpus act” - да разполагаш с тялото си.Това е акт, който касае правата на лицата,
задържани под стража във връзка с осъществяване на правосъдието.Той предвижда гаранции против
произволния арест, сроковете на съдебните процедури и редица съдебни права на човека.Съгласно
Бил за правата (1688 г.) парламента в Англия обявява и гарантира още публични свободи: право на
свободен избор, право на свободни обсъждания, право на жалби и др. Във всички тези актове правата са
се възприемали негативно като ограничения на властта .По-късно човешките права приемат позитивна
уредба и се уреждат като възможности на свободния индивид.По-нататъшната еволюция е по принципа
на универсализма, т.е с право за всички.Основния принос на Франция е Декларация за правата на човека
и гражданина.Фундаменталното в тази декларация е, че всички хора се раждат и остават свободни по
достойнство и права, т.е декларацията формулира принципа на равенството пред закона в съвременен
смисъл.Тя прокламира и редица основни и фундаментални права: свобода на мнението и словото,
неприкосновеността на частната собственост, презумпцията за невиновност, свобода от задържане и
др.Приносът на Франция се съдържа в конституцията на Франция, Наполеонов кодекс и др.Приносът на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 май 2020 в 11:38 учител на 46 години от Сандански - ЗПГ "Кл. Тимирязев", випуск 2020
16 май 2020 в 16:50 студент на 25 години от София - Висше училище по сигурност и икономика, факулетет - Национална Сигурност, специалност - Национална Сигурност и антитерористична дейност, випуск 2020
05 май 2020 в 16:40 в момента не учи на 31 години
28 апр 2020 в 08:40 учител на 48 години от Омуртаг - ПГТЛП, випуск 2015
30 мар 2020 в 17:53 родител
07 фев 2020 в 22:12 студент на 38 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Обществено здраве, специалност - Социални дейности, випуск 2018
24 дек 2019 в 12:59 учител на 42 години
05 ное 2019 в 09:09 потребител
22 юли 2019 в 13:39 студент на 39 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Юридически факултет, випуск 2023
18 юни 2019 в 13:13 потребител
 
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
23
1
29.05.2019
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
5
1
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Права на човека - понятие, видове, защита

Материал № 730631, от 14 окт 2011
Свален: 388 пъти
Прегледан: 517 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 16
Брой думи: 6,720
Брой символи: 40,999

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Права на човека - понятие, видове, защита"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения