Данаил Дамянов
преподава по Икономика
в град Свищов
Големина на текста:
Поради финансовите възможности,които притежаваме сме решили да образуваме
косорциум за производство на сладка царевица и търговска деиност.Фирмата ще се
занимава с производство и продажба на сладка царевица.Установихме, че в
България почти няма предприятие, което да се занимава с избраната от нас
деиност.Решихме, това ще баде печеливш бизнес.
За целта се колсултирахме с юрист от Софииски Градски Съд относно
регистрацията на консорциума.Изложихме му наи подробно проучванията, които
сме направили и заедно стигнахме до извода , че сме взели правилно
решение.Бяхме консултирани и напатствани при регистрацията на нашато
дружество консорциум “Агромекс”.От съда получихме декларация по чл.275 от
ТЗ ,образец от подписите без нотариална заверка , документ за уникалност на
името, на фирмата, уведомително писмо.След като попълнихме всички тези
документи се направи регистрация на консорциума “Агромекс” спредмет на
деиност призводство и продажба на сладка царевица.След това регистрирахме
консорциума по по Булстат тъи като срока е три работни дни след получаването на
съдебната регистрация.Необходимо е да се представи копие от решението на съда
за регистрация на консорциума.Заплашта се такса за вписване на нов стопански
субект в единния държавен регистър”Булстат” , съгласно закона на статистиката
/д.в. бр.2/2000г./ като за консорциум сумата е 20 лв.
Следваштата стъпка е Раионно управление отдел “Социално осигуряване”.
Прилага се решението на съда за регистрация на консорциум ,документ за
самоличност на собственика на дружеството и Булстат”. Срещу тези документи се
получава осигурителен номер и съответните приходни-разходни сметки на НОИ и
ЗОК .Последната стъпка е регистрация в данъчна служба по седалиште,чиито срок
за регистрация е до 7 дни от решението на съда на вписване в Търговски
регистър.Необходимите фокументи са: съдебно решение за регистрация на
консорциум –копие от регистрация от “ Социално осигуряване” , печат на фирмата
След като се получава разрешение за данъчна регистрация с данъчен номер.При
евентуална промяна на декларираните данни в 14 дневен срок следва да подадем
заявление за промяната на данните като се поддава декларация , в която се вписва
седалиште,производство и обекта на производствена деиност.
БИЗНЕС ПЛАН
Име на консорциума “Агромекс”
Седалиште:гр.Костинброд обл. Софииска
Адрес гр. Костинброд
Представлява се от следните съдружници :Дарина Стоилова,Галина
Георгиева,Даниел Даскалов и Сезгин Сали
Домашни адреси:
Гр София кв “Слатина” бл 143 вх б ап 36
Гр София кв .”Дианабат” бл 45 вх а ап 65
Гр София кв “Сухата река” бл 42 вх г ап 87
Гр София кв “Редута” бл 76 вх в ап 54
Бизне плана предвижда създаване на консорциум в град Костинброд за
производство и продажба на сладка царевица
Идеята не възникна на на база подходящ ресурс непокрит български пазар
.Финансирането ще се извърши от собствен капитал и от получен банков заем
Личните не цели са:приходи за по продължителен перид осигуряване на добър
семеен бужет, подобряване имуществото на семеиствата ни,закупуване на нова
движима и недвижима собственост.
Целите са ни: утвърждаване на името и , създаване на добър имидж,достигане на
добра печалба,подобряване и разширяване деиноста на фирмата , сключване на
договори с други фирми от други градове и др.Разкриване на нови работни
места.Редовно заплащане на ДОД по ЗОДФЛ съгласно таблицата за
облагане.Допълнителна квалификация на съдружниците и усъвременяване
деиността , осигуряване на добри условия за труд и по4ивка За целта направихме
проучване на пазара.Това проучване ще ни даде възможността да разкрием нашия
целеви пазар , т.е. тези потребители , които ще предпочетат нашите цели.В
България има няколко фирми за производство и продагба на сладка царевица , но
техните цени са по високи от нашите и не се явяват прек конкурент.И тяхното
производство е предназначено за износ,а нашата фирма е насочила своето
производство за вътрешния пазар.
Пазара на , които разчита ме като начало е достатъчен да спомогне за
осъществяване целите на нашето дружество.
Пестеливото изразходване на суривините,горивата, енергията и други подобни
поддържат деиноста на фирмата.Това са пера включващи се в себестоиността на
дружеството и води до реализирането на печалба.За достигане на печалба средно в
размер на 20 % спрямо общите разходи за период от пет години, трябва да се
усъвършенства производството чрез:
Внедряване на нови технилохии в производството
Намаляване разходите за суровини,материали, енергия и други подобни
Намиране на доходни пазари за продажба на произведената от нас стока.
И така в период от пет години ние ще увеличим продажбата с 20 %. Като
установихме, че цената на предлаганата от нас стока е доходна и би магла да се
продава на пазара, преминахме към втория етап за склучването на договори за
реализация на този вид стоки за търговия на едро.За осъществяването на по- голма
печалба склучихме договори с фирми, които се намират извън пределите на София
“Агро – инпекс” Пловдив, “Агро- инжинеринг” Варна за съвместна деиност.В
договора се включва , какво ще бъде задължението на фирмите,количеството
продажба и начина на заплащане.
За представяне и запознаване на клиентите с нашите продукти сме предвидили
осигуряване на рекламни материали За представяне и запознаване на клиентите с
нашите продукти сме предвидили осигуряване на рекламни материали за всеки
магазин където се пласира продукцията ни. Фирмата ни влезе в контакт с рекламна
агенция, която се нае да изработи според нашите изисквания плакат. Те ще бъдат с
подходящ дизаин и размери 150x120 см изработени от луксозна хартия, имайки
преджид големината и атрактивния дизайн те ще привличат вниманието на
клиентите както и пред самия щанд.
Предполагаемата дата за регистрация е на консорциума “Агромекс” е датата на
влизане на съдебното решение от съда в което е опоменато предмета на
деиност.При данъчната регистрация сме длъжни да регистрираме предмет на
деиност на фирмата ,а имено производствена и търговска деиност.
Обекта на извършваната от нас деиност се намира в град Костинброд.
На въпроса:какво по- различно от конкурентите произвежда нашето предприятие,
ние отговаряме по следния начин : нашето предприятие предлага богат асортимент
и високо качество на предлаганата от нас стока.За да организираме нашата
търговска деиност в стационарен обект са нужни следните нормативни актове,
които регламентират услугата:
Закон за заштита на потребителите и правилата за търговия,Наредба за реда и
условията за произвеждане на търговска деиност на територията на Столична
община.Услугата се извършва от Дирекция “Финансово стопанска деиност”, отдел
“Стопанска деиност”.
Уведомление по образец- получава се срещу заплащане в Центъра за
административно обслугване-0,90 лв.
БУЛСТАТ
Удостоверение за данъчна регистрация.
Свидетелство за регистрация на фискално устроиство
Уведомлението се подава в два екземпляра, в 7- дневен срок от заверката на
Териториалната данъчна дирекция на свидетелство за регистрация на фискално
устроиство на обекта или 14- дневен срок от подаване на уведомлението се се
извършва заверка на единия екземпляр се представя на лицето т.е. на нас.Нашия
капитал които сме решили да инвестираме е 200 000 лв.Разполага ме с 200 декара
земя.Наличният капитал се осигурява от съдружниците.
Консорциума ще се регистрира като “Агромекс” със съдружници: Дарина
Стоилово , Галина Георгиева, Даниел Даскалов и Сезгин Сали с дялово участие
25%, 25%, 25%, 25% .Като начало трябва да закупим важни материали и машини за
деиноста
Необходимо оборудване:
Трактор + прикачен инвентар,плуг, дискова брана,редосеялка,
Комбаин за събиране на царевицата
Силуз
Сушилна
Необходими материали и суровини :
Резервни части
семе(царевица)
опаковачни материали
По направените от нас проучвания достигнахме до извода , че наи- подходящ
доставчик за оборудването са : “ТИВИ КОМПАС-АД” , “Неопластика”ЕООД
За оборудването са необходими 160 000 лв за , които фирмата ни кандидатсва за
заем от банка “Боихим” .С договора за банков кредит банката се задължава да
отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и
срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я
варне след изтичане на срока .Заемателя плаща лихва по кредита, уговорена с
банката.Договорът за банков кредит се склучва в писмена форма.Заемателят е
длажен да даде на банката необходимите сведения вав вразка сас сключването и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Производство на царевица

Поради финансовите възможности, които притежаваме сме решили да образуваме косорциум за производство на сладка царевица и търговска деиност. Фирмата ще се занимава с производство и продажба на сладка царевица...
Изпратен от:
darinaivanovas
на 2008-01-08
Добавен в:
Проекти
по Агробизнес
Статистика:
442 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Реферат по аграрна икономика

19 май 2008
·
183
·
12
·
2,104
·
66

Произходът на понятието “раса” все още не е достатъчно добре изяснен. Не малко изследователи приемат, че в основата на наименованието стои арабската дума “рас”, означаваща, корен, начало, глава.
 

Аграрна икономика

01 юли 2008
·
195
·
1
·
474
·
89

Две теми в помощ на студенти по специалността "Аграрна икономика".
 

Аграрна икономика

15 юни 2009
·
728
·
35
·
14,050
·
757

Държавен изпит аграрна икономика 2009 година развити въпроси от конспекта...
 

Инвестиции и инвестиционен процес в земеделието

14 ное 2007
·
988
·
11
·
2,033
·
276

Инвестициите могат да се разглеждат като универсален инструмент за оптимизиране движението на парите и насочване на икономическите агенти към стопанската дейност...
 

Градински фасул (пищов)

28 апр 2008
·
112
·
9
·
5,609
·
172

Използва се за консервиране, замразяване след или без термична обработка. Има много високи хранителни качества. Разпространение – в цялата страна...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
21
3
1
3 мин
31.07.2019
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
10
1
3 мин
12.06.2013
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Производство на царевица

Материал № 72895, от 08 яну 2008
Свален: 442 пъти
Прегледан: 392 пъти
Качен от:
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Проект
Брой страници: 5
Брой думи: 1,199
Брой символи: 10,697

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Производство на царевица"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
19

Данаил Дамянов
преподава по Икономика, Туризъм и Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,456 399

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения