Големина на текста:
Кеш-мениджмънт
1. комплексен характер и информационна наситеност
a. обхват, приоритети и предимства
- Cash Management е „компетентен за реализиране на договорените цели при
разплащанията и за ускоряването на платежните процеси” – акцентът е върху
разплащанията и платежните процеси. Обслужва текущото разплащане на компаниите,
които ползват тази услуга.
- „ролята на банките в кеш-мениджмънта е да посредничат в процесите на
разплащанията и депозиране”
- „Кеш-мениджмънт означава активно управление на ликвидността на клиента”
- Кеш-мениджмънта включва „планиране, осъществяване и надзор върху мерките за
ликвидност на едно предприятие и лихвоносно инвестиране на евентуална
свръхликвидност”
- Изводи:
o На равнище „фирма”, кеш-мениджмнтът е основна функция на финансовия
мениджмънт, която представлява управлението на ликвидните средства на
предприятието;
o Става въпрос за аутсорсинг на управлението на ликвидността на клиента
o Кеш-мениджмънтът засяга синхронизирането и управлението на всички постъпления
и плащания;
o Ефективният кеш-мениджмънт представлява управление на парични потоци в реално
време. Всичко това показва, че разглежданата услуга представлява синтез на цели,
условия и инструментариум, чието адекватно реализиране позволява да се поддържа
балансът между трите „основни стълба” на всяко предприемачество: сигурността,
ликвидността и рентабилността
b. информационните генератори на кеш-мениджмънта
- текущи сметки на клиенти, по които се отчитат наличностите от средства
- данните за сумата и структурата на вземанията и задълженията по кредитните сделки
(отчитат се както кредитите на компаниите така и стоките, които предлагата на кредит);
- информация за сделките, които банките извършват на паричния и капиталовия пазар;
- резултатите от валутната търговия на банките (касови, срочни, опционни и други
сделки)
c. приоритети и процесна конфигурация
- фокус върху потребностите на клиента
- иновация на продуктите и предлагането - в тази сфера има най-подходяща среда за
развитие на иновативни сделки;
- приложение на водещи технологии
- глобален обхват на обслужването – големите компании, които имат множество офиси,
клонове, представителства е трудно да се управляват съвкупно, докато някои от
услугите в кеш-мениджмънта предлагат именно това.
- непрекъснатост на обслужването;
- Кеш-мениджмънтът представлява единен цикъл, чиито основни компоненти са:
o Планиране на ликвидността
o Балансиране на ликвидността и оптимизиране на салдата по сметките (кеш-пулинг)
o Диспозиция на средства и парична търговия
o Процесно осъществяване и контрол на сделките;
o Информационно осведомяване на клиентите (reporting)
Предимства на кеш-мениджмънта
- своевременно идентифициране на финансовите „тесни места” – къде и кога може да
възникне пробив в ликвидността;
- резлизиране на допълнителен финансов потенциал в резултат от икономията на
разходи;
- оптимизиране на лихвените салда – всяка една свръхликвидност по разплащателните
сметки би могла да се инвестира в лихвоносни депозити
- повишаване на прозрачността на паричните потоци и оптимизиране на контрола
върху всички сфери на финансовата дейност във фирмата;
- подобряване (стабилизиране) на вътрешните възможности за финансиране
2. Cash Management за международни фирмени клиенти
a. Международно управление на разходите
- информация относно състоянието на сметки, водени (обслужвани) от чуждестранни
банки
- сведение за комплексния финансов статус на фирмата в страната и чужбина
- иницииране на парични трансфери (request for transfer) и др.
b. Кеш-пулингът и неговите варианти
- ефективен пулинг – с помощта на ефективния пулинг корпорациите и техните
дъщерни фирми концентрират намиращите се на тяхно разположение по отделни
сметки парични средства, деноминирани в една и съща валута, в една (пулинг) сметка
(Master pooling Account)
o постига се управление на ликвидността на консолидирана база
o минимизиат се сумите по очакваните салда (излишъците)
o постига се трансгранично балансиране на фактическите и плановите наличности
o икономия на административни и IT-разходи
o осигурява се лесен достъп до филиалната мрежа на големите банки в различни страни
o благодарение на аутсорсинга, мениджмънтът на компаниите може да се фокусира
върху своите съществени компетенции
- фиктивен пулинг – вместо „транспортиране” на салдата от индивидуалните сметки
към Master Pooling Account, банките определят хипотетични парични остатъци, които
се концентрират върху главната сметка. Този продукт се нарича още „виртуален
пулинг”.
o Възможността за изравняване (Netting) на очакваните и фактическите салда по
отделните сметки
o Редукцията на разходите посредством оптимизация на лихвените резултати;
o Икономията на административни и IT- разходи
- маржов пулинг – клиентът получава лихвен бонус, който се формира при текущото
баансиране между наличните салда по всички сметки на участниците в пулинга като
„премия” в следствие интензивното използване на услуги от „домашната” банка.
o Лиихвена оптимизация
o Услугата е независима от съществуващи и/ или наложени рестрикции за извършване
на транзакции – някоя страна може да има ограничения за безпрепятствени валутни
тансфери от една страна в друга (затворени икономики).
o Прозрачността в обслужването и отчитането на сделките
3. Единна сметка при банката титуляр
- плащания в различни валути, които кореспондентите извършват се правят от единна
сметка при банката-титуляр
o бързина и ефективност на плащанията по атрактивна цена и при наличието на
ограничен брой ностро-сметки
o възможност да се използват повече валути
o незначителни разходи по сметките
o потенциал за подобряване на ликвидността
o осигуряване на комплексна представа за клиента
4. Многоцелева виртуална банка – IT- системите на лидера третират чуждестранните
банки като виртуални.
- по-малките банки се „внедряват” в системата на банката-лидер, която предоставя тази
услуга.
o Достъп до системите за вътрешни разплащания на големите банки, без да се налага
откриването на собствено поделение в съответната страна.
o Създаване на конкурентни предимства вследствие на осигурения достъп до местните
пазари
o Осигуряване на платформа за получаване на разплащателни услуги, включително в
сферата на кеш-мениджмънта; (услуга от банка за банка или други финансови
институции)
o Извършване на трансгранични вътрешнобанкови трансфери на средства по сметки

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 апр 2020 в 23:44 студент на 39 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - КИН, специалност - Защита на КИН в РБългария, випуск 2016
30 дек 2015 в 08:19 учител
 
Подобни материали
 

Управление на ликвидността на банките

23 дек 2009
·
234
·
7
·
2,005
·
221

Същност и значение на банковата ликвидност. Методи за управление активите на банките. Методи за управление на банковите пасиви. Показатели за установяване на банковата ликвидност....
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Кеш-мениджмънт

Материал № 728846, от 10 окт 2011
Свален: 22 пъти
Прегледан: 45 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Общ материал
Брой страници: 3
Брой думи: 761
Брой символи: 5,274

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кеш-мениджмънт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала