Големина на текста:
Тема 3: Измерители на макроикономическата активност
-Плантезис: Същност и особености на основните показатели за измерване на
макроикономическата активност. БВП – същност и видове. Подходи за измерване на БВП
-
разходен, ресурсно –приходен и производствен. Особености на БВП като
макроикономически показател. Други показатели за измерване на икономическата
активност.
Същност и особености на основните показатели за измерване на
макроикономическата активност.
Съвкупният продукт (СП) е потокът на всички изходни блага на системата за
производство за определен срок, обикновено година, обхванати по техните пазарни
стойности. Той може да се определи, като сума от частите, на които се разпада –
междинни продукти (МП) и крайни продукти (КП), т.е. СП = МП + КП
Междинният продукт (МП) са всички блага, които се използват за производството
на други блага. Те имат само производствено предназначение. Те са това, което отраслите
вземат и дават по технологичната верига.
Крайният продукт (КП) е всяко благо, което е предназначено за крайният
потребител – домакинства, фирми, инвеститори, правителство и чуждестранни лица. Той
бива брутен и нетен. В нетния краен продукт инвестициите влизат само с нетния си
размер.
БВП – същност и видове.
Брутен вътрешен продукт е пазарната стойност на всички стоки и услуги, които
са предназначени за крайно потребление и са произведени в националното стопанство за
даден период, обикновено година. Той включва: потребителските разходи,
инвестиционните разходи, правителствените разходи и нетен експорт.
Брутен национален продукт е пазарната стойност на всички стоки и услуги за
крайно потребление, които са произведени от националните фирми на една страна,
работещи на територята на страната и в чужбина за определен период, обикновено една
година.
Брутният вътрешен продукт бива: реален, номинален, фактически и потенциален.
Номиналният БВП отразява стойността на произведените в една икономика
крайни блага по текущи цени, т.е. цени на съответната година.
Реалният БВП представя стойността на създадените блага по съпоставими
(постоянни) цени, т.е. па цени за избрана базова година. Така реалният БВП показва в
стойностен вид физическото изменение на произведените блага.
Преобразуването на номиналния БВП в реален става с помощта на т.нар. дефлатор.
Той представлява осреднен индекс на цените, измерващ степента на изменение на
цените на благата, включени в БВП, през текущия спрямо базисния период
Реален БВП = номинален БВП х 100
Дефлатор
Дефлатор = номинален БВП х 100
Реален БВП
Потенциалният БВП се свързва с количеството стоки и услуги, което може да
произведе една икономика при пълно и най-ефективно използване на наличните ресурси.
При него е налице пълна заетост на ресурсите.
Фактическият БВП отразява действително произведения обем блага в дадена
икономика.
Подходи за измерване на БВП - разходен, ресурсно –приходен и производствен.
Конкретното измерване на БВП се осъществява чрез прилагането на три различни
подхода. Те са различават от гледна точка на използваните елементи, но са тясно свързани
помежду си. Определят се три основни подхода за изчисляване на БВП: производствен,
подход на разходите и подход на доходите.
При производствения подход БВП се определя на базата на крайните резултати от
икономическата дейност на всички отрасли и подотрасли в стопанството. Съществуват две
техники на пресмятане. В единия случай БВП се представя като сума от добавената
стойност на всеки етап от производството, а другия – като разлика между общата пазарна
стойност, създадена в производството и стойнсотта на междинния продукт.
При разходния подход БВП се разглежда като сума от разходите, които крайните
потребители правят за закупуване на произведените крайни стоки и услуги. Той включва
четири основни елемента:
Разходи за лично потребление (С) – тук се отнасят разходите на домакинствата за
покупка на блага с оглед задоволяване на техните потребности (храна, облекло,
домакинска техника, автомобили, различни услуги).
Брутни инвестиционни разходи (I) това са разходите на частния бизнес,
свързани с придобиването на дълготрайни активи. От гледна точка на своето
предназначение, брутните инвестиции се делят на чисти инвестиции и амортизации.
Чистите инвестици се свързват с разширяване капацитета на производството, а
амортизациите включват разходите за възстановяване на физическите изхабения
или морално остарелия капитал в процеса на производството.
Правителствени разходи (G) това са разходите на държавата като краен
потребител. Тук се отнасят разходите за държавната администрация, за
националната сигурност и обраната, за образование, здравеопазване, наука,
култура и т.н. В тази категория разходи не се включват трансферните плащания на
правителството като пенсии, стипендии, социални помощи, детски надбавки и пр.
Нетен експорт (NE) – това са чистите разаходи на чуждестранните икономически
агенти. Той се определя като разлика между общият размер на износа (Exp) и общия
размер на вноса (Imp): NE=Exp-Imp
В обобщен вид той може да се представи по следния начин:
Y(БВП) = C+I+G+NE
Подходът на доходите се основава на доходите, които собствениците получават за
притежаваните от тях производствени ресурси. Сумата от тези доходи, заедно с
амортизациите и косвените данъци, формират величината на БВП. Той включва следните
елементи:
Доходи от труд – те представляват възнаграждението за физическите и умствени
усилия на хората в процеса на производството. Основният вид доход е работна
заплата.
Доходи от собственост – това е възнаграждението на доставчиците на
производствени ресурси под формата на лихви, ренти, печалби, доходи от
самонаемане и пр. Лихвата е доход, който се получава от собствениците на заемен
капитал; Рентата е свързана с приложението на земята в производствения процес;
Корпоративната печалба е доходът на акционерните дружества; Доходите от
самонаемане са свързани с некорпоративните предприятия , които ползват главно
собствени ресурси.
Амортизации – Те отразяват изхабяването на капиталовите активи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Макроикономически измерители

Същност и особености на основните показатели за измерване на макроикономическата активност. БВП – същност и видове. Подходи за измерване на БВП - разходен, ресурсно-приходен и производствен. Особености на БВП като макроикономически показател...
Изпратен от:
tanq_geor91
на 2011-10-09
Добавен в:
Курсови работи
по Макроикономика
Статистика:
89 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Потребление и спестяване
добавена от emma_7777 24.11.2013
0
13
Подобни материали
 

Фискална политика и макроикономическо регулиране

11 яну 2007
·
1,877
·
2
·
285
·
211

Фискалната политика е държавна политика за макроикономическо регулиране. Това е икономическата политика, провеждана от правителството чрез разработване на държавния бюджет и контрол върху данъците...
 

Безработица и инфлация. Заетост и безработица

11 яну 2007
·
3,445
·
2
·
248
·
207
·
2

Заетостта показва доколко трудоспособното население е осигурено с работни места. За заети се считат всички лица, които се занимават с обществено полезен труд с цел удовлетворяване на потребностите си и не нарушават съществуващото законодателство.
 

Съвкупни разходи (тема по макроикономика)

15 апр 2007
·
738
·
5
·
2,307
·
310

Класическа и кейнсианска теория за заетостта, разходи за лично потребление и спестяване, инвестиции и други компоненти на съвкупното търсене.
 

Макроикономическа политика

17 ное 2006
·
1,423
·
1
·
114
·
46

Макроикономическата политика е съвкупност от целенасочени деиствия на определени държавни институции върху националното стопанство за създаването на благоприятни условия за неговото функциониране. Те се осъществяват чрез инструментите на макроикоономиче
 

Размерът на държавните разходи и темпът на икономическия растеж в България 1990-2004 г.

13 дек 2007
·
343
·
7
·
1,190
·
126

В статията се анализира връзката между размера на държавните разходи и темпа на икономически растеж в България за периода 1990-2004 година.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Макроикономика, II-ра част
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
В теста са включени 86 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.
(За отличници)
86
1
1
1 мин
09.07.2019
Ценообразуване на пазарите на факторите на производство
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Производствени ресурси, ценообразуване и пазарни фактори. Тестът се състои от 10 въпроса от затворен тип с един или няколко верни отговора.
(Лесен)
10
46
1
07.10.2014
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Макроикономически измерители

Материал № 727976, от 09 окт 2011
Свален: 89 пъти
Прегледан: 141 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,156
Брой символи: 7,316

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Макроикономически измерители"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала