Големина на текста:
Принципи за организация и 
управление на социално 
осигурителната дейност
В сложните и противоречиви условия на преход към пазарна икономика основните
принципи за организация и управление на социално осигурителната дейност са:
Принципът за съчетаването на централистичното с демократичното
начало и партньорство.Той е свързан с балансирането на интересите на страните
в осигурителния процес чрез разумното делегиране на права и задължения.
Централизираните функции по управлението следва да се ограничат до
законодателната дейност,планирането и актюерските прогнози,бюджетното
изравняване,методическото ръководство,координирането,разработването на
политики,стратегии,международно сътрудничество ,т.е.до определянето на
универсалните параметри на осигурителна дейност.
Втората група от функции е свързана със стимулирането и инициирането в обществото
на социални дейности,с разработването и реализирането на социали програми в полза
на нетрудоспособни лица,с мотивирането на населението за доброволно участие в
осигуровките и превенция на риска,за увеличаване събираемостта на
вноските.Участието на държавата трябва да бъде дозирано в границите на
проявлението и като работодател и субект на политиката на социалната осигуреност
чрез целеви вноски,дотации,лимитирани субсидии,кредити и данъчни
облекчения.Държавата е в правото си да упражнява надзорни функции относно
спазването на закона и правомерността на действията на специализираните
органи,финансовата платежоспоспбностна ,балансираността и ликвидността на
фондовете,съблюдаване на лицензационния режим и изпълнението на международните
договори и европейските директиви.Обслужването на населението в цялата страна е
свързано с децентрализираното изпълнение на оперативни рутинни функции по
социално осигуряване от регионалните и низови поделения на Националните
осигурителен институт,от предприятията,фирмите,осигурителните
каси.Утвърждаването на демократичното начало налага по-широко участие в
управлението на осигурените и на работодателите,на местните общински и областни
администрации,разширяване на изборността на ръководните екипи,зачитане
интересите на всички членове на осигурителната съвкупност,консенсус при вземане на
управленски решения.Демократизирането на управлението на публичната схема
изисква в него да участва и върховния законодателен орган-Народното събрание като
избира управителя и подуправителя на Националния осигурителен институт,приема
годишния отчет и плана за консолидирания бюджет.Върху демократизирането
негативно влияят две групи фактори:
?Запазената все още частична финансова зависимост на публичната схема от
държавния бюджет поради големите финансови дефицити и скрития
осигурителен дълг към настоящите и бъдещите бенефициенти.
?Твърде пасивното отношение към плащаните вноски от страна на осигурените
лица,което ограничава тяхната съпричастност към програмите и реализацията на
финансовата стабилност.
Принципът на автономност и самоуправление на осигурителната система
Според него публичната система трябва да организира и регулира собственото
си икономическо и пазарно поведение,връзките и взаимоотношенията си с
другите подсистеми в националното стопанство,да развива и усъвършенства
персоналната си структура,административния капацитет,финансовата
балансираност и надеждност.Този принцип налага икономическите субекти
сами да решават чрез своите представителни органи възникналите социални
проблеми,да приемат правилата за поведение и доброволно да ги спазват
Задължителни изисквания за прилагането на принципа са:
?Задълбочажае на организационно-осигурителната обособеност на
фондовете
?Обвързване на техния обхват,организация,управление,финансиране и
регулативни механизми с пазарните условия и пазарна инфраструктура
?Изграждане на взаимоотношения с други икономически подсистеми и
пазарни субекти на основата на равноправния диалог,взаимна
изгода,конкурентността,равнопоставеността
?Създаване на регулиран от държавата пазар на осигурителни услуги
?Утвърждаване позициите на осигурените лица на равностоина основа с
другите субекти на осигурителния процес
Принципът на паритетността
Отнася се както до организацията на финансирането ,така и до технологията на
вземането на управленски решения,съответно до мениджмънта на социалното
осигуряване.Той изисква да бъде изоставен налагания от държавата
свръхцентрализъм и да се премине към демократично единство и
равнопоставеност на всички събекти на осигурителния процес-работодателите
чрез техните представителни организаци,осигурените лица чрез техните
синдикати,държавата чрез своите специализирани институции.Той утвърждава
трипартизма и трипартииния консенсус като главна форма на управление и
вземане на решения в областта на организацията и финансирането на
публичната схема.Важен основополагащ принцип на управлението е
оптималното съчетаване и обвързване на икономическата политика с
политиката на осигурителната защита.Философията на икономическото
развитие се свежда до подчиняването на икономическото развитие на
социалните изисквания на обществото,на интересите на човека и неговото
качество на живот,до вярното и точно определяне икономическите
ограничители на социалното развитие и социалните ограничители на
икономическото развитие.Реализирането и се опосредства от въздействието на
социалното осигуряване върху количествените и качествените характеристики
на възпроизводството на човека като основна потребителна и производителна
сила,като носител на растежа и бизнесуспеха чрез поставяне размера на
социалните доходи и определена зависимост от трудов и финансов принос.
Принципът за задълцителност и универсалност на осигурителния
механизъм за цялото население,действащ главно в публичните и някои
професионални схеми.
Действието на този универсален принцип изискава:
?Безусловн вклучване в кръга на осигурените лица на цялото
население,независимо от характера на заетостта и доходите,условията на
труд,бранша,региона,професията
?Покриване на всички социални рискове,които водят до намаляване или
прекратяване на личните доходи
?Алтернатива на задължителността е доброволността,която позволява свободно
влизане и излизане от схемата.
Принципът за всеобхватност по рискове и достъпност на
плащанията.
Той позволява да се формират големи осигурителни съвкупности ,в които
законът за големите числа да си пробива път през масата от случайности.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Принципи за организация и управление на социално осигурителната дейност

Ограничаване на вредното въздействие за екстремните производствени условия върху трудоспособността и здравето на осигурените лица чрез превенцията на риска в социалното осигуряване и осигурителните плащания...
Изпратен от:
Кристина Тодорова
на 2011-10-08
Добавен в:
Доклади
по Социална политика
Статистика:
57 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Много лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
48
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Принципи за организация и управление на социално осигурителната дейност

Материал № 727841, от 08 окт 2011
Свален: 57 пъти
Прегледан: 107 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,263
Брой символи: 10,332

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Принципи за организация и управление на социалн ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения