Големина на текста:
Транспортът – свързващото звено на глобалната 
икономика
Въведение
Международната търговия е нараснала бързо през последните 
десетилетия и съответно транспортните обеми са се разширили
Глобализацията е един непрекъснат процесв който икономическите 
взаимодействия стават все по­неограничени географскиОблекчаването на 
географските ограничения е следствие от технологичните и институционални 
факториТехнологичните подобрениякато например контейнеритеимат и 
значителни последици за организацията на производството и потреблението
Технологичните иновации които намаляват  транспортните разходи 
увеличават   възможностите   за   физическото   движение   на   стоки   и   хора
Институционалните  фактори също са от значениетъй  като  те  влияят  на 
степентав която технологичния потенциал може да се реализира.
Наред  с  положителните  ефекти  от  технологичния напредък  и 
глобализацията пред  международния  транспорт съществуват  и  много 
проблеми и предизвикателстваНапример глобалната  кредитна криза 
затруднява поддържането на инвестиции в транспортната инфраструктура
Също така пиратството в открито море заплашва да затрудни достъпа до 
международните   корабоплавателни   канали.   Държавите   непрекъснато   се 
стремят   да   намалят   зависимостта   си   от   петрол   и   да   намерят   устойчиви 
алтернативни енергийни източницикоито ще допринесат за една по чиста 
околна   среда.   Транспортната   инфраструктура   е   от   жизнено   значение   за 
икономическият   растеж,   затова   и   адекватен   капацитет   на   летищата   там
където има най­голяма нужда от него е решаващо за растежа на глобалната 
икономика.
Съществуващите регулативни споразумения не са достатъчно 
ефективнизащото пазарите на въздушните линии и летища са се променили 
изключително   много  през  последните  години Има  възможности  да  се 
направят много по­добреПредизвикателството е да се създадат условия за 
по­ефективно инфраструктурно развитие в секторкъдето в някои 
обстоятелства някои от летищата имат пазарна сила и могат да злоупотребят 
с тази си позицияВажно е регулативна намеса да има само тамкъдето 
наистина е необходиматъй като е скъпаот гледна точка на 
административни усилия и промяна на пазара
2. Възникването на глобална транспортна система
Транспортът е един от компонентите с голямо значение в глобалната 
икономикаПревозът на товари е особено необходим когато глобализацията 
зависи от  търговията със суровини и готови  продуктиЗначителното 
разнообразиеналичност и достъпност на стоки в глобалната икономика по 
този начин зависи до голяма степен от капацитета за тяхното транспортиране
Например една стокапроизведена в Китай поема сложно пътуванекоето 
1
включва много етапи на транспортиране и транспортни средства като товарни 
автомобили,   контейнерни   кораби   и   влакове,   преминава   през   пристанищни 
съоръжения и дистрибуционни центровеза да се осигури нейното достигане 
до глобалните пазариТези потоци от стоки са също съпроводени от т хора 
през границите за широк набор от действия като бизнестуризъма дори и 
имиграцияТози оборот на стоки и хора в глобалната икономика трябва да 
бъде подкрепена от транспорта.
Независимо   от   важността   му   в   съвременната   глобална   икономика
международният транспорт  предшества глобализацията От както е  имало 
търговиятранспортната дейност е съществувала в негова подкрепаЕдното 
от тях е предпоставка за другототе двете са взаимозависимиТовакоето се 
е променило не е целта на транспортаа неговият обемкапацитетскорост и 
ефективност.   С   появата   на   икономики   и   общества   се   появява   оста   на 
търговията и циркулациятаЕдин от първите главни международни търговски 
пътища е  Пътя  на коприната  – скъпата  текстилна  стока от  Китай която 
пътува от Азия през Близкият изток до ЕвропаТой се състои от поредица от 
трасета през Централна Азия на обща дължина около 6400 км Тъй като 
транспортия капацитет е бил ограничен и не бил безопасенскъпите стоки са 
били едиственитекоито е можело да се търгуватПътят на коприната също и 
спомага   за   дифузията   на   идеи   и   религии,   като   будизма   и   исляма,   което 
позволява на цивилизации от ЕвропаБлизкият изток и Азия да си 
взаимодействатПътят е в действие от 2­ви век преди новата ера до 15­ти 
веккогато се появява по­ефективния морски транспорт.
Транспортната система на Римската империя е въведена между 3­ти век 
преди новата ера и на 2­ри век от новата ера и е основен компонент на 
системата   в   Средиземно   море   за   търговия   с   две   свързани   транспортни 
системи:  пътна система и система за къси разстояния ­ крайбрежни ­ морски 
корабоплаванияВ Средиземно море представлява централна роля в подкрепа 
на   търговията   между   по­големите   градове   на   империята,   тъй   като   по­
голямата  част  от   тях  са  разположени  по  протежение  на  брега  (Рим
КонстантинополАлександрияКартаген и др.) Тези градове  са били 
обслужвани от пътна  мрежата,  което позволява търговията  в рамките  на 
техните   прилежащи   територии.   Например,   първият   път   в   света   с   двойно 
платно, Via Portuensis, е построен за свързване на Рим и пристанището Остия 
в устието на река ТибърПо време на пика на Римската империя около 200 г
от новата ера пътната му мрежа обхваща около 80 хиляди километрано след 
като империя се срива в 5­ти векпътната мрежа пада в неизправност и се 
разпокъсва.
По­глобално   ориентираните   икономически   системи  стават   възможни 
чрез   морският   транспорт   за   дълги   разстояния   и   чрез   създаването   на 
търговски империиПървоначално корабите са били задвижвани от гребциа 
платната са добавени около 2500  гпр.н.е., като допълнителна форма  на 
задвижванеКитай е една от първите държавикоито установяват важна 
речна транспортна мрежа с няколко изкуствени каналисвързани заедно за 
формиране на Канале ГрандеВ своя връх през 15­ти век каналната система 
възлиза на 2 500 кмкато някои нейни части все още се използва днесДо 
Средновековието   е   създадена   широка   търговска   морска   мрежа,   която   е 
2
представлявала матистралите от това време и е фокусирана покрай 
плавателнити рекиканалии крайбрежните води на ЕвропаДоставката е 
обширна и сложна чрез използването на ЛаманшаСеверно мореБалтийско и 
Средиземно морекъдето най­важните градове са крайбрежни или вътрешни 
пристанищаИ все пактранспорта е предимно на къси разстояния и много 
рисковано начинание са морските пътища на дълги разстоянияконтролирани 
главно   от   арабски   търговци,  свързващи   Близкия   изток,   Южна  Азия   и 
Югоизточна Азия.
До 14­ти век в крайна сметка камбузите се заменят със пълноправен 
търговски кораби (първо каравела и след това галеон), които са били по­
бързи и изискват по­малки екипажи. 1431 гбележи началото на европейска 
експанзия с откриването от Португалия на Северноатлантическия 
кръгообразен вятърен моделпо­известен като търговските ветровеПодобна 
картина   се   наблюдава  и   в   Индийския   и   Тихия   океан   с   мусонни   ветрове 
(отдавна открити от арабите). Последващата ера на колониализъм е главно 
епохата   на   търговските   кораби,   свързващи   Европа   с   останалата   част   на 
света.   Въпреки,   че   транспортните   услуги   са   по­скоро   спорадични,   големи 
колониални империи като испанскатаанглийскатафренската и холандската 
са ранната проява на глобалната икономикаНапример холандската източно­
азиятска компаниясъздадена през 1602 г., може да се разглежда като една 
от първите международни корпорацииДо 1750 г., в нея са заети около 25 000 
души и осъществява бизнес в повече от 10 странипредимно от холандска 
колония на Индонезия.
В началото на 19­ти век се създават първите редовни морски линии
свързващи   пристанищните   градове  по   света особено   над  Северния 
Атлантически океан между Европа и Северна АмерикаТърговските кораби 
стават все по­ефективникато някои корабинапример клиперите са главно 
предназначени за по­голяма скоростотколкото за товарни пространстваТе 
доминират в океанската търговията на дълги разстояния до края на 1850 г., 
когато постепенно се заменят с параходиДруго значително подобрение е 
изготвянето на точни навигационни картикъдето преобладаващите ветрове и 
морските   течения   могат   да   бъдат   използвани   в   полза   на   навигацията
Подобряването на технологията на парната машина разрешава по­дълъг и по­
безопасен маршрут
До   края   на   19­ти   век   допълнителни   подобрения   в   технологията   на 
двигателязадвижването и постепенно преминаване от въглища на петрол 
като  гориво  увеличава  скоростта  и  капацитета  на  морския  транспорт
Потреблението на енергия от морския транспорт се намалява и етапите на 
презареждане с въглища се заобикалятКораб със същите размери 
захранван   от   петрол   можел   да   пренася   повече   товар,   отколкото   кораб
захранван с въглищакоето намалило операционните разходи и разширило 
обхватаСветовното морска разпространение също значително се увеличава
когато   преки   пътища   като   Сеукцият   (1869)   и   Панамския   (1914)   канал   са 
построениСъс Суецкия канал далечните краища на Азия и Австралия стават 
по­достъпни,   а   чрез   Панамския   канал   значително   се   намалява   времето
необходимо за свързване на Атлантическия и Тихия океан.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 фев 2022 в 10:15 ученик на 15 години от Варна - МГ "Д-р Петър Берон", випуск 2025
 
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Транспортът – свързващото звено на глобалната икономика

Материал № 719377, от 11 сеп 2011
Свален: 75 пъти
Прегледан: 94 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Анализ
Брой страници: 10
Брой думи: 3,783
Брой символи: 24,337

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Транспортът – свързващото звено на глобалната и ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала