Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
Големина на текста:
Тракийски университет
Педагогически факултет
Курсова работа
по
Методика на обучението по хуманитарни дисциплини
Тема:
Интерактивни методи на обучение
Разработка на урок по Логика (9 клас)
чрез интерактивна методика
Изготвил: Ирина Налбантова
СДК за придобиване на професионална
квалификация „Учител” – курс № 971
Програмата „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане
(РКМЧП)” е съвместна разработка на специалисти в сферата на
образованието от цял свят. Целта на това сътрудничество е да внедри в
класните стаи методи на обучение, които насърчават критическото
мислене на обучаеми от всички възрасти в рамките на различни учебни
дисциплини.
Основното при тази програма е работа в трифазен модел:
Събуждане на интереса;
Осъзнаване на смисъла;
Рефлексия.
Критическото мислене се състои във внимателно вглеждане в
смисъла на дадени идеи, отнасяне към тях с умерен оптимизъм,
балансирането им между противоречащи гледни точки, изграждане на
системи от поддържащи мнения, служещи за аргументиране, както и
заемане на твърда позиция, базирана на тази схема. Критическото мислене
е сложен процес на творческо обединяване на идеи и средства, прилагане
на нова концепция и ново структуриране на понятията и фактите. Това е
един активен и интерактивен познавателен процес, който се осъществява
едновременно на много нива.
Стратегии на модела „Събуждане на интерес, Осъзнаване на
значението, Рефлексия”
Моделът за преподаване и учене „Събуждане на интерес – Осъзнаване
на значението – Рефлексия (СОР)” осигурява механизъм за организиране
на обучението. Той предлага начин на мислене относно обучението. Това
дава възможност на преподавателя, освен всичко останало, систематично
да организира обучението, идентифицира предназначението и целта на
обучението, планира подпомагащи дейности, ангажира целенасочено
обучаемите в процеса на обучението, прави връзки между учебното
съдържание, ангажира обучаемите в разрастваща се дискусия, като по този
начин постоянно да контролира ученическото разбиране.
След като веднъж моделът се превърне в автоматизиран процес, могат
да бъдат използвани значителен брой стратегии за преподаване, които
променят обучението с оглед на специфичните нужди на съдържанието
или задоволяване на определени цели. Стратегиите на модела са особено
полезни за работа с тълкувателни текстове и включват писане за развиване
на мисленето и ученето.
Стратегии за фаза: Събуждане на интерес
1. Брейнсторминг – учебната стратегия изисква на учениците да се
осигури възможност да споделят всичко по разглежданата тема, което
вече знаят или си мислят, че има връзка с проблема. Понякога
брейнстормингът се извършва индивидуално, друг път по двойки, а след
това с цялата група. Някой записва изказаните идеи на дъската, като
приема всички идеи, без значение дали са правилни или не.
2. Разбъркан текст - учебната стратегия изисква отделни понятия, пет-
шест на брой, да се изпишат на отделни листчета. Листчетата се
разбъркват и се поставят на табло или на дъската, а може отделни
обучаеми да ги държат вдигнати. Учениците трябва да ги подредят в
правилния ред.
3. Групиране – това е учебна стратегия, която насърчава учениците да
мислят по определена тема. Тя изисква единствено правилна структура,
която да стимулира мисленето за връзка между идеите. Тя е нееднопосочна
форма на мислене, по скоро подобна на начина, по който работи нашият
ум.
4. Предвиждане въз основа на термини – на обучаемите се обяснява, че
ще бъдат помолени да прочетат един текст, но преди това трябва да
помислят как точно четири определени термина от новата тема се
съотнасят помежду си. След представяне на конкретните термини всеки
трябва да си представи възможно най-живо как тези термини ще се
свържат в разказ. Към учениците се поставят въпроси от типа на: Какви
сцени и случки възникват във вашето въображение?, Какво мислите ще се
случи, като имате предвид тези четири термина?. Дават се пет минути за
самостоятелно мислене. Може да се нарисуват картини по тези термини, за
да се помогне на разбирането и концентрацията. Тази стратегия се прилага
само в комбинация със стратегията „предвиждане въз основа на повторен
преглед на термините във фаза Рефлексия.
Стратегии за фаза: Осъзнаване на значението
1. Интерактивна система за ефективно четене и мислене чрез
отбелязване( INSERT – INteractive System for Efective Reading and Thinking )
– тази учебна стратегия изисква по време на четенето да се оставят знаци в
полето на статията, служещи като специална маркировка – „V” (да), ако
това, което четете потвърждава това, което сте знаели или сте мислели, че
знаете; „-” (минус), ако информацията противоречи или е различна от това,
което сте знаели или сте мислели, че знаете; „+”(плюс), ако част от
информацията, на която попадате е нова за вас; „?”(въпросителен знак),
ако има информация, която ви смущава или нещо, за което бихте искали да
знаете повече. На този етап винаги би било от полза, ако всеки ученик
направи индивидуална таблица на знаците, за да класифицира
информацията.
2. Мозайка – подходяща е при работа с големи по обем текстове. Най-
напред класа се разделя на групи с по толкова човека, колкото проблема
има в текста. Всеки ученик е експерт по един проблем. В рамките на
няколко минути, съобразени с обема на текста, всеки от тях чете, като води
записки в тетрадката или работния лист. Целта е да се открият максимално
важни ключови думи и изрази, връзки между изследваните обекти и др.
3. Таблица „Зная / Искам да узная / Научавам” тази стратегия е
комбинирана със стратегията Брейнсторминг. Започва като помолите за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 май 2020 в 22:52 ученик на 23 години от Враца - ПМГ "Академик Иван Ценов", випуск 2016
25 май 2020 в 15:34 учител
22 май 2020 в 19:45 потребител
19 май 2020 в 10:32 студент на 34 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2021
19 май 2020 в 00:00 студент на 41 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ИПФ - Сливен, специалност - Топлотехника, випуск 2021
17 май 2020 в 13:55 ученик на 24 години от Пловдив - ЕГ "Иван Вазов", випуск 2014
07 май 2020 в 17:57 в момента не учи на 22 години
21 апр 2020 в 23:53 студент на 38 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Философия, випуск 2020
14 апр 2020 в 18:37 студент на 24 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Технически колеж към Югозападен университет "Неофит Рилски", специалност - Комуникационна техника и технологии, випуск 2018
21 мар 2020 в 13:59 в момента не учи
 
Подобни материали
 

Интерактивни методи на обучение

27 юни 2016
·
241
·
10
·
2,324
·
341
·
17

Терминът "интерактивен" в превод от английски език означава взаимодействие. У нас се срещат термините интерактивно обучение, интерактивни стратегии, интерактивни методи и интерактивни техники...
 

Подходи на хуманизация в образованието

09 мар 2014
·
18
·
8
·
2,677

Вниманието на обществото към проблемите на хуманизацията на образованието е свързано с еволюцията на съвременните възгледи. В наши дни науката поддържа становището, че науката е толкова по-обективна, колкото е по-отчуждена от субекта...
 

Интерактивни методи на обучение по български език


В началото на третото хилядолетие приоритетите на образованието са изграждането на творчески личности, способни самостоятелно да мислят, да решават проблеми, да правят самостоятелен избор за собственото си поведение и начина си на живот...
 

Специфика на обучението във Висшето медицинско училище pro

08 окт 2014
·
2
·
12
·
2,973
·
61
·
4.00 лв.

В документите на ЮНЕСКО технология на обучението се разглежда като системен метод за създаване, приложение и определяне на цялостния процес на преподаване и усвояване на знания с отчитане на техническите...
 

Интерактивни техники и методи в обучението

09 окт 2014
·
171
·
7
·
1,263
·
222

Интерактивността в училищното обучение предполага активно и отговорно взаимодействие между участниците в образователния процес. Съчетават е ангажиментите и правата им за моделиране и управляване на образователното пространство...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
103
3
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
126
3
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Интерактивни методи на обучение

Материал № 719168, от 10 сеп 2011
Свален: 425 пъти
Прегледан: 1,044 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 1,826
Брой символи: 10,687

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интерактивни методи на обучение "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  36 години
141 28

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
40 28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала