Големина на текста:
1.Увод
Фирма „Мари” ООД e семейна фирма,създадена през 2000 год. С основен предмет на
дейност-производство на хлебни изделия. Фирмата е регистрирана по законовите норми
(данъчна регистрация и регистрация по ЕДРСС при НСИ / Булстат /).
2. Представяне и структура на фирмата
Фирма „Мари” ООД - гр.Варна се занимава с производство и търговия на хлебни и
сладкарски изделия. Продукцията на фирмата е насочена предимно към масовия потребител,
без определена възрастова граница . Приоритет и основна цел на фирмата е да се докаже като
производител на качествени продукти. Също така тя цели завладяването на пазарен дял в
региона( в по-късен период и в други региони), изграждане на стабилни и лоялни
взаимоотношения с клиенти, дистрибутори, доставчици и конкуренция.
Суровините, с които работи фирмата са предимно български, екологично чисти и с
доказани качества. Намеренията са за продукция без консерванти и изкуствени подобрители.
Чрез нови съвременни технологии и оборудване, изцяло съобразени с изискванията на ЕС и
българските стандарти, фирмата разчита на увеличаване на производството и намаляване на
производствените разходи, което ще направи фирмата конкурентноспособна. Преди да започне
своята дейност, фирмата прави проучване чрез интернет, анкети и др. средства за масова
комуникация и маркетингови стратегии,с надежди за доброто развитие на дейността й. Във
всеки бранш има възможност да се добави нещо ново, което да доведе до завладяване на
добри пазарни позиции и постигане на добър финансов резултат.
Наето е помещение за реализация на дейността, осигурено е и високотехнологично
оборудване, нает е висококвалифициран персонал. Подолу е представена управленската
структура на фирмата :
Управителя на фирмата взема основните управленски решения. Той е човекът, който е
запознат с текущите проблеми на предприятието и неговата работа е да ги следи и решава.
Във фирмата има и експерт счетоводител, който е пряко подчинен на управителя. Той
отговаря за всички счетоводни действия във фирмата. Един от основните фактори за успех на
една компания е нейният екип. Прилагайки своята политика, фирмата се стреми да е
привлекателен работодател на пазара.
1
УПРАВИТЕЛ
Главен
счетоводител
Финансов
отдел
Лаборатория и
технологии
Маркетинг Дистрибуция
Фирма „Мари” ООД разполага с 35 човека персонал разпределени в различни отдели –
финансов,маркетинг,лаборатории и дистрибуция. Фирмата осигурява възможности за
професионално развитие, обучение и израстване на всички нива.
При изпълнението на дейностите, всички служители на предприятието спазват
изискванията на правилниците за техническа безопасност, противопожарна охрана и наредба
№3 от инструктажа на работниците и служителите по безопасност и хигиена на труда.
Персоналът на фирмата да притежава необходимите за изпълнение на дейностите
квалификационни групи по техника на безопасност и отговорят на медицинските изисквания.
Тъй като „Мари” ООД е дужество с ограничена отговорност би трябвало да има общо
събрание, но имайки предвид малкия размер на предприятието, то не е налично. Влияние
оказват всички закони, на които се подчинява дейността на фирмата. Това са Закона за
здравеопазването, Законите на Министерство на икономиката, Наредба №7 за храните.
Фирмата спазва санитарно – хигиенните изисквания на ХЕИ ,има ветеринарно санитарно
разрешително от ДВСК, както и разрешително от Националната инспекция по опазване на
околната среда и водите.
3. Продукти
Фирмата непрекъснато обогатява асортиментната структура с нови видове хляб и други
тестени продукти. Асортимента от машини и технологии също се обновяват. Опакова се около
80% от хляба. Опаковъчните материали се подобряват и опаковките стават все по-атрактивни.
Все повече навлиза производсвото на хлябове от различни зърна,смески и поръски. Тостерния
хляб завладява сравнително голям дял от пазара.
Постепенно се налага и производството и продажбата на замразени и полуизпечени хлябове с
дребна разфасовка.
Асортиментите говорят за нас
? разнообразие на хляб и хлебни изделия
?разнообразие от сладки изделия
? продукти с високо качество , с неустоим вкус, подходящи за всеки един
момент от ежедневието
? регулярно обогатяване и промяна на продукти с оглед адаптирането на
производството към различни сезони, еволюция на пазара и очакванията на
клиентите
Населението на България е традиционно относително голям консуматор на хляб,макар
че през последните години потреблението му намалява. Консумацията е насочена основно към
„ романските хлябове” от бяло пшенично брашно, но бързо се развива производството на
хлябове в състава, на които влизат и други зърнени продукти – ръж, просо, ечемик и др.
В България годишно се продава хляб на стойност около 700 млн. лв. при средна цена от
един лев за килограм.Изборът е между масов (“Стара Загора”, ”Добруджа”)
Масовият пък се сегментира на заводски (индустриален, печен в тунелни пещи) и хляб
от фурни, приготвен по занаятчийски начин (на тава, турски и др.).
За разлика от трите типа масов хляб, предложенията за специален са доста повече - със
2
семена, с високо съдържание на фибри (влакна, които се съдържат в зеленчуци, плодове), с
преобладаващо ръжено брашно, с трици, със зеленчуци и др.
4.Доставчици и конкуренти
Доставчиците на ресурси, с които работи “Мари” ООД са много на брой и разнообразни
по доставяните ресурси. Голяма част от тези ресурси са специализирани, поради което и
доставчиците са избрани съобразно продукцията, която предлагат. Основните доставчици на
ресурси за фирмата са :
Име на доставчика
% от
доставките
Предмет на
доставка
1.София – Мел АД70брашно
2.„Хлебна мая” АД гр. Русе 30мая
3.Брадърс Трейд гр.София25сол
4.Айви Транс Комерс ООД гр. Плевен15набухватели
В съвременната динамична среда е от съществено значение да познаваме своите
конкуренти, дейността която развиват, с какви активи разполагат, какви ресурси използват.
Това е необходимо с цел – отговаряне очакванията на клиента и подобряване позицията на
предприятието. Основните конкуренти на разглежданата фирма са следните :
- ЕТ “Митко Попов”
- EТ “ Тушев”
- пекарна “ Ломка”
Други по-големи конкуренти в тази сфера са : хлебозавод “Пазарджик”, “Бонус”, “Симид”
ООД и т.н.
Основен приоритет за запазване и разширяване пазарните позиции на фирмата е
производство и търговия с качествени продукти, задоволяване на потребностите и
изискванията на клиентите, прецизно изпълнение на заявките в кратки срокове. Основна
тенденция в развитието на бизнес организацията на българския пазар е постояното
увеличаване на относителния дял на производството на хляб и сладкарски изделия.
Продуктите предлагани от “Мари “ ООД са разнообразни и качествени за да задоволят
всеки вкус,дори и на най-предирчивите и капризни потребители. За определяне цена на дадена
услуга специалисти от направление„ Икономика и финанси” извършват анализ на цената.
Обективна основа на цената са обществено необходимите разходи, а субективната оценка на
участниците в размяната – прозводител (търговец ) и потребител. Цените се формират в
резултат на съчетание между стойносттта и влиянието на различни фактори и елементи :
Разход и цена на труд
Разход и цена на материали
Разход и цена за механизация
Разход и цена за допълнителни разходи
Калкулирана печалба
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на фирма

Фирма „Мари” ООД - гр.Варна се занимава с производство и търговия на хлебни и сладкарски изделия. Продукцията на фирмата е насочена предимно към масовия потребител, без определена възрастова граница...
Изпратен от:
Галена
на 2011-09-09
Добавен в:
Анализи
по Макроикономика
Статистика:
136 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Макроикономика

18 юни 2007
·
1,904
·
16
·
10,265
·
680
·
1

Макроикономиката представлява дял от икономическата теория, която изучава националното стопанство като цяло, както и всички тези процеси, които протичат в системата на националната икономика...
 

Безработица - същност, видове и причини

26 апр 2011
·
843
·
15
·
2,138
·
1,104
·
1

Понятието „безработица” е употребена за първи път във Великобритания в средата на 19 век, но самото явление се е появило в свободната икономика много преди това. Безработицата е основна характеристика на съвреминните индустриални общества...
 

Заетост, безработица и инфлация

01 апр 2006
·
3,635
·
8
·
1,678
·
449
·
1

Трудови ресурси, заетост и безработица, определяне равнището на безработица и видове безработица, естествено равнище на безработица, инфлация: същност, измерване, причини и др.
 

Каква е безработицата, която се проявява в нашата икономика на съвременния етап?

17 яну 2007
·
784
·
7
·
790
·
122

Безработицата може да се определи като такова състояние на трудовия пазар, при което предлагането на работна сила надвишава нейното търсене. Тя изразява загубата на ресурси, на продукт, на доходи и възможности за реализация.
 

Характеристика на инфлацията

15 апр 2007
·
1,299
·
1
·
335
·
78

Същност и видове инфлация- лекция по макроикономика.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
196
1
1 мин
07.10.2016
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по Макроикономика от ПУ Паисий Хилендарски. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
19
79
1
1 мин
24.08.2018
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Анализ на фирма

Материал № 718978, от 09 сеп 2011
Свален: 136 пъти
Прегледан: 292 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,206
Брой символи: 7,808

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на фирма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала