Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Днес, ...................................... в гр./с. ................................................, се сключи настоящият
договор за покупко-продажба между:
.............................................................................................................................,
наричан накратко ПРОДАВАЧ, от една страна,
и
.............................................................................................................................,
наричан накратко КУПУВАЧ, от друга страна.
Страните се споразумяха за следното:
I. Предмет на договора
Чл.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността
върху .......................... ...................................................., а Купувачът се задължава да
заплати уговорената между страните цена.
II. Цена и начин на плащане
Чл.2. Цената, която Купувачът трябва да заплати,
е .................................................................................. (..................................................) лева.
Чл.3. Цената по предходния член ще бъде изплатена по следния
начин: .......................................... .............................................................................. в срок
от ...............................................................................
III. Преминаване на собствеността
Чл.5. Собствеността на вещта преминава върху Купувача в момента
на: ...................................... ..........................................................................................................
................................
IV. Права и задължения на страните
Чл.6. Продавачът е длъжен да предаде вещта във вид, количество и качество съгласно
уговореното с Купувача.
Чл.7. Купувачът е длъжен:
- да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в
настоящия договор;
- да получи вещта.
V. Неизпълнение
Чл.8. При наличието на недостатъци отношенията между страните се уреждат по
правилата на Закона за задълженията и договорите.
Чл.9. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия
договор, ако то се дължи на непреодолима сила.
Чл.10. При забава от страна на Продавача при предаването на дължимата вещ той
дължи неустойка в размер на ........... % за всеки ден забава, но не повече от ............. %
от стойността на дължимата вещ.
Чл.11. При забава от страна на Купувача при заплащането на уговорената в настоящия
договор сума той дължи неустойка в размер на .......................% от дължимата цена, но
не повече от .....................%.
За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското
законодателство на Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка
от страните.
ПРОДАВАЧ: ....................... КУПУВАЧ: ...........................

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 мар 2020 в 22:52 в момента не учи на 46 години, випуск 2013
22 мар 2020 в 11:53 студент на 41 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Машиннотехнологичен факултет, специалност - Машиностроителна техника и технологии, випуск 2020
18 мар 2020 в 11:14 потребител
17 мар 2020 в 14:45 студентка от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", випуск 2008
11 мар 2020 в 09:53 потребител
10 мар 2020 в 12:14 студент на 33 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление управление и администрация, специалност - Мениджмънт на туристическите услуги, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Изисквания към оптималната търговска дейност: обща характеристика и съдържателни елементи.

10 май 2019
·
3
·
5
·
1,508

Обикновено под търговия се разбира покупката и продажбата на стоки и услуги, между две или повече лица, но от тази дефиниция не се разбира че търговската дейност притежава многостранно проявление и различни измерения...
 
Онлайн тестове по Търговия
Тест по финансиране на външнотърговските сделки
междинен тест по Търговия за Студенти от 4 курс
Тест за текущо оценяване по предмета Финансиране на външнотърговските сделки с преподавател Светослав Масларов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
157
1
1 мин
05.09.2013
Международна търговия
любознателен тест по Търговия за Студенти
Тестът включва 21 основни въпроса,засегнати в дисциплината. Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.
(Труден)
21
5
1
4 мин
18.01.2015
» виж всички онлайн тестове по търговия

Договор за покупко-продажба

Материал № 718383, от 06 сеп 2011
Свален: 202 пъти
Прегледан: 422 пъти
Предмет: Търговия, Икономика
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 252
Брой символи: 1,437

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за покупко-продажба"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала