Големина на текста:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Курсова работа
НА ТЕМА:
Рамковата конвенция за защита на
националните малцинства ( РКЗНМ ) – първият
цялостен инструмент за официална легална
защита на правата на националните малцинства
07. 04. 2009 г. F28091Изготвил:
Десислава Ангелова
1
Казват, че пътят към нова , обединена Европа преминава не само през сложни
политически решения , но и през поредица от конструктивни практически стъпки за
изграждане на единодействие на всички европейски институции. Част от този
механизъм е активната дейност, която се разгръща в началото на 90-те години на XXв.
в посока на постигане на съгласие и за намиране на рационални практически решения
за овладяване на процесите в една от най – крехките области на общественото битие –
малцинствената.
На фона на значимите промени в Европа след края на студената война, особено в
разпадналите се федерални структури от бившия социалистически лагер, този проблем
достига онази точка на критичност, която смущава спокойствието и мира на
политиците и обществеността в Европа.
Всъщност идеята за свободата на личността на гражданина винаги е била с трайно
присъствие в европейското обществено съзнание. Правата на гражданина са се
развивали и утвърждавали в рамките на специфични за всяка епоха обществени
отношения.
За първи път в световната практика идеята за закрила на лицата, притежаващи
етнически, верски, или други особености и отличаващи се от основното население на
страната се появява след края на I–та световна война. Версайската система от мирни
договори поставя основите на един мир , чиято стабилност не би била възможна без
уреждането на новороденият от военните последици малцинствен проблем. Опит за
овладяване и стабилизиране на проблема е направен в процеса на създаването на
договорната система и това е постигнато по два пътя – от една страна, чрез
специалните клаузи, засягащи малцинствения въпрос в рамките на мирните договори, и
от втора страна – чрез Специалните договори за закрила на малцинствата, подписани от
част от страните, облагодетелствани след края на войната в териториално отношение и
последвалите от това придобивки.
Основен иструмент в изпълнението на договорите става първата световна организация
– Обществото на народите ( ОН ).
След 1920 г. темата за правата на малцинствата и тяхното покровителство постепенно
и погресивно се разгръща. От превантивен фактор, в началото на 20-те години на XX в.,
малцинтвеният проблем постепенно заема приоритетно място в дейността на
международната организация, като се налага в процеса на съществуване на ОН и става
един от факторите, диктуващи стабилността на мира.
Характерна особеност на първата за XX в., доктрина за закрила на малцинствата е ,че
тя предвижда права на колективни общности ( национални малцинства ). Подобна
философия се базира на факта, че в междувоенния период темата за индивидуалните
права на гражданите не стои приоритетно на вниманието на международната общност.
Коренно различна е картината в края на Втората световна война. Постепенно се
обособява самостоятелна доктрина, насочена конкретно към правата на лицата от
малцинствен произход, т.е. правата на националните малцинства не могат да бъдат
третирани самоцелно и извън рамките на общите права на човека. Като тези общи
граждански права са приоритетна задача на всички наднационални институции.
Връщайки се назад в хронологията, трябва да се отбележи един съществен белег –
докато в периода 1919 – 1939 г. закрилата на правата на националните малцинства е
само под крилото на една единствена оргниация – Обществото на народите, то в
периода след 1945 г. във формирането на малцинствената политика участват
мнижество политически фактори и структури.
2
За европейското пространство от особена важност е дейността на водещи
организации като Съвета на Европа, на Съвещанието ( Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа ), на Европейския съюз, както и някои по-малки структури.
Първият европейски документ последвал един от световните основополагащи
документи на ООН – Всеобщата декларация за правата на човека и в който е засегната
специално темата за правата на националните малцинства, е Европейската конвенция за
правата на човека и основните свободи ( ЕК ). До този момент в нито един от
следвоените документи няма текст, специално посветен на националните малцинства.
Член 14 от ЕК повелява не само забрана за дискриминация, но и приоритетна защита на
индивидуалните права на лицата от тези общности.
С особен принос е дейността на Съвета за сигурност и сътрудничество в Европа. В
единодействие със Съвета на Европа тази организация допринася в максимална степен,
особено през 80-те и 90-те години на XX век, за изграждането на нови институции в
закрилата на малцинствените елементи. Израз на този стремеж е институцията
„ Върховен комисар на националните малцинства” ( от 1992г.), както и онези
документи, които предхождат като философия и текст Рамковата конвенция за защита
на националните малцинства.
Съветът на Европа работи активно и последователно по разгръщане и задълбочаване на
философията на чл. 14 от Европейската конвенция. Като израз на този подход е
подготвеното „ Предложение за допълнителен протокол към Европейската конвенция,
отнасящ се за лицата, принадлежащи към националните малцинства.” Тук за първи път
се акцентира върху правото на националните малцинства на административна
самостоятелност.
Визираното „ Предложение за допълнителен протокол...”, както и създадената от
Европейския съюз през 1995 г. Харта за защита на националните малцинства, не е
прецедент в световната практика. В процеса на изграждане на системата на ОН за
закрила на малцинствата, на 10. V. 1919 г., до заседнията на Парижката мирна
конференция е изпратен Меморандум на Комитета на еврейските представители. В
него се предлага предоставяне на индивидуална, политическа, гражданска и религиозна
свобода; право на сдружаване и на свободно развитие на етническата ( малцинствената)
индетичност; изработване на равен статут на малцинството и основното население.
Меморандумът разработва и темата за пълноправното участие на малцинствата в
изборните органи на държавата ( Парламент, общински власти и др.). Едва в края на 90-
те години на XX в., чрез документи на СЕ, на Съвета за сигурност и сътрудничество в
Европа, това предложение намира място в европейските документи и в най-пълна
степен – в Рамковата Конвенция за защита на малцинствата.
I. Създавенето на РКЗНМ
Изменената, особено след 1990 г., геополитическа обстановка на континента налага
изработените до този момент механизми, както в областта на общите човешки права,
така и тези, касаещи правата на националните малцинства да се актулизират.
През октомври 1991 г. Генералният секретар на Съвета на Европа – Катрин Лалюмиер,
Парламентарната асамблея и Съвета на министрите възлагат на Върховния комитет по
правата на човека да изработи станивище относно „...юридическите и политическите
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Рамковата конвенция за защита на националните малцинства ( РКЗНМ ) – първият цялостен инструмент за официална легална защита на правата на националните малцинства

За първи път в световната практика идеята за закрила на лицата, притежаващи етнически, верски, или други особености и отличаващи се от основното население на страната се появява след края на i–та световна война...
Изпратен от:
messut_mg
на 2011-09-05
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
76 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Взаимодеиствие между гражданското общество, правовата държава и правото

29 мар 2006
·
816
·
17
·
3,669
·
138
·
1

Взаимодеиствие между гражданското общество, правовата държава и правото - историческа еволюция, гражданското общество и правото и т.н.
 

Разузнавателна защита на конституционния ред

02 апр 2008
·
781
·
17
·
4,675
·
273
·
1

Обект - по принцип е това, в/у което човек въздейства, с оглед получаването на траен резултат, които да удовлетвори конкретна потребност. В този контекст обект на дисциплината РЗКР е разузнавателната дейност...
 

Право

05 мар 2008
·
121
·
20
·
6,829
·
36

Обективното право е система от общозадължителни правила за поведение, приети или одобрени от държавата, която гарантира тяхното изпълнение. Правилата са общозадължителни, активни и пасивни. Те са във взаимна обвързаност...
 

Правото на ... - неотменимо човешко право

06 фев 2008
·
326
·
2
·
212
·
190

„Правото е изкуство за справедливото и доброто” (Целз)
 

Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност

05 фев 2008
·
136
·
2
·
465

Държавният апарат като понятие представлява съвкупност от всички държавни органи, които са конституирани (учредени) в съот.с закона и пол.традиции в съответната държава. Държавният апарат (държавната администрация) изпитва потребност от...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Лесен)
20 минути
10
14
3
1 мин
19.04.2019
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
185
3
1 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Рамковата конвенция за защита на националните малцинства ( РКЗНМ ) – първият цялостен инструмент за официална легална защита на правата на националните малцинства

Материал № 718075, от 05 сеп 2011
Свален: 76 пъти
Прегледан: 108 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 5,036
Брой символи: 32,200

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Рамковата конвенция за защита на националните м ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения