Големина на текста:
Вх.№............../...........20....г.
ДО
.......................................................
........................................................
........................................................
СПРАВКА
За финансово икономическото състояние
на................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на
НАП
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за
кореспонденция
..........................................................................................................................
Представлявано от
..........................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)
І. Данни за работата на данъкоплатеца :
1. Месторабота:2. Месторабота на съпруга-недлъжник
…………………..……………………………….. ........................................................................
……………………………………………………. ........................................................................
/име,адрес//име,адрес/
- стаж ...........................................................
- служебен тел-№-......................................
- длъжност...................................................
- лица,които издържа :
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................………………………………………….
……………………………………………………............................................................................
……………………………………………………............................................................................
- статус по съдебна регистрация
……………………………………………………...…………………………………………………….
/ако има такъв /
Моля, приложете копие от последната съдебна промяна.
ІІ. Персонална информация
1.Име, домашен адрес, телефон…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...
2.Други упълномощени лица, които представляват длъжника (главен счетоводител,
управител и др.)…………………...……………………………………………………..............
3.Отчетен период, за който е била подадена последна годишна данъчна декларация
с данни в лева, както и справки за :
- нетен приход от продажби
-Задължения
-Вземания
-Парични средства : в каса
по банкови сметки
-запаси от ГП, склад, независими производства
-бързоликвидни активи
-Има ли до момента искания за разсрочване или отсрочване Да / не
Обр.№ Сд-62.страница 1
Моля, приложете копия от исканията и отговорите по тях.
ІІІ. Обща финансова информация
1.Банкови сметки /ДСК, пенсионни и кредитни фондове, депозити и т.н./
Име на институцията.................................................................................
Адрес..........................................................................................................
Сметка IBAN………………………. BIC………………………,.
при..............................................................................................
салдо към…………....................................................................................
в лева .................................................
във валута...........................................
2.Кредитни карти и данни на баланса в банките, фондовете и касите:
Вид на сметка или карта...................................................
Наименование,адрес на фин.структура..........................................................................
............................................................................................................................................
Ежемесечни плащания....................................................
Лимит на кредитирането...................................................
Сума на задължението.....................................................
Остатък по лимита ...........................................................
Общо.................................................................................
3.Индивидуални сейфове / под наем, ползувани/
Местонахождение............................................................
№.......................................................................................
Съдържание.....................................................................
4.Недвижимо имущество /активи на ЕТ/
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Моля, опишете накратко вида на собствеността, местонахождението и
предполагаемата стойност или оценка.
5.Застраховка “Живот” (можем ли да използваме сумата на кредита, който може да
бъде получен срещу залог на полицата ?) Ако да -
№ на Вид на Застрахователна Сума на кредита
полицата полицата сума получен с/у залога
…………… ………….. ……………………… …..………………….
6.Ценни книги /акции , облигации на фондове, борса, ДЦК, и др.
Вид.....................................................................................
Номинал............................................................................
Текуща цена......................................................................
Местонахождение.............................................................
Име на собственика .......................................................................................................
7.Друга информация, свързана с Вашето финансово състояние
/ Ако зачертаете “ДА” , моля посочете датата и дайте пояснение /.
- НП - да/не......................................................................................
- банкрути - да/не......................................................................................
- несъстоятелност - да/не......................................................................................
- реализация на активи по цени,
по-ниски от стойността им - да/не........................................................................
- предполагаемо увеличение
на доходите - да/не....................................................................................
- участие или дивидент в други
Обр.№ Сд-62.страница 2
стопански единици - да/не.....................................................................................
- Вземания /съд,клиенти,трети лица и др./ - да/не.....................................................
ІV. Анализ на активите и пасивите:
1.Бързоликвидни Активи .................................................................................................
Текуща цена /балансова стойност...............................................................................
/без тр.ср. и недвижим имот/
2.Наличности в обща сума - /ГП,Стоки, нез.производство /
3.Банкови сметки – с/до в лева
4.Ценни Книги – общо по тек.цени
5.Заложна стойност на застрахователна стойност – общо
6.Транспортни средства....................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(Вид,Текуща цена / застрахователна стойност)
7. Недвижимо имущество
8 Наличие на банкови кредити - да / не .....................................................................
(Сума,Падеж)
9 Други пасиви (съд.решения, менителници, задължения към доставчици и т.н.)
10 Данъчно осигурителни задължения към момента......................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(Вид задължение,декларация-главница,лихва, РА-главница ,лихва)
11 ОПР
12 Предлагам следното обезпечение /гаранции/ ............................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(Вид,текуща цена ,Собственик,Местонахождение,Балансова стойност)
13 финансови коефициенти от счетоводни отчети
-ликвидност ...................................................................................
-рентабилност
-динамика
-съотношение м/у собствен и привлечен капитал
-финансови очаквания /прогнози/
V. Анализ на месечните приходи и разходи за ЕТ
А Доходи:
1. РЗ /приходи от дейността
Бруто................................
чисто ...............................
2. РЗ на съпруга/недлъжник
Бруто.............................
Чисто............................
3. Лихви,дивиденти,получени суми от чужбина................................................................
4. Чист доход от стопанска дейност /печалба или загуба /..............................................
5. Доход.............................................................................................................................
(аренда, наем,договори-граждански,други)
6. Пенсии.............................................................................................................................
7. ОБЩО доходи:...................................
Обр.№ Сд-62.страница 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Справка за финансово икономическото състояние

Формуляр на справка за финансово икономическото състояние...
Изпратен от:
Emil
на 2011-09-01
Добавен в:
Бланки
по Право
Статистика:
23 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Финансово право - лекции

26 ное 2008
·
353
·
18
·
5,607
·
1

Понятието финансово правоотношение е родово понятие, защото зад всяко финансово правоотношение се крие някакво друго – данъчно, митническо, бюджетно...
 

Финансово право

09 мар 2008
·
647
·
19
·
8,017
·
221

В правната теория се счита, че обективното финансово право е самостоятелен правен отрасъл, като се изхожда от критериите – предмет и метод на правно регулиране...
 

Тест по Финансово право

11 ное 2008
·
146
·
13
·
2,280

Тази съвкупност от правни норми регулира определен род обществени отношения при използване на специфичен юридически режим. Правният отрасъл не е съвкупност от правни институти...
 

Финансово право

27 окт 2008
·
247
·
8
·
8,433

Пищови по финансово прав, актуални за момента във ВТУ "Климент Охридски".
 

Право

23 ное 2009
·
72
·
6
·
5,669
·
30

Публична продажба –общи правила...
 
Онлайн тестове по Право
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
5
1
4 мин
06.06.2019
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
37
1
2 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Справка за финансово икономическото състояние

Материал № 717445, от 01 сеп 2011
Свален: 23 пъти
Прегледан: 88 пъти
Предмет: Право
Тип: Бланка
Брой страници: 4
Брой думи: 537
Брой символи: 3,268

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Справка за финансово икономическото състояние"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения