Големина на текста:
ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
З А Я В Л Е Н И Е
От
“……………………………………..”, със седалище и адрес на управление:
гр……………., ул…………………., регистрирано в ……………………….. съд по
ф.д.№………………………... вписан в търговския регистър под партида №
………………., т……. Стр………., ЕИК от Агенцията по вписванията / ЕИК по
БУЛСТАТ ……………….., представлявано от ………………………………….., ЕГН
…………………………….., л.к.№…………. издадена на ………… от ……………..
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Моля да бъда допуснат до участие в конкурс за издаване на разрешение за
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на
дейност като оператор, обявен с Ваша заповед № ЗМФ - 1064 / 24.08.2010 г.
Заявявам, че желая да участвам в обявения конкурс.
Настоящото заявление депозирам в затворен плик, ведно с необходимите
документи за участие в конкурса.
Приложения:
1.документ от компетентен орган, с който лицето удостоверява наличието на
изискуемия капитал;
2.документ, удостоверяващ внесената част от изискуемия капитал (например
банково удостоверение);
3.документ, удостоверяващ регистрацията по Закона за данък върху
добавената стойност;
4.документ за актуално състояние, издаден не по-рано от два месеца преди
датата на подаване на заявлението за участие в конкурса;
5.декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност и
ликвидация;
6.документ, удостоверяващ липсата на подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения към момента на подаване на документите
за разрешение;
7.свидетелство за съдимост за лицата по чл. 4, т. 5, буква „а” от Наредба № 7
от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване
дейност като оператор, а ако лицата не са български граждани - декларация
за обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква “а” от Наредба № 7 от 2003 г. за
условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на
дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като
оператор;
8.декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква “б” от Наредба № 7 от
2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване
дейност като оператор;
9.образец на ваучер за храна с най-малко 5 способа за защита, съдържащ
задължителните реквизити по чл.22, ал.2 от Наредба 7 от 2003 г. за
условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на
дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като
оператор;
10.декларация по образец (приложение № 2 от Наредба № 7 от 2003 г.) за
наличие на свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с лица, които притежават
разрешение за извършване на дейност като оператор или кандидатстват за
издаване на разрешение;
11....................................................................................................................................
.
…………..20… г., гр. София
подпис : __________________
(………………………...)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Заявление за допускане в конкурс за ваучери за храна

Формуляр на заявление за допускане до участие в конкурс за търговия с ваучери за храна...
Изпратен от:
Emil
на 2011-09-01
Добавен в:
Заявления
по Право
Статистика:
15 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Протокол за получени ваучери за храна

21 мар 2014
·
25
·
1
·
27
·
46
·
3

Протокол за получени ваучери за храна за първото тримесечие на 2014г, наименование на фирмата...
 
Онлайн тестове по Право
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Труден)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
21
1
4 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Заявление за допускане в конкурс за ваучери за храна

Материал № 717440, от 01 сеп 2011
Свален: 15 пъти
Прегледан: 46 пъти
Предмет: Право
Тип: Заявление
Брой страници: 2
Брой думи: 360
Брой символи: 2,164

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Заявление за допускане в конкурс за ваучери за  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала