Големина на текста:
Тема 1: СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА
1.Произход, характерни черти и функции на фирмената култура
2. Елементи на фирмената култура
3. Фирмени субкултури
Произход на фирмената култура - Културата като понятие представлява
своеобразен набор от поведенчески модели, който членовете на едно общество
предават на своите наследници.
Адаптирането на характеристиките на културата към определени общности от
хора дава съдържание на понятията световна (общочовешка) култура, национална
култура, регионална култура, отраслова култура и фирмена култура. Съществува
взаимна обвързаност между тях, еквивалентна на връзката между общото и частното.
На практика, фирмената култура е специфична форма на проявление на националната,
регионална и отрасловата култура, пречупена през призмата на конкретните особености
на отделното предприятие.
Същност на фирмената култура
Дефиниция - Фирмената култура е съвкупността от основни предпоставки, които
дадена група изобретява, открива или развива, учейки се да се справя с проблемите на
външна адаптация и вътрешна интеграция и по този начин да се преподава на новите
членове като правилен начин на действие, мислене и чувство по отношение на тези
проблеми
Фирмената култура съществува на три равнища:
На първото, най-дълбочинно равнище, се намират приетите за даденост
основни допускания.
Второто ниво обхваща ценностната област.
На третото равнище се намира наблюдаемата култура - съвкупността от
всички видими компоненти на културата, в т.ч. символи, истории, ритуали, церемонии,
системи за контрол, организационни структури, йерархия на властта и др.
Основни задачи на фирмената култура
1/ Да осигури външна адаптация на компанията към изменящите се
характеристики на външната среда
2/ Да обезпечи вътрешна интеграция между съставните елементи на
организацията
Функции на фирмената култура с оглед осигуряване на външна адаптация на
организацията
1. Обезпечаване на стабилно функциониране в условията на средата
2. Изграждане на уникален имидж пред контрагентите и обществото
3. Повишаване на качеството на произвежданите стоки и услуги
Функции на фирмената култура с оглед обезпечаване на вътрешна интеграция на
организацията
1. Осведомяване на хората за стратегическите приоритети на организацията
2. Сплотяване на сътрудниците
3. Идентифициране на хората с фирмата и осмисляне на живота им в нея
4. Осигуряване на сътрудниците със система от неформални правила и
норми за поведение
5. Възпитаване на хората в начина, по който „се правят нещата” във
фирмата
Елементи на фирмената култура
Разграничават се базови (основни) и вторични (периферни) елементи
Базовите елементи включват ключовите ценности на организацията,
изграждащи ценностната й система и обуславящите ги основни вярвания (убеждения)
на сътрудниците
Вторичните елементи формират „мрежа” от проявления на културата, която
включва:
вербални проявления – герои и митове;
поведенчески проявления – правила (норми), ритуали и церемонии;
символни проявления – символи и физическо обкръжение;
управленски (административни) проявления – стил на ръководство,
комуникационни мрежи и структури, системи и процедури, използвани в
организацията.
Вярвания (допускания) на сътрудниците - онези дълбоко заложени истини и
убеждения, които не изискват доказателство и се възприемат от хората без всякаква
критика. Такива са създадените убеждения относно действителността, истината,
времето, човешката природа, човешките взаимоотношения и др. Вярванията са
елементът на фирмената култура, който е най-трудно податлив на промяна.
Фирмени ценности - убежденията, основните концепции, философията на фирмата,
наложени от нейното ръководство.
Основават се на базовите вярвания и определят организационното
поведение, като намират отражение в писаните и неписани фирмени норми.
Ценностите стоят в ядрото на фирмената култура.
Някои критерии за определяне на организационните ценности са:
иновативност и отношение към риска (или към запазване на статуквото и
съществуващия начин на работа)
внимание към детайлите (или към общата насока на действие)
ориентация към резултатите (или към средствата)
ориентация към хората (или към задачите)
ориентация към груповите методи на работа (или към индивидуалното
изпълнение)
агресивност (или пасивност) в поведението на хората
Някои критерии за определяне на организационните ценности са:
стабилност (или изменение и стремеж към развитие)
степен на контрол (силен или слаб) над действията на сътрудниците
степен на взаимозависимост (силна или слаба) между сътрудниците при
изпълнение на конкретна работа
поощряване на конфликтите (или избягването им);
откритост (или не) на организацията към външната среда и др.
Фактори, влияещи върху изграждането на фирмената ценностна система:
1. Външни - географско месторазположение на фирмата; социално-
икономически условия на средата; специфични изисквания на отрасъла; пазари, с които
компанията работи; връзки с други фирми.
2. Вътрешни - история и традиции на фирмата; характер на осъществяваната
дейност; образователно и професионално равнище на сътрудниците; продължителност
на съвместната им дейност; стил на управление на ръководителите и отношението им
към работата и др.
Вторични елементи (проявления) на фирмената култура:
Герои - личностите в организацията, служещи за пример на другите сътрудници.
Те олицетворяват ценностите и служат като модел и символ, с който се определят
нормите за поведение на останалите. Героите се създават целенасочено от
мениджърите или възникват спонтанно в процеса на работа. Герои могат да бъдат както
формалните, така и неформалните лидери в организацията. Героите демонстрират, че
успехът е постижим и има реални човешки измерения
Митове - историите, разказвани във фирмата и на външни лица, за важни
събития и герои. Митовете са сюжетирани символи на споделяните ценности в
организацията, като истинността им невинаги е задължителна. Много от митовете са
тясно свързани с героите на организацията или с церемониите и ритуалите в нея.
Основните им функции са:
да се установят стандарти на поведение;
да се покаже, че с усилия успехът може да се постигне;
да се намерят модели за действие за фирмата;
да символизират фирмата по отношение на външния свят и др.
Фирмени ритуали - самостоятелни стандартизирани и повтарящи се действия,
които се създават в особени случаи и оказват въздействие върху поведението и
представянето на членовете на организацията. Представляват „драматизирани игри”,
възникващи исторически и предаващи се от старите на новите работници в
организацията. Чрез ритуалите мениджърите целят афиширане и затвърждаване на
установените ценности и норми. Ритуалите включват: социални; работни; управленски;
ритуали, свързани с отдиха и възстановяването; игри и др.
Церемонии - различни символични действия, свързани с някакви празници и
чествания: събрания, конференции, симпозиуми, изложбени витрини за фирмени
постижения и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 окт 2020 в 08:25 студент на 36 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
03 юни 2020 в 11:01 ученик на 23 години
 
Домашни по темата на материала
Моля за помощ по стратегическо управление!
добавена от mai4kais 08.09.2013
1
13
Фирмени кризи - същност и видове
добавена от Sharkita 14.05.2012
2
40
 
Онлайн тестове по Бизнес администрация
Въпроси от VJL системата в интернет I вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Първи вариант на тест по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(Труден)
30
105
1
2 мин
20.09.2011
Въпроси от VJL системата в интернет III вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Това е третият вариант на теста по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(Лесен)
32
42
1
5 мин
20.09.2011
» виж всички онлайн тестове по бизнес администрация

Фирмена култура

Материал № 716689, от 27 авг 2011
Свален: 567 пъти
Прегледан: 912 пъти
Предмет: Бизнес администрация
Тип: Лекция
Брой страници: 28
Брой думи: 6,594
Брой символи: 45,624

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фирмена култура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала