Големина на текста:
Образец 1055
за данъка върху
хазартната дейност с
хазартни съоръжения
по чл.246 от ЗКПО
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата / 20…. г.
Орган по приходите,
приел декларацията
/име и фамилия, подпис/
ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА
Период, за който се подава
декларацията
І тримесечие
ІІ тримесечие
ІІІ тримесечиеІV тримесечие
Отбележете с „Х” съответното тримесечие, за което се отнася декларацията.
ЧАСТ ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен
№ по ЗТР
2. Наименование (посочете наименованието съгласно акта за възникване)
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)
3.1. Наименование
4. Седалище и адрес на управление
4.1.Държава4.2. Област4.3. Община4.4. Населено място (гр./с.)
4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап. 4.6. пощенски код
5. Адрес за
кореспонде
нция
Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.1. Държава 5.2. Област 5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап. 5.6. пощенски код
6. За кон-такт
к
6.1. Телефон6.2. Факс6.3. E-mail6.4. Интернет страница
7. Данни за
представ-
ляващия
7.1. Име, презиме, фамилия7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
7.3. Име, презиме, фамилия7.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.
ЧАСТ ІІІ – ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ
ЧАСТ ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА
1. Вид хазартни
съоръжения
(маркирайте съответния вид
и попълнете следващите
редове от съответната
колона)
Хазартен
игрален автомат,
съответно всяко
игрално място
от него
Съоръжение за
осъществяване
на залагания
върху резултати
от надбягвания с
коне или кучета
Рулетка в казино
за игрална маса
Друго игрално
съоръжение в
казино
2. Брой хазартни
съоръжения/игрални
места
3. Дължим данък за 1бр.
съоръжение/игрално
място, съгласно чл.245,
ал.1 от ЗКПО
500лв.500лв.22 000лв.5 000лв.
4. Дължим данък
(р.2 х р.3)
5. Внесен данък
6. Разлика (р.4 - р.5)
7. Брой обекти за
хазартна дейност
В случай, че редовете на достигат, приложете справка в същата форма.
На р.5 се посочва внесения към момента на подаване на декларацията данък за съответното тримесечие.
УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията
Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри с хазартни игрални автомати,
съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка
и други хазартни съоръжения в игрално казино.
Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.
Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното
лице
Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,
дата на издаване, издадена от
Име ПрезимеФамилия
Постоянен адрес на
упълномощеното лице
Област ОбщинаНаселено мястоПощенски код
Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Телефон Факс е-mail
Подпис на упълномощеното лице:
Подпис на представляващия
и печат:
1.2.
Място и начин на подаване
Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в
териториалната дирекция на НАП по регистрация.
Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 юли 2019 в 18:14 в момента не учи на 31 години
08 фев 2017 в 14:30 студент на 34 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - ППООР, випуск 2017
21 юни 2016 в 00:17 ученичка на 26 години от Варна - 008 СОУ с преподаване на чужди езици "Ал. С. Пушкин", випуск 2013
17 апр 2012 в 16:04 в момента не учи
09 дек 2011 в 22:24 в момента не учи на 39 години от София
 
 
Онлайн тестове по Право
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
26
1
1 мин
06.06.2019
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
18
1
3 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Декларация за данък върху хазартни дейности

Материал № 716285, от 23 авг 2011
Свален: 5 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Право
Тип: Формуляр
Брой страници: 3
Брой думи: 446
Брой символи: 2,756

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Декларация за данък върху хазартни дейности"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала