Големина на текста:
Образец 1055
за данъка върху
хазартната дейност с
хазартни съоръжения
по чл.246 от ЗКПО
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата / 20…. г.
Орган по приходите,
приел декларацията
/име и фамилия, подпис/
ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА
Период, за който се подава
декларацията
І тримесечие
ІІ тримесечие
ІІІ тримесечиеІV тримесечие
Отбележете с „Х” съответното тримесечие, за което се отнася декларацията.
ЧАСТ ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен
№ по ЗТР
2. Наименование (посочете наименованието съгласно акта за възникване)
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)
3.1. Наименование
4. Седалище и адрес на управление
4.1.Държава4.2. Област4.3. Община4.4. Населено място (гр./с.)
4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап. 4.6. пощенски код
5. Адрес за
кореспонде
нция
Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.1. Държава 5.2. Област 5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап. 5.6. пощенски код
6. За кон-такт
к
6.1. Телефон6.2. Факс6.3. E-mail6.4. Интернет страница
7. Данни за
представ-
ляващия
7.1. Име, презиме, фамилия7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
7.3. Име, презиме, фамилия7.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.
ЧАСТ ІІІ – ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ
ЧАСТ ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА
1. Вид хазартни
съоръжения
(маркирайте съответния вид
и попълнете следващите
редове от съответната
колона)
Хазартен
игрален автомат,
съответно всяко
игрално място
от него
Съоръжение за
осъществяване
на залагания
върху резултати
от надбягвания с
коне или кучета
Рулетка в казино
за игрална маса
Друго игрално
съоръжение в
казино
2. Брой хазартни
съоръжения/игрални
места
3. Дължим данък за 1бр.
съоръжение/игрално
място, съгласно чл.245,
ал.1 от ЗКПО
500лв.500лв.22 000лв.5 000лв.
4. Дължим данък
(р.2 х р.3)
5. Внесен данък
6. Разлика (р.4 - р.5)
7. Брой обекти за
хазартна дейност
В случай, че редовете на достигат, приложете справка в същата форма.
На р.5 се посочва внесения към момента на подаване на декларацията данък за съответното тримесечие.
УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията
Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри с хазартни игрални автомати,
съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка
и други хазартни съоръжения в игрално казино.
Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.
Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното
лице
Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,
дата на издаване, издадена от
Име ПрезимеФамилия
Постоянен адрес на
упълномощеното лице
Област ОбщинаНаселено мястоПощенски код
Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Телефон Факс е-mail
Подпис на упълномощеното лице:
Подпис на представляващия
и печат:
1.2.
Място и начин на подаване
Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в
териториалната дирекция на НАП по регистрация.
Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Декларация за данък върху хазартни дейности

Примерен формуляр на декларация по чл. 246 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за данъка върху хазартната дейност с хазартни съоръжения...
Изпратен от:
Emil
на 2011-08-23
Добавен в:
Формуляри
по Право
Статистика:
5 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
46
1
7 мин
24.07.2019
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
13
1
14 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Декларация за данък върху хазартни дейности

Материал № 716285, от 23 авг 2011
Свален: 5 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Право
Тип: Формуляр
Брой страници: 3
Брой думи: 446
Брой символи: 2,756

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Декларация за данък върху хазартни дейности"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала