Големина на текста:
ТД на НАП гр. ..............
Вх. № ............/ ............ 20 .... г.
Длъжностно лице,
приело декларацията
.......................................…...............................
(име, фамилия, подпис и печат)
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният/та .............................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП
(ненужното се зачертава)
л.к. № .........……................., издадена на ........………............ от ..........……………................................,
живеещ/а в гр.(с.) ........…................................ ул.............……........................................... №
..............бл. ..........……......вх. .…..…...., ет. .….…....... ап. ..…................. представляващ:
..............................................................................................................................…………………………......
(пълно или съкратено наименование на работодателя)
адрес ........................................................................, телефон .................................,
ЕИК по БУЛСТАТ
Д Е К Л А Р И Р А М,
че лицето ......................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП
(ненужното се зачертава)
притежава/не притежава качества по чл. 7, т. ..... от Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, считано от ....... д. ...... м ..........
г. до ....... д. ...... м .......... г.
Декларацията се попълва на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Известно ми е, че в 3-дневен срок от придобиването или изгубването на съответното качество на
лицето съм длъжен да уведомя ТД на НАП.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата: ........................Декларатор: ....................................
(подпис и печат)
“Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните
актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на
Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на
интернет адрес: ................................................................. и на информационните табла в териториалните дирекции.
Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. “Дондуков” № 52.”
Обр.№.....
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ПРИХОДИТЕ
ГР……………………………..
страница 1

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 юли 2019 в 18:15 в момента не учи на 31 години
05 май 2018 в 10:18 потребител
30 апр 2018 в 17:33 потребител
08 фев 2017 в 14:32 студент на 34 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - ППООР, випуск 2017
06 дек 2015 в 23:43 ученичка на 23 години от Шумен - СОУ "Васил Левски ", випуск 2015
18 сеп 2015 в 11:37 потребител
26 авг 2015 в 15:48 студент на 33 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - Право, випуск 2015
03 фев 2015 в 00:13 студентка на 31 години от София - Университет за национално и световно стопанство, факулетет - 11246420, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2013
08 ное 2012 в 14:13 ученичка на 56 години от Тутракан - ОУ "Никола Й. Вапцаров", випуск 2013
30 сеп 2012 в 07:51 ученик
 
Подобни материали
 

Защита на неимуществените субективни права

30 мар 2006
·
370
·
33
·
5,798
·
82

Защита на неимуществените субективни права - причини обуславящи особената актуалност на нeимуществените права на личността, вътрешна юридическа защита, защита на човешката воля, чувства и т.н.
 

Интернационален пакет за граждански и политически права

26 окт 2006
·
205
·
6
·
2,078
·
39

Идеалът за свободния човек, който се ползва с гражданска и политическа свобода и живее свободен от страх и нищета, може да бъде осъществен само тогава, когато са налице отношения, в които всеки може да се ползва от своите граждански и политически прав
 

Правна защита на конкуренцията

20 ное 2006
·
441
·
3
·
266

Какво е значението на концентрацията и налице ли е такава ситуация в казуса?
 

Данъчна регистрация- правен режим

11 дек 2006
·
578
·
4
·
886
·
53

Правно основание на процедурата за пр.регистрация. се съдържа в ДОПК и заповед на изпъл.директор на Нац.агенция по приходите по чл.81, ал.1, в която се определя видът, съдържанието, редът за създаване и поддържане и достъп до базата данни в регистрите.
 

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

23 дек 2006
·
133
·
26
·
2,726

Акредитация e право за издаване на сертификат. Акредитацията (съобразно с EN 45020) представлява формалното признаване от упълномощен орган на компетентността на орган или частно лице да изпълнява специфични задачи.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Право
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
30
1
1
1 мин
16.08.2019
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
26
1
1 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Декларация за несъстоятелност на работодател

Материал № 716281, от 23 авг 2011
Свален: 21 пъти
Прегледан: 34 пъти
Предмет: Право
Тип: Формуляр
Брой страници: 1
Брой думи: 240
Брой символи: 1,415

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Декларация за несъстоятелност на работодател"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала