Големина на текста:
ТД на НАП гр. ..............
Вх. № ............/ ............ 20 .... г.
Длъжностно лице,
приело декларацията
.......................................…...............................
(име, фамилия, подпис и печат)
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният/та .............................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП
(ненужното се зачертава)
л.к. № .........……................., издадена на ........………............ от ..........……………................................,
живеещ/а в гр.(с.) ........…................................ ул.............……........................................... №
..............бл. ..........……......вх. .…..…...., ет. .….…....... ап. ..…................. представляващ:
..............................................................................................................................…………………………......
(пълно или съкратено наименование на работодателя)
адрес ........................................................................, телефон .................................,
ЕИК по БУЛСТАТ
Д Е К Л А Р И Р А М,
че лицето ......................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП
(ненужното се зачертава)
притежава/не притежава качества по чл. 7, т. ..... от Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, считано от ....... д. ...... м ..........
г. до ....... д. ...... м .......... г.
Декларацията се попълва на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Известно ми е, че в 3-дневен срок от придобиването или изгубването на съответното качество на
лицето съм длъжен да уведомя ТД на НАП.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата: ........................Декларатор: ....................................
(подпис и печат)
“Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните
актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на
Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на
интернет адрес: ................................................................. и на информационните табла в териториалните дирекции.
Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. “Дондуков” № 52.”
Обр.№.....
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ПРИХОДИТЕ
ГР……………………………..
страница 1

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Декларация за несъстоятелност на работодател

Примерен формуляр на декларация по чл.7 oт Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя...
Изпратен от:
Emil
на 2011-08-23
Добавен в:
Формуляри
по Право
Статистика:
21 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Защита на неимуществените субективни права

30 мар 2006
·
370
·
33
·
5,798
·
82

Защита на неимуществените субективни права - причини обуславящи особената актуалност на нeимуществените права на личността, вътрешна юридическа защита, защита на човешката воля, чувства и т.н.
 

Интернационален пакет за граждански и политически права

26 окт 2006
·
205
·
6
·
2,078
·
39

Идеалът за свободния човек, който се ползва с гражданска и политическа свобода и живее свободен от страх и нищета, може да бъде осъществен само тогава, когато са налице отношения, в които всеки може да се ползва от своите граждански и политически прав
 

Правна защита на конкуренцията

20 ное 2006
·
441
·
3
·
266

Какво е значението на концентрацията и налице ли е такава ситуация в казуса?
 

Данъчна регистрация- правен режим

11 дек 2006
·
578
·
4
·
886
·
53

Правно основание на процедурата за пр.регистрация. се съдържа в ДОПК и заповед на изпъл.директор на Нац.агенция по приходите по чл.81, ал.1, в която се определя видът, съдържанието, редът за създаване и поддържане и достъп до базата данни в регистрите.
 

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

23 дек 2006
·
133
·
26
·
2,726

Акредитация e право за издаване на сертификат. Акредитацията (съобразно с EN 45020) представлява формалното признаване от упълномощен орган на компетентността на орган или частно лице да изпълнява специфични задачи.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Право
Право и стандарти за телекомуникации
тематичен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията на ученици и студенти. Съдържа въпроси само с един верен отговор.
(За отличници)
10
17.09.2020
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
46
1
7 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Декларация за несъстоятелност на работодател

Материал № 716281, от 23 авг 2011
Свален: 21 пъти
Прегледан: 34 пъти
Предмет: Право
Тип: Формуляр
Брой страници: 1
Брой думи: 240
Брой символи: 1,415

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Декларация за несъстоятелност на работодател"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала