Големина на текста:
Образец № 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННО/СТОЛИЧНО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. ……………………………………………………
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ......................................................................................................................................................
(име на осигурителя)
ЕИК по БУЛСТАТ: ..........................................
Адрес за кореспонденция .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон.................................
За ...................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН / ЛНЧ ...................................
Професия ............................... Длъжност ............................. Код по НКПД: ..........................................
Адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон ...............................
В качеството ми на осигурител на посоченото лице, декларирам, че:
Трудовото правоотношение е безсрочно/срочно (ненужното се зачертава)
Трудовото правоотношение е срочно, със срок до ....................20....г.
1. Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или
бременността и раждането лицето:
а) е осигурено за съответния риск – ДА / НЕ (ненужното се зачертава);
б) има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство
(попълва се при временна неработоспособност и трудоустрояване) – ДА / НЕ
(ненужното се зачертава);
-на дата: ден .......... месец ............ година ............... лицето придобива изискуемия
се осигурителен стаж по т. “б”. (данните се попълват, когато лицето придобива
осигурителния стаж през периода на временната неработоспособност/трудоустрояването)
в) има 12 месеца осигурителен стаж, като осигурено за общо заболяване и майчинство
(попълва се при бременност и раждане) – ДА / НЕ (ненужното се зачертава);
-на дата ден .......... месец ............ година ............... лицето придобива изискуемия
се осигурителен стаж по т. “в”. (данните се попълват, когато лицето придобива
осигурителния стаж през периода на бременността и раждането)
2. Дата на прекратяване на правоотношението или осигуряването:
ден .......... месец ............ година ...............
3. Дата на прекъсване на осигуряването:
ден .......... месец ............ година ...............
Забележка: попълва са денят, от който осигуряването е прекъснато в случаите на
самоотлъчка, неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж и др.
4. Работни дни или работни часове през периода на неработоспособността, през които
лицето е следвало да работи с право на парично обезщетение, включително работни
дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение:
За
месец
Година От ден До ден Раб. дниРаб.
часове
Дневно работно време по правоотношението
на лицето за месеца в часове
5. Законоустановено работно време за длъжността към деня на настъпване на
неработоспособността .............. часа.
6. Лицето е трудоустроено, считано от .....................20........ г., със заповед № .....................
от ....................20....... г.
Получено среднодневно/средночасово (ненужното се зачертава) брутно трудово
възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва
трудоустрояването .................. лв.
Забележка: За месеца, през който изтича трудоустрояването, данните по т. 6 се предоставят от
осигурителя допълнително с удостоверение в ТП на НОИ.
7. Разпореждане за приемане на злополуката за трудова № ..................... от ............................
8. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за признаване на болестта за професионална
№ ......................................... от ................................................
9. Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя
вх. № ........................................... от дата ..............................
2
10. Брой едновременно действащи правоотношения/ основания за осигуряване при
осигурителя към началото на временната неработоспособност ......................
11. Болничният лист НЕ Е / Е обжалван от осигурителя (ненужното се зачертава)
Забележка: Когато лицето е осигурено по повече от едно правоотношение/ основание за осигуряване
при едни и същ осигурител, приложете попълнена справка-декларация за всяко от правоотношенията/
основанията за осигуряване
...........................................................................................................................................................
.
(длъжностно лице – име, фамилия, длъжност, подпис и печат)
Дата .............................
гр. (с)............................
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 фев 2017 в 14:31 студент на 34 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - ППООР, випуск 2017
09 май 2016 в 12:58 в момента не учи на 28 години
18 сеп 2015 в 11:41 потребител
31 яну 2015 в 00:31 студентка на 31 години от София - Университет за национално и световно стопанство, факулетет - 11246420, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2013
30 сеп 2012 в 07:51 ученик
27 авг 2012 в 14:32 студент на 31 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Геология и геоинформатика, випуск 2012
08 юни 2012 в 08:19 в момента не учи
25 май 2012 в 20:21 потребител на 37 години
17 апр 2012 в 16:09 в момента не учи
10 фев 2012 в 13:24 студент от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, випуск 2002
 
Подобни материали
 

Лекции по осигурително право

27 сеп 2007
·
956
·
45
·
28,944
·
1
·
1

Осигурителното право възниква като предмет на обществено основание, което има за цел да обезпечи материално хората...
 

Обекти на правоотношенията

02 дек 2007
·
135
·
2
·
501
·
15

В естествените науки под обект на правоотношение се разбират тези предмети и явления, върху които се оказва влияние от други предмети и явления...
 

Правна уредба на обезщетенията за временна нетрудоспособност

10 фев 2009
·
59
·
4
·
635

От първи януари 2007 година паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност, раждане, отглеждане на малко дете...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
234
·
14
·
2,218
·
185

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Основания за възникване на трудовото правоотношение. Трудов договор

28 юли 2008
·
247
·
4
·
651

Основанията за възникване на трудовото правоотношение са уредени в КТ. Те са три – трудов договор, избор и конкурс.
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Право
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
30
1
1
1 мин
16.08.2019
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
13
1
14 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Декларация за справка от осигурител за осигурено лице

Материал № 716274, от 23 авг 2011
Свален: 15 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Право
Тип: Формуляр
Брой страници: 3
Брой думи: 440
Брой символи: 2,739

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Декларация за справка от осигурител за осигурен ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала