Големина на текста:
Попълва се от Патентното ведомство
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52, вх. Б
София 1040
Тел. 9701 ххх, Факс 87 35 258
БНБ-ЦУ в лева
IBAN BG90 BNBG 9661 3100 1709 01
BIC BNBGBGSD
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА
ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ
1. Наименование на полезния модел
2. Заявител / Заявители:
Име, презиме и фамилия или наименование и вид на ЮЛ:
Адрес,пощ.код:
Държава:
(по гражданство/ постоянен
адрес/седалище)
Код на страната:
Телефон:
е - поща:
Заявителят е и изобретател
Име, презиме и фамилия или наименование и вид на ЮЛ:
Адрес,пощ.код:
Държава:
(по гражданство/ постоянен
адрес/седалище)
Код на страната:
Телефон:
е - поща
(75) Заявителят е и изобретател
Останалите заявители, ако има такива, са посочени на допълнителни листа броя.
Образец ПМ/01/в.02/20101 стр.
3. Представителство
Представител по ИС Патентен специалист
Име, презиме, фамилия и адрес:
№ на вписване в регистъра:
№ и дата на трудовия
договор:
Телефон:
е - поща:
4. Адрес за кореспонденция:
Телефон:
е –поща:
5. Заявката е разделена
от заявка заяв. № дата на подаване:
6. Данни за международно подаване:
№ на заявката PCT/ с дата на международно подаване:
7. Декларация за приоритет
Номер на приоритетната заявка
Дата на приоритетаСтрана на приоритета (код)
8. Полезният модел е разкрит от заявителя или неговия праводател съгласно чл. 73б,
ал. 1, т. 1 от ЗПРПМ, на дата :
чрез:
9. Изобретателят/Съизобретателят не е/не са заявител/заявители. В този случай
заявителят/заявителите попълва/т декларация за действителните изобретатели.
Образец ПМ/01/в.02/20102 стр.
10. Полезният модел съдържа класифицирана информация, представляваща държавна тайна
по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, отнасяща се до:
националната сигурност
отбраната
11. Опис на документтите към заявката
11А. Заявката за регистрация съдържа: 11Б. Приложения:
Описание на български език стр. екз
на чужд език стр.
екз.
Претенции на български език стр. екз.
на чужд език стр.
екз.
Реферат на български езикстр. екз.
на чужд език стр.
екз.
Чертежи стр.
екз.
Допълнителни листове за заявителите бр.
Фиг. N да се публикува/т с реферата
Други (да се опишат):
Декларация за действителните изобретатели с
допълнителни листа бр.
Пълномощно
Приоритетен/и документ/и бр.
Декларация по чл.4а, ал.1 от Закона за малките и
средни предприятия стр.
Удостоверение за излагане на полезния модел на
изложба
Копие от документ за платени такси, съгласно
Тарифата за таксите, които се събират от
Патентното ведомство
Други (да се опишат):
Заявявам искането си за регистрация на полезен модел
Подпис/и:
(име, длъжност)
Подписва се от заявителя (заявителите) или от представителя по индустриална собственост, като под
подписа се посочват трите имена и длъжността, когато заявителят е юридическо лице. Когато
заявителят е едноличен търговец или юридическо лице заявката се подписва от лицето, което го
представлява по закон и се поставя печат.
Когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост, той носи отговорност за
достоверността на всички приложени документи и преводи.
Всички актове и необходими действия се съобщават от Патентно ведомство(ПВ) чрез пощата с обратна разписка.
Съгласно Заповед № 449/24.07.09 г. на Председателя на ПВ, когато обратната разписка не се върне в 1-месечен срок
от изпращането или кореспонденцията се върне от пощенските служби като недоставена, за изготвения акт/писмо
се извършва публикация в рубриката „Обявления” в интернет-страницата на ПВ – www . bpo . bg и се поставя
съобщение на таблото за обявления в регистратурата на ПВ. Публикацията и поставянето на съобщението се
извършват в последния работен ден на всеки месец и се свалят след изтичането на 1-месечен срок. Определените
срокове започват да текат от свалянето на публикацията от интернет-страницата на ПВ и от таблото за
обявления в регистратурата на ПВ
Образец ПМ/01/в.02/20103 стр.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Заявление за регистрация на полезен модел

Примерен формуляр на заявление за регистрация на полезен модел до Патентно ведомство...
Изпратен от:
Emil
на 2011-08-23
Добавен в:
Заявления
по Право
Статистика:
42 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Концепции за интелектуалната собственост. Концепции за индустриална и художествена собственост

28 фев 2006
·
590
·
8
·
3,529
·
123

Интелектуалната собственост е свързана с патентната система. Патентната система възниква в резултат на стремежа да се закриля човешката изобретателност и главно икономическите изгоди, които носи тя
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
234
·
14
·
2,218
·
185

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,047
·
1
·
153
·
439

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,428
·
1
·
136
·
296
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,100
·
2
·
405
·
783

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
30
1
1
1 мин
16.08.2019
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
9
2
13 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Заявление за регистрация на полезен модел

Материал № 716264, от 23 авг 2011
Свален: 42 пъти
Прегледан: 56 пъти
Предмет: Право
Тип: Заявление
Брой страници: 3
Брой думи: 560
Брой символи: 3,466

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Заявление за регистрация на полезен модел"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения