Големина на текста:
ТРУДОВ ДОГОВОР
????? / ?? . ?? . ????
Днес, .......................... г., в гр. ............................................. на основание чл.70, ал.1 във
връзка с .................................................................................................. от Кодекса на труда се
/посочва се основаниечл.67, ал.1 или чл.68, ал.1, т.1-5/
сключи настоящият трудов договор между:
............................................................................................................................................................
/наименование на дружеството, организацията, ведомството/
рег. по ф. дело ................ / .....................г. по описа на .............................................................
окръжен съд, ЕИК/БУЛСТАТ .........................................., представлявано от ..............................
............................................................................................., ЕГН ??????????
в качеството му на ......................................................................................................., наричан за
краткост РАБОТОДАТЕЛ
и
............................................................................................................................................................
/трите имена на работника или служителя/
ЕГН ??????????, лична карта ................................................, изд. на
...................................... г. от ..................................................., постоянен адрес: ..........................
............................................................................................................................................................
степен на образование: ...................................................., диплом ..........................................
специалност: .....................................................................................................................................
свидетелство/удостоверение/сертификат ................................................................................
научна степен ...................................................................................................................................
общ трудов стаж: .............................................., стаж по специалността .....................................,
наричан за краткост РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ
СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:
1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява
длъжността ............................................................................., код по НКП ....................................
съгласно условията на този договор и съобразно длъжностна характеристика, с чието
съдържание РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ се е запознал предварително и е получил
екземпляр от нея.
2. Място на работа : .........................................................................................................................
3. Работното време се определя на ................. часа на ден или ................... часа на седмица.
4. Договорът се сключва за .............................................................................................................
/неопределено време, определен срок, по заместване и т.н./
5. Срокът за изпитване е ................................................................................................... месеца.
6. Срокът за изпитване е уговорен в полза на ..............................................................................
7. Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение се определя на ...................
(словом ..................................................................................................................................) лева.
8. Допълнителни възнаграждения:
8.1. за ................................................................................................................................................
в размер ...................... (словом ...........................................................................................) лева.
8.2. за ................................................................................................................................................
в размер ...................... (словом ...........................................................................................) лева.
8.3. за ................................................................................................................................................
в размер ...................... (словом ...........................................................................................) лева.
9. Възнагражденията се изплащат в следните срокове: ..............................................................
............................................................................................................................................................
10. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на основен и допълнителен отпуск, както
следва:
по чл.155, ал.4 КТ ...................................................................................................... дни;
по чл.155, ал.5 КТ ...................................................................................................... дни;
по чл.319 КТ ...................................................................................................... дни;
по чл.156, ал.1 КТ ...................................................................................................... дни;
по чл.156, ал.2 КТ ...................................................................................................... дни.
11. Срокът на предизвестие за прекратяване на настоящия догово е еднакъв и за двете
страни и е уговорен в размер на ............................................................................................ дни.
12. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ следва да постъпи на работа на ........................................ г.
Други условия:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Работник/служител : .............................. Работодател: .......................................
ЛС / „Човешки ресурси” ......................... Счетоводител: .....................................
Екземпляр от настоящия договор, заедно с Длъжностната характеристика и заверено копие
от Уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ са връчени на работника/служителя на
....................................г. Работник/служител:................................
Работникът/служителят постъпи на работа на .................................... г.
Работник/служител: ...............................
ЛС / „Човешки ресурси” .........................

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Трудов договор със срок за изпитание

Примерен образец на трудов договор...
Изпратен от:
Emil
на 2011-08-23
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
88 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Право и стандарти за телекомуникации
тематичен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията на ученици и студенти. Съдържа въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
10
2
1
4 мин
17.09.2020
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
3
1
9 мин
20.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Трудов договор със срок за изпитание

Материал № 716221, от 23 авг 2011
Свален: 88 пъти
Прегледан: 149 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 303
Брой символи: 1,731

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудов договор със срок за изпитание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала