Големина на текста:
Р Е Ф Е Р А Т
по
Управление на проекти
на тема:
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси
Изготвил: Елена Иванова Вълчева, фак.№ 08027106,
дистанционно обучение гр. София, специалност Бизнес
администрация, ІІІ курс, VІ семестър
І. Увод:
ОП „Развитие на човешките ресурси” е одобрен от Европейската
Комисия стратегически документ, за устойчиво развитие на човешкия
капитал, чрез изпълнението на определени операции и дейности,
съвместно финансирани от Европейския социален фонд и националния
бюджет за периода 2007-2013г. По ОП „Развитие на човешките
ресурси” се финансират проекти, които защитават идеяta за придобиване
на нови знания и умения, осигуряват равенство на възможностите и
насърчават развитието на социалната икономика. Общият бюджет на ОП
е 1 213 869 575 евро
ІІ. Цели на програмата:
Стратегическа цел на програмата:
Основната цел на програмата, заложена в националната
стратегическа референтна рамка е повишаването на качеството на
живот, доходите, достъпността на образованието и подпомагането на
социалното включване на уязвимите групи.
Специфични цели на програмата
1.Повишаване предлагането на труд и качеството на работната
сила, включваща дейности насочени към:
Ефективна интеграция на уязвимите групи на пазара на труда.
Целевите групи които обхваща са хора в неравностойно положение или тези с риск
от социално изключване. Чрез прилагането на мерки като включването в
професионално обучение, рехабилитация, социална подкрепа, както и засилването
на изпълнение на антидискриминационните норми, ограмотяване, стимулиране на
работодателите да наемат кадри от тези целеви групи и др. се очаква да се повиши
пригодността за заетост на тези групи.
Активизиране на лицата извън работната сила. В целевите групи се
включват лица навършили 15 или повече години, които не са заети, нито
безработни. Акцентът в мерките за насърчение е поставен върху предоставянето на
индивидуални услуги включващи подпомагане в намирането на работа, облекчаване
на прехода от образование към работа, обучение, самонаемането и неговия
потенциал и др.
Повишаване на адаптивността на заетите лица. Засяга най-вече
нискоквалифицираните и по- възрастни работници. Основно се насърчава
инвестирането в човешкия капитал на предприятията и осигуряването на стратегии и
системи за учене през целия живот, чрез което се придобиват необходимите умения
за адаптиране към икономиката на знанието и за удължаването на трудовия живот.
Подобряване организацията на труда и управлението на трудовите
ресурси. Мерки касаещи реформи в институциите на труда.
Насърчаване на гъвкавите форми на заетост. Включва мерки като
предлагане на работа на непълно или плаващо работно време, за ограничен период
от време и др.
Подобряване здравния статус на работната сила. Мерките засягащи
здравето на работната сила ще спомогнат за увеличаване на броя на активните и
заетите лица.
2. Увеличено инвестиране в човешкия капитал. Дейностите
включени в тази цел са:
Осигуряване на равен достъп до качествено образование и услуги за
всички. С цел да се намали броя на ранно напускащите училище и да се увеличи
броя на завършилите средно образование, са предвидени мерки за пълноценната
интеграция на групите в риск и етническо-малцинствените групи: оптимизация на
училищната мрежа и по-добро сътрудничество и интеграция между младежите,
училищата и различните общности в обществото, насочени териториално най-вече
към регионите с преобладаващо ромско население.
Подобряване качеството на образователните услуги за всички.
Включва разработване на нови учебни планове, програми и методи, разработване на
система за квалификация и кариерно развитие на учителите и по-широко въвеждане
на информационно комуникативните технологии в образованието.
Насърчаване на качеството и привлекателността на
професионалното образование и обучение. Съчетават действия засягащи
образователната и обучителна система с такива в областта на обучението на пазара
за привличане на повече хора в заетостта и за увеличаване на адаптивността на
работниците и предприятията.
Разработване и изпълнение на стратегия за учене през целия живот.
За да се увеличи достъпът до заетост на всички възрастови групи, да се повиши
качеството и производителността на труда, трябва да се увеличат инвестициите в
човешкия капитал. Много силно влияние ще окаже и завършването на
образователната реформа.
Модернизиране на висшето образ o вание и развитие на потенциала в
областта на изследванията и иновациите . В подкрепа на тази насока се
предприемат мерки за насърчаване на следдипломното обучение, допълнително
обучение на изследователи и привличане на повече млади хора в научно-
техническите изследвания.
3. Повече социален капитал, партньорство и мрежи развитие
на социалната икономика. За постигане на тази цел, са предвидени
мерки в две насоки:
Подкрепа на социалната икономика.
Социални услуги и превенция на социалното изключване и
преодоляването на неговите последици. Мерките, които се предвиждат са
свързани основно със законодателни промени, обвързани с подхода на предоставяне
на социални услуги.
ІІІ. Основни приоритети и мерки за финансиране.
За да бъдат осъществени стратегическите и специфични цели OP
очертава седем приоритетни оси:
1 Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на
труда, насърчаващ включването.
Цел на приоритетната ос: повишаване на икономическата активност и
интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда.
Основни области на интервенция:
Интеграция на уязвимите групи на пазара на труда (1);
Заетост чрез развитие на предприемачеството (2);
Бюджет на приоритетната ос: 21% от общия бюджет на ОП
(254 912 610. 75 евро), като до 10% от разходите на ниво приоритетна ос
ще бъдат поети от Европейския фонд за регионално развитие ( така

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОП „Развитие на човешките ресурси” е одобрен от Европейската комисия стратегически документ, за устойчиво развитие на човешкия капитал, чрез изпълнението на определени операции и дейности, съвместно финансирани от Европейския социален фонд...
Изпратен от:
helche88
на 2011-08-19
Добавен в:
Реферати
по Бизнес администрация
Статистика:
250 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. (ОПРР). Цели на програмата. Приоритетни направления

18 ное 2012
·
107
·
15
·
4,903
·
138

Оперативна програма „Регионално развитие” (опрр) е разработена в съответствие с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007 – 2013 година, и които съответно са залегнали в националната...
 

Анализ и оценка на оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013

04 яну 2013
·
89
·
12
·
3,561

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013г. е една от седемте оперативни програми на Република България, които се финансират от структурните и кохезионен фондове на Европейския съюз...
 
Онлайн тестове по Бизнес администрация
Тест по Бизнес администрация за студенти от 1-ви курс
изходен тест по Бизнес администрация за Студенти от 1 курс
Изходен тест, съдържащ 27 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Предназначен за студенти по Бизнес администрация.
(Труден)
27
17
1
5 мин
21.10.2016
Въпроси от VJL системата в интернет II вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Това е вторият вариант на теста по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(За отличници)
1
1
1
20.09.2011
» виж всички онлайн тестове по бизнес администрация

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Материал № 715814, от 19 авг 2011
Свален: 250 пъти
Прегледан: 337 пъти
Предмет: Бизнес администрация
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 2,017
Брой символи: 12,731

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Оперативна програма „Развитие на човешките ресу ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала