Големина на текста:
М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т ЕТ
П Л Е В Е Н
ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ”
КУРСОВА РАБОТА
КУРСОВА РАБОТА
ПО
УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС ЕТИКА
НА ТЕМА
ЕТИЧ
ЕТИЧ
НИ КОДЕКСИ В
НИ КОДЕКСИ В
КОРПОРАТИВНАТА
КОРПОРАТИВНАТА
М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т ЕТ
М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т ЕТ
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЕТИКА
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЕТИКА
Корпоративната социална отговорност е нова концепция за
бизнес поведение и бизнес отношения. Със значителното си ударение
върху етиката тази концепция приема и обхваща идеята за бъдещите
поколения и гарантиране на устойчиво развитие.
КСО означава бизнесът доброволно да включи грижата за социалните и
екологичните въпроси в своите индустриални и търговски дейности. В
резултат от непрекъснатия и продължителен процес на историческо
развитие на бизнес средата, държавите и фирмите е сформирана една
система, регламентираща взаимоотношенията между предприемачите,
държавата и обществото в областта на социално-икономическото развитие
на страните и отделните територии.
В различните срани участието на бизнеса при решаването на
социални проблеми се регулира или в границите на съществуващото
търговско, данъчно, трудово и екологично законодателство или се
осъществяват самостоятелно под въздействието на специално установени
стимули. Ако създаването на добавена стойност е от съществено значение
за фирмите, осъществяващи своята дейност на свободния пазар, и се
проявява в икономическите и финансови резултати, то терминът
„уважение към ценностите" е прието да се свързва с бизнес етиката. Бизнес
етиката се възприема като поведение, съответстващо на стойностни
принципи, които са общоприети и споделени.
Плевен 2011г. |
М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т ЕТ
М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т ЕТ
„Хартата на фундаменталните права на Европейския Съюз" е
съюз учреден при спазване на неделимите и универсални ценности за
човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност. Той се основава
на принципите на демокрацията, водещата роля и първенството на закона,
и се стреми да допринася за справедливото и устойчиво развитие.Много
принципи могат да бъдат залегнати в бизнес етиката като защита на
общоприети ценности, глобална отговорност, непрекъснато
усъвършенстване, замърсителят плаща. Съгласно този принцип
замърсителят трябва да прилага мерки за защита на околната среда и да
поема съответните разходи, свързани с тази дейности
Бизнесът трябва да взема предвид и да се грижи за всички последици и
влияния от своите действия.
Друг принцип- на разумността, отговорност за персонала, принцип
за ангажираност и прозрачност – оповестяването на поетите задължения от
висшето ръководство е основна предпоставка за приемане и прилагане на
принципите за устойчиво развитие.
Принципът на делегирането се илюстрира чрез фразата „Мисли
глобално, действай локално". Колкото е по-децентрализиран процесът на
вземане на решения, толкова по-ефективна е системата за управление.
Не без значение в бизнес етиката е и принципа за информиране,
консултиране и съгласие.
Принципът за добро корпоративно управление и концепцията за
фирмата като корпоративен гражданин покриват взаимоотношенията
между управлението на фирмата, управителния съвет, акционерите и
другите заинтересовани лица. Той също така представя рамката, в която
корпоративните цели са поставени и пътищата за постигането им, както и
определяне на начините и методите за оценяването и мониторинга.
Бизнес етиката е професионална етика. Професионалната етика е
теоретична и приложна дисциплина, която има за задача да изучава
установения професионален морал, да изследва отношенията между
хората, работещи в дадена професия, и между различните професионални
групи. Приложната етика не само изследва същността и функционирането
на професионалния морал, но и оказва въздействие върху него. Най-общо
влиянието на професионалната етика се изразява в това, че тя му придава
по-систематизиран и обобщен вид, оптимизира неговите ценности, норми
и цели. Професионалната етика изследва, обяснява и прогнозира
явленията, същността и измененията на професионалния морал. Тя
Плевен 2011г. |

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 май 2020 в 14:18 студентка на 39 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Аграрна икономика, випуск 2013
26 мар 2020 в 11:06 студент на 20 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Биомениджмънт и устойчиво развитие, випуск 2024
11 дек 2018 в 15:20 студентка на 31 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по икономика, специалност - Финансов мениджмънт и счетоводство, випуск 2018
07 юни 2016 в 20:59 студентка на 35 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - мениджмжнт, випуск 2017
18 юни 2015 в 16:14 студент на 34 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Икономически факултет, специалност - Икономика на туризма, випуск 2015
25 мар 2015 в 21:30 студентка на 31 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Екомениджмънт, випуск 2014
31 окт 2014 в 11:26 ученичка от Шумен - Девето ОУ "Панайот Волов"
07 окт 2014 в 13:20 ученичка на 28 години от Пазарджик - ПГ по икономика и мениджмънт, випуск 2011
22 дек 2013 в 18:25 в момента не учи на 51 години
02 дек 2013 в 10:09 студент на 29 години от Благоевград - Колеж по туризъм, факулетет - Туризъм, специалност - Бизнес администрация, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
475
·
9
·
1,712
·
303

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Същност на социалното осигуряване

11 фев 2008
·
869
·
19
·
2,075
·
426
·
4

Темата съдържа същност и обхват, методи, принципи и др. на социалното осигуряване, също и същност на соц. подпомагане.
 

Пенсионната система в България

08 окт 2007
·
1,071
·
17
·
3,070
·
323

Големите демографски проблеми в България, емиграцията на младите хора, големия брой пенсионери и високото ниво на безработица доведоха до неизбежността от реформа в пенсионната система.
 

Същност, обект, предмет, цели, задачи и функции на социалната политика

18 юни 2008
·
879
·
6
·
1,108
·
786

Социалната политика е обществена наука и основната и цел е регулиране на обществените отношения за преодоляване на бедността, неравенствата в обществото и поддържане на социалната структура и нейния характер.
 

Социалната политика в България

21 юни 2008
·
213
·
1
·
339
·
97

Съвременната СП трябва да изхожда от необходимостта в своите практически мерки, да се съобразява институции, както със свободата на човека да избира и за зависимостта на същия от обществените му предлагат блага.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
62
1
28.05.2015
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
48
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Етични кодекси в корпоративната социална отговорност и етика

Материал № 715327, от 13 авг 2011
Свален: 29 пъти
Прегледан: 64 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,401
Брой символи: 9,630

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Етични кодекси в корпоративната социална отгово ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения