Големина на текста:
ТЕМА
РАЙОНИРАНЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКОТО
ПРОИЗВОДСТВО
6.1. ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОНИ
6.1.1. Същност и значение на районирането
Под райониране се разбира разделянето на страната на
отделни териториални части – райони. Районирането като
метод се прилага поради обективната неравномерност в
използването на територията на страната, което е резултат от
неравностойните природни, демографски, икономически и други
потенциали в отделните й части.То може да бъде различно,
например:
Според предназначението районирането може да е почвено,
климатично, геоморфологично и т.н..
В зависимост от условията на икономическия живот,
стопанските връзки и специализацията на производството се
разграничават икономически и административно-териториални
райони;
Стопанските връзки са в основата на икономическото
райониране;
Специализацията на производството се осъществява на база
различието в природните и икономически условия.
В досегашното икономическо развитие на страната
районирането се определя като начин за оптимизиране
1
разпределението на капиталовложенията и разположението на
производителните сили по територията на страната с цел
усъвършенстване на териториалната структура на стопанството.
Целта на социално – икономическото райониране е след
установяването на съществуващите различия в районите да се
предложат мерки и въздействия, насочени към по-рационално
използване на природните е икономически потенциали за
постигане на относително сближаване по отношение на
качеството на живот в отделните части на страната.
Всеки район изпълнява стопански, културни, социални и
други функции, като има определена специализация в
общонационален мащаб. Освен наличието на производствена
специализация за него е характерно и наличието на
взаимообвързаност както между отделните отрасли, така и
взаимообвързаност между отраслите и населението, селищната
мрежа и ресурсния природен потенциал.
Подходите при осъществяване на районирането също са
икономически и административен.
Чрез прилагането на икономическия подход се извършва
икономическо райониране и очертават обективно
съществуващите икономически райони.
Чрез административния подход се обособяват
административно-териториалните единици в страната.
Административното райониране е подчинено на субективния
характер на административните закони.
Затова трябва да се прави разлика между икономическо и
административно райониране на страната.
Най-добрият вариант за райониране е съвпадение между
административно териториалното устройство и
икономическото райониране, но икономиката е динамичен
фактор и нейното развитие динамизира и границите на
2
икономическите райони, докато административното
устройство като законодателен акт изостава.
6.1.2. Икономическо райониране.
Под „икономически район” се разбира производствено-
териториален комплекс, в който съществуват максимални
възможности за развитие на производството и най-благоприятни
връзки между отделните му части. Икономическият район се
характеризира с определена специализация и изпълнява
обособена група икономически задачи. Икономическите райони
са обективна, сложна и динамична реалност, която се изменя по
съдържание и териториален обхват съобразно с социално-
икономическото развитие на страната. Икономическият район
като основна териториална и стопанска единица се отличава със
следните признаци:
? обективен характер. Този признак е най-важният белег на
всеки икономически район - формирането и функционирането
му е подчинено на обективно действащите икономически
закони;
? специализация. Тя е признак на икономически район,
който е резултат от териториалното разделение на труда.
Развиват се онези отрасли, за които има оптимални условия и
които осигуряват продукция за други райони и износ.
Специализираните отрасли определят икономическия профил на
района и неговите функции в националното стопанство. Те
изграждат гръбнака на стопанството в района. На тях се пада
най-голям дял в структурата на стопанството му и те осигуряват
продукция не толкова за местни нужди, колкото за нуждите на
други райони, включително и за износ.Икономически
целесъобразна е само тази специализация на района, която води
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 яну 2021 в 08:15 студентка на 39 години от София - Технически университет
 
Домашни по темата на материала
регионалната политика на ЕС и в България по отношение на териториалната кохезия
добавена от zafr 24.02.2013
0
20
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Райониране на селскостопанското производство

Материал № 714818, от 07 авг 2011
Свален: 73 пъти
Прегледан: 116 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Лекция
Брой страници: 26
Брой думи: 4,468
Брой символи: 32,915

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Райониране на селскостопанското производство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала