Любка Богданова
преподава по География
в град София
Големина на текста:
Физична география на континентите
Глава първа
Въведение
Предмет на физичната география
Физичната география представлява система от науки изучаващи
природната среда. Обкръжаващата ни природа, географска среда,
представлява обективно съществуваща, единна, закономерна материална
система, в която всички компоненти и явления са взаимно свързани и
взаимно обусловени, влияят си помежду си и се намират в състояние на
непрекъснато, постоянно развитие. Географската среда е с доста сложен
строеж. Обхваща т.н. външни геосфери на Земята , а именно:
литосфера - твърдата скална обвивка , хидросфера - водната обвивка ,
атмосфера - газовата обвивка и биосфера – пространството обитавано
от организмовия свят. Всички тези сфери се намират в тесен контакт,
взаимно проникват една в друга и непосредствено си взаимодействат при
активното участие на слънчевата енергия. Тяхното взаимодействие
поражда т.н. външни (екзогенни) земни сили, чието противоборство с
вътрешните (ендогенни) земни сили(вулкани, земетресения,
тектонски движения на земната кора и др.) са основните фактори за
изграждането на външния облик на Земята-релефа, както и на всички
явления произхождащи от него. Компонентите на географската среда са
предмет на изучаване от редица природни науки като: геоморфология -
наука за релефа, хидрология - наука за водите, климатология - наука за
климата и климатообразуването, почвознание - наука за почвите и
почвообразуването, фитогеография и зоогеография - науки за
географското разпространение на организмите и др. Но, макар и изучавани
от различни науки, компонентите на географската среда са дотолкова
взаимно свързани и обусловени, че изменението на който и да е от тях
неизбежно води до промяната на всички останали. От тук следва
необходимостта от изучаване на природната среда веднъж като едно цяло,
а така също и на различните нейни местни подразделения : природни зони,
области, местности, райони и др. Всяко такова подразделение
представлява генетично цялостно, закономерно единство на предмети и
явления, притежаващо индивидуални черти, но същевременно и част от
географската среда като цяло.
1
Подразделяне на физичната география
Географията занимаваща се с изучаване на физикогеографската среда и
законите на нейното развитие в пределите на цялата земна повърхност се
нарича обща физична география.
Географията изучаваща строежа и развитието на отделни конкретни
териториални единици, отличаващи се помежду си по определени
индивидуални признаци, се нарича физична география на
континентите. Може да се каже, че физичната география на континентите
представлява поредица физикогеографски обзори и характеристики на
отделните континенти, териториални и акваториални единици.
Физичната география е тясно свързана и ползва данни на редица други
научни дисциплини като : астрономия, геология, метеорология, геодезия,
топография, картография. Особено силна е връзката между географията и
картографията . Географските и топографските карти представляват
първични документи, предаващи основните черти на географския
ландшафт.
Общи сведения за Земята
Земята в световното пространство.
Земята е планета от Слънчевата система. В центъра на тази система се
намира Слънцето, представляващо само по себе си звезда, като милиони
подобни, пръснати по цялата Вселена. Това огромно огнено кълбо се
състои от свръхнагорещени газове, чиято температура на повърхността
достига 6000 , а във вътрешността многократно повече градуси. Обемът на
Слънцето е 1 300 000 пъти по-голям от земния, а неговият диаметър - 109
пъти. За Земята , Слънцето се явява колосален източник на топлина и
светлина, които са и едни от най-важните предпоставки за възникването на
живота.
Около Слънцето се въртят 8 големи планети (Меркурий, Венера, Земя,
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) и около 15000 малки небесни тела,
наречени астероиди. Към Слънчевата система принадлежат също и
кометите, наричани още ”опашати звезди”, представляващи тела с огромни
размери, ниска плътност и разтеглени орбити на движение. Самата
Слънчева система съставлява нищожно малка част от Вселената.
Съвременната наука дава ясни доказателства за грандиозността на
Вселената, единството на елементите, изграждащи материята, както и за
повсеместната валидност на природните закони.
2
Повечето от планетите имат спътници, които се движат около тях.
Луната е спътник на Земята, следващ я при движението и около Слънцето.
Луната се намира на около 380000 км от нашата планета. Тя извършва
въртеливо движение около своята ос и около Земята, при това за един и
същ период от време - 27 1/3 денонощия. Това е причината Луната да е
обърната винаги с една и съща страна към Земята. Въпреки многократно
по-малката си маса, Луната също оказва притегателно въздействие върху
Земята. Като последствие от това можем да посочим приливите, при които
на места нивото на океана се повишава до 18 м. Статистически е доказана
нейната роля и при възникването на земетресения (изследвания на Нов
български университет).
Форма. Изучаването на формата на Земята има многовековна история.
Без да отчитаме старите, наивни и погрешни представи, познанията за
формата на Земята могат да бъдат разделени на три периода:
- до края на 17 в. , когато Земята е определяна като тяло с правилна
кълбовидна форма;
- от края на 17 в. до началото на 19 в., когато формата на Земята е
определяна като правилен сфероид ;
- съвременен период - убедителни научни изследвания доказаха ,че
Земята представлява тяло с неправилна форма, близка до сфероида, научно
определена като геоид ( за въображаема представа - по някои автори -
“ ротационен кардиоид”, или още по-просто - с форма на ябълка)
Размери. Общата площ на земната повърхност е 510 000 000 км2. От тях
сушата заема 148 900 000 км2, а световният океан 361 100 000 км2., или
като съотношение - 29,2% суша и 70,8% вода.
Поради особената форма на Земята разстоянието от центъра до
повърхността се отчита по два земни радиуса – голям (посока екватора,
а = 6378,2 км) и малък (посока полюсите, б = 6356,9 км). Като среден
радиус се приема разстоянието от 6371 км.
Средно полярно свиване - ? = —— = 1:298,3. Екваториална
изпъкналост - 1:30 000.
Движение. Осово(денонощно) Земята извършва въртеливо движение
около своята ос в посока от запад на изток, правейки един пълен оборот за
23 часа 56 мин. и 4 сек. При всеки пълен оборот на Земята около своята ос,
всяка точка от земната повърхност описва окръжност, съответно с по-
малки или по-големи размери и само две точки от земната повърхност –
едната от северната страна, а другата от южната остават на едно и също
място. Тези точки се наричат полюси и през тях минава въображаемата
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 юли 2020 в 09:28 потребител на 24 години
17 юни 2020 в 20:49 ученик на 15 години от ОУ "Христо Ботев", випуск 2024
24 апр 2020 в 09:49 студент на 40 години от Шумен - шу епископ константин преславски, факулетет - факултет природно науки, випуск 2020
10 апр 2020 в 09:31 студент на 34 години от Перник - Колеж по предприемачество към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Икономически факултет, випуск 2010
06 апр 2020 в 21:47 ученичка на 24 години от София - СГХСТ, випуск 2015
11 яну 2020 в 11:23 в момента не учи на 39 години
25 окт 2019 в 19:43 студентка на 38 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Туризъм, випуск 2019
13 окт 2019 в 12:28 студентка на 34 години от София - Софийски Университет "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски, специалност - География, випуск 2013
04 окт 2019 в 16:51 студент на 35 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски, специалност - География, випуск 2017
21 май 2019 в 11:02 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История и география, випуск 2015
 
Домашни по темата на материала
пътешествие по 70 меридиан на южна америка
добавена от pescho78 25.01.2014
0
3
Сравнение между Испания и Белгия по географски признаци
добавена от koooko 25.12.2015
2
8
География и икономика
добавена от gabi.krasimirova 27.09.2014
2
48
Подобни материали
 

Климат на Република България

19 мар 2006
·
1,182
·
8
·
3,479
·
413
·
1

Климат на България - кандидат-студентска тема.
 

Обща характеристика на стопанството в България

20 мар 2006
·
1,009
·
11
·
2,720
·
626
·
1
·
1

Обща характеристика на стопанството в България - кандидат-студентска тема.
 

Антарктида

03 яну 2007
·
259
·
3
·
707

Повърхността на Антарктида е платовидна. Разделена е от трансантарктическите планини на две части - западна и източна, които са с различен геоложки строеж и релеф.
 

Тест по география за кандидат - студентски изпит

02 май 2007
·
5,629
·
4
·
407
·
19

Тест за кандидат-студентски изпит по география, включва всички райони на България.
 

Северна Африка

05 май 2007
·
569
·
2
·
313
·
351
·
1

Северна Африка обхваща Египет, Судан, Тунис, Алжир, Мароко, Западна Сахара, Либия и Мавритания.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
География
изходен тест по География за Ученици от 12 клас
Теста ще помогне на ученици от 12-ти клас да упражнят знанията си по география. Въпросите имат само по един верен отговор.
(Лесен)
10
11
1
1 мин
15.11.2019
СИР в Южна България
тест по География за Ученици от 10 клас
Социално-икономическите райони в Южна България. Подходящ за ученици в 10 и 12 клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
21
1
1
4 мин
31.07.2020
» виж всички онлайн тестове по география

Физична география на континентите

Материал № 714429, от 01 авг 2011
Свален: 211 пъти
Прегледан: 526 пъти
Предмет: География
Тип: Учебник
Брой страници: 67
Брой думи: 16,598
Брой символи: 102,884

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Физична география на континентите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
30

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
221

виж още преподаватели...
Последно видяха материала