Големина на текста:
БИЗНЕС РИСК
ТЕМА I
ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС РИСКА
ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕБНАТА ТЕМА
Учебната тема “Особености на системата за управление на бизнес риска” има
предназначение да разкрие същността, принципите и предназначението на системата за
управление на бизнес риска във фирмите и организациите.
След запознаване с темата:
- ще можете да вникнете в същността на понятието “бизнес риск”;
- ще имате възможността да разберете предназначението на системата за управление
на бизнес риска;
- ще се запознаете с общите и специфични процедури при подготовката и
провеждането на рискови управленски решения
1. Предпоставки на риска
За провеждане на целенасочена и ефективна бизнес печеливша политика
на риск, се налага съобразяване с множество предпоставки, по-важните от които са:
а) Организационни предпоставки.
б) Ресурсни предпоставки.
в) Икономически и финансови предпоставки.
г) Кадрови предпоставки
2. Управление на предприемаческия риск
В управлението на предприемаческия риск се прилагат както общи процедури,
присъщи на всяко управление в икономиката, така и специфични - обусловени от
рисковия мениджмънт. Преди всичко, познатите управленски функции - целеполагане,
ръководене, организиране, прогнозиране и планиране, координиране, контролиране,
регулиране, мотивиране, отчитане, анализиране, информиране, комуникиране - намират
място в рисковия мениджмънт.
Актуалността на въпросите свързани с принципите на управление днес, в условията на
преход към пазарна икономика, нараства.
2. въпрос - Могат да се формулират следните основни управленски
принципи на една фирма:
- Свобода на действие.
- Пазарна ориентация и стратегия.
- Висока конкурентност
- Алтернативност при вземане на решения.
- Задължителност на взетите решения.
- Разпоредителност и отговорност.
- Ефективност на управлението.
- Стремеж към единство и приобщаване на персонала към интересите на фирмата.
1
Специално внимание тук следва да се отреди на функциите:
- Ръководене;
- Организиране;
- Прогнозиране и планиране;
- Координиране;
- Контролиране;
- Регулиране;
- Мотивиране.
-
3. Общи и специфични процедури при подготовка и провеждане на
рискови управленски решения
Тук става въпрос за това как добрият ръководител взема управленски решения,
какви са общите и специфични процедури при подготовката и провеждането на
рискови управленски решения?
За да се стигне до вземане на качествено управленско решение от страна на
ръководителя на фирмата, е необходимо да се уточнят предварително критериите за
оценка на ефективността на решенията. Това е особено важно, за да се постигне добър
избор.
Управленските решения, в т.ч. и рисковите решения, имат следната структура:
Цел. Става дума за формулиране на нова цел, т.е. предприемане на изменения,
на промени, на обновление, на нова политика и пр.
Пътища или ресурси за постигане на целта - необходимостта от обвързване на
целите с ресурсите, със средствата. Ако това не се постигне, ще се окаже, че са
формулирани не постижими цели.
Декомпозиране на целите и тяхното разполагане във времето и пространството.
Така пък се конкретизират дейностите за постигане на целите.
•Оценка на влиянието на околната среда върху поведението на фирмата и
възможностите за изпълнение на взетото решение, т.е. неговата комплексна
обоснованост и ефективност.
При подготовката и провеждането на рискови управленски решения всеки ръководител
и особено рисковия мениджър трябва убедено да знае, че към тях се предявяват
определени изисквания, по-съществени от които са:
•Да бъдат формулирани ясно и точно поставените цели на дейностите, които
трябва да се предприемат за тяхното постигане и ресурсната осигуреност на
решението;
•Да бъдат подготвени възможно най-голям брой алтернативи, за да се осигурят
подбор и висока ефективност на решението;
•Свобода при вземане на управленското решение с мениджърите. Не бива да се
допуска никаква външна намеса или принуда при избора на решението. Само
така мениджърът може да носи пълна отговорност за взетото от него решение;
•Решенията трябва да се вземат само от тези мениджъри, които имат съответни
правомощия за това. В противен случай решенията ще се окажат нелегитимни и
противоречащи на установените в нормативните актове процедури и
изисквания;
Решенията трябва да се вземат своевременно.
Добрият ръководител, в т.ч. и добрият рисков мениджър, на една фирма трябва да
познава основно етапите при изра ботване на качествени управленски решения, да
спазва тяхна та последователност, за да получи и желаните от него резултати -
безспорно високи.
2
- Първи етап. Съвсем естествено е на този първи етап да бъде дефиниран
проблемът за решаване.
- Втори етап. Анализ и оценка на изходното положение Нарича се още
диагностичен анализ на ситуацията.
- Трети етап. Разработване на система от показатели и критерии за оценка.
- Четвърти етап. Подготовка на варианти (алтернативи) на възможните решения
- Пети етап. Вземане на управленското решение.
- Шести етап. Изпълнение на взетото решение.
- Седми етап. Оценка на изпълненото решение
Съвременни методи за провеждане на рискови управленски решения
- Метод „ДЕЛФИ“;
- Метод „РИНГИ“;
- Метод „МОЗЪЧНА АТАКА".
ТЕМА I I
СТОПАНСКИ ФИРМЕНИ РИСКОВЕ
ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕБНАТА ТЕМА
Учебната тема “Стопански фирмени рискове” има за цел въвеждане в същността
на стопанските фирмени рискове, както и особеностите на законодателството и
институционалната рамка в сектора.
След запознаване с темата:
- ще се запознаете с класификацията на фирмените рискове;
- ще имате възможността да проследите спецификата на производствено-
технологичния риск ;
- ще можете да определите особеностите на инвестиционния риск;
Класификация на фирмените рискове
- печеливш и загубоносен;
- измерими и неизмерими;
- материални и духовни;
- нормални или чисти и спекулативни рискове;
- големи и малки;
- законнодопустим, обществено оправдан, неоправдан и пораждащ отговорност;
- желан и нежелан;
Производствено-технологичен риск
Фирмената иновационна политика се отразява най-дълбоко и
съдържателно върху производствената дейност и технологичното обновление, което от
своя страна е свързано с огромни инвестиции. Това също е елемент на структурната
реформа в икономиката.
Инвестиционен риск
Инвестиционната фирмена политика е основа на всяка предприемаческа
дейност. Без нея се изпразва от съдържание и самата иновационна стратегия. От своя
страна всяка инвестиция е предизвикателство към бъдещето на фирмата. А това
означава и повишен риск. Целта на инвестиционния риск (разширяване и укрепване на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бизнес риск

В управлението на предприемаческия риск се прилагат както общи процедури, присъщи на всяко управление в икономиката, така и специфични - обусловени от рисковия мениджмънт..
Изпратен от:
Dimitrina Kraicheva
на 2011-07-23
Добавен в:
Казуси
по Бизнес администрация
Статистика:
258 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Моля за помощ по стратегическо управление!
добавена от mai4kais 08.09.2013
1
13
казус по Търговско право
добавена от bashinovska 21.12.2012
2
26
 
Онлайн тестове по Бизнес администрация
Тест по теоретична стенография за 10-ти клас
тематичен тест по Бизнес администрация за Ученици от 10 клас
Тестът съдържа материал от основните понятия в стенографското писмо. Предназначен е за ученици от търговските специалности. Някои въпроси имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
10
1
3 мин
17.07.2013
Въпроси от VJL системата в интернет III вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Това е третият вариант на теста по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(Лесен)
32
42
1
5 мин
20.09.2011
» виж всички онлайн тестове по бизнес администрация

Бизнес риск

Материал № 713934, от 23 юли 2011
Свален: 258 пъти
Прегледан: 432 пъти
Предмет: Бизнес администрация
Тип: Казус
Брой страници: 13
Брой думи: 4,069
Брой символи: 26,600

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес риск"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала