Големина на текста:
Когенерация
Използването на Когенерацията като енергийно решение е добре развито в Европа.
Понастоящем тя осигурява около 10 % от електропроизводството в Европа, 10 % от
европейския пазар на топлоенергия и малка част от енергията за охлаждане.
Когенерационни централи могат да бъдат намерени из цяла Европа и размерите им варират
от няколко киловата до над 500 МW. Когенерацията се използва във всички сектори на
европейската икономика, от индивидуални сгради до тежка индустрия и големи
топлофикационни системи. Когенерацията използва всички видове горива – от въглища, газ
и течни горива до биогорива и слънчева енергия.
С зползване на тези системи, ефективността на производството на електроенергия може да се
повиши средно от 30-50% до 80-90%. Чрез използване на Когенерацията за производство на
електрическа и топлинна енергия се реализират около 40% икономия на използваното гориво. От
финансова гледна точка това означава, че потребителите ще заплатят за същото количество
изразходвана енергия само 60% от стойността на горивото.
От съществено значение за техническата ефективност на когенерационните системи е постоянния
отоплителен товар, който осигурява проектната работа на двигателя и генератора. Напоследък активно
се разработват и схеми позволяващи оползотворяването на част от високотемпературните (до 150° C)
газове за хладопроизводство в климатични и промишлени инсталации с абсорбционни, сорбционни
и/или компресорни термомашини - така наречените тригенерационни схеми. Те повишават постоянния
отоплителен товар, увеличават инсталираната мощност и времето на използваемост на когенератора.
ОптималноЕкологичноИкономичноДълговечност Ниска стойност на вредни вещества – Различни области
на приложение –Напълно автоматична експлоатация –ОбществениятИнсталацията за когенерация се
състои от четири основни елемента:
Първичен двигател;
Електрогенератор;
Система за усвояване на отделената топлина - топлообменник;
Система за контрол и управление.
По правило когенераторните системи се класифицират според типа на първичния двигател, генератора,
а така също според вида на използваното гориво.
В зависимост от конкретните изисквания, ролята на основен двигател може да се изпълнява от:
Двигател с вътрешно горене;
Парна турбина;
Газова турбина;
Микротурбина ;
Водородни горивни клетки.
могат да бъдат:
Синхронни;
Асинхронни.
е основен агрегат във всяка когенераторна инсталация, в който се използва енергията на
отработените горещи газове от двигателя на електрогенератора.
Икономайзер - за повишаване на производителността на топлинната част от
когенерационната система, топлообменникът може да се допълни с икономайзер -
топлообменник, осигуряващ предварително подгряване на топлоносителя до подаването му в
основния топлообменник, където нагряването на топлоносителя се извършва от вече топлите
изходящи газове на двигателя.
:
Обществени сгради болници, училища, театри и др.;
Жилищни комплекси;
Индустриални предприятия;
Хотели, търговски центрове, ресторанти;
Оранжерии;
Плувни и спортни зали;
Отоплителни централи;
Пречиствателни станции, сметища.
Инвестиционно проектиране Политиката на ЕС предвижда насърчаване на комбинираното
производство на електрическа и топлинна енергия. За целта е приета Директива 2004/8/ЕС
за насърчаване на когенерацията на основата на полезна топлина във вътрешния пазар,
изменяща Директива 92/42/ЕС. Насочена е главно към енергопроизводството в секторите:
конвенционална енергетика, топлоснабдяване и промишленост. То може да повиши
значително ефективността на централите, използвайки като горивна база природен газ.
Директивата е въведена в българското законодателство с приемането на новия Закон за
енергетиката.Факт е, че тези централи (особено с местно значение) могат да използват като
гориво отпадъчна биомаса, както и градски битови отпадъци.
Във връзка с насърчаването на когенерацията, на 26 януари 2004 Съветът на ЕС одобрява
поправките, приети на второ четене от ЕП. Това цели, от една страна, повишаване на
енергийната ефективност и енергоспестяването, а от друга - намаляване на емисиите на СО2,
отделян в атмосферата. Освен това се отчита и сигурността на енергийните доставки. Чрез
директивата се предвижда прилагане на регулаторна рамка за насърчаване и развитие на
когенерацията в границите на ЕС.
Този нов законодателен акт включва и разпоредби, свързани с експлоатацията на
електрическата мрежа и различни тарифни въпроси, както и определянето на съотношението
между топлинна и електрическа енергия и на централите за комбинираното им производство.
С тази стъпка на практика се одобряват всички поправки, приети от ЕП на 18 декември 2003
година. По принцип те се отнасят до следните области:
Методи за изчисление и времеви граници: приемат се алтернативни методи за изчисление,
които вероятно ще могат да се използват и след 2010 година.
С приемането на тези текстове се сложи край на дебатите относно
процеса на насърчаване реализирането и използването на когенерацията в
ЕС и по този начин се премахнаха бариерите към постигане на общо
възприемане на технологията и нейните предимства.
Когенераторите са икономични и екологични мини централи с ниски експлоатационни разходи. Те
са основани на принципа на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия. (СНР)
централи, които едновременно с топлинна енергия произвеждат ефективно и електрическа енергия, са
агрегати, които използват почти цялата отпадна топлина от отработените газове.
Един Когенерационен модул се състои от двигател, който задвижва генератор.
Произведената от горенето топлинна енергия се отвежда чрез охладителната система в отоплителната
система или във водосъдържател, а произведената електрическа енергия се отдава в домашната
електрическа мрежа за покриване енергийната необходимост в домакинството.
В случаите, когато личните разходи са по-малки от произведената електроенергия, тя автоматично
преминава в обществената електроразпределителна мрежа.
С един мини когенератор се произвежда децентрално топлина и ток значително по-ефективно в
сравнение с конвенционалните големи централи.
Те използват първичната енергия двойно, имат максимално 10% загуба и постигат коефициент на
полезно действие повече от 90%. Намаляват до 1/3 рахода на първостепенните енергийни ресурси в
сравнение с конвенционалното енргийно осигуряване и същевременно намаляват до 60% CO2.
Когенераторите могат да бъдат гъвкави до определена степен и затова се произвеждат в различни
модификации-мощности.
Надежностни предимства
Едно от най-съществените предимства в условията на непрекъснато променящия се пазар на
енергия във високотехнологичното общество е повишената надеждност на електроснабдяване на
съоръженията. При Когенераторните уредби потребителят е застрахован от прекъсванията в
централната електроразпределителна мреЖа вследствие временни повреди, амортизиране на
основните фондове в елеКтроенергетиКа-та или природни бедствия.
В редица европейсКи страни чрез съответни реформи и заКони се препоръчва използване на т. нар.
разпределени втономни) генератори. Автономните източници на енергия, КаКто и самите
Когенераторни уредби сниЖават вероятността от възниК-ване на случайно или умишлено
разрушаване в сравнение с Крупните енергийни обеКти.
Използването на децентрализирани Когенераторни станции е привлекателно предлоЖение за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Когенерация

Вътрешно горене, работещ на природен газ, биогаз или друг вид газ, който произвежда електрическа енергия, а от охлаждането му и изходящите газове се получава топлина...
Изпратен от:
Nicsan
на 2011-07-21
Добавен в:
Лекции
по Енергетика
Статистика:
163 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Повишаване на енергийната ефективност

26 фев 2010
·
169
·
17
·
4,715
·
286

Методи за повишаване на енергийната ефективност в компютъризиран офис...
 

Водноелектрическа централа

20 мар 2011
·
177
·
27
·
2,085
·
294

Алтернативни начини на добиване на енергия: ВЕЦ...
 

Работни машини от системата за собствени нужди на електрически централи

10 фев 2012
·
20
·
8
·
1,623
·
30

Електрическите централи имат променлив режим на натоварване във времето, който се определя от потребителите. Основните работни машини (РМ) имат също променлив режим на натоварване с различна производителност според условията на натоварване на...
 

Когенератори - енергийна и икономическа ефективност

08 апр 2014
·
18
·
7
·
1,000
·
30

Когенерацията представлява процес на комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от един и същи първичен енергиен източник. С използването на системи за когенерация , ефективността на производството на електроенергия...
 

Топлоелектрически централи

25 окт 2015
·
25
·
15
·
2,530

Топлоелектрическа централа или ТЕЦ е електрическа централа, при която чрез водна пара под налягане се задвижват турбини и се произвежда електричество...
1 2 »
 

Когенерация

Материал № 713761, от 21 юли 2011
Свален: 163 пъти
Прегледан: 260 пъти
Предмет: Енергетика
Тип: Лекция
Брой страници: 41
Брой думи: 1,436
Брой символи: 9,697

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Когенерация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала