Големина на текста:
TEMA 4. Интеграция на данните. Концепция за интелигентно предприятие
Първоначално, повечето бизнес организации са притежавали множество БИ
решения от различни производители, всяко от които е поддържало само един стил на
БИ. Освен това, преобладаващия набор БИ решения са били проектирани така, че да
обслужват единични приложения в рамките на един отдел, в резултат на което те са
били внедрявани изолирано и са работели на несъвместими платформи с различни
потребителски интерфейси. Допълнително, когато някое решение докажело своята
ефективност, все повече потребители желаели да работят с него.
След отчитане на проблемите и ограниченията на решенията по отдели, които в
литературата условно се наричатпърво поколениеБИ решения
1
, потребителите са
предявили нови изисквания към архитектурата на ползваните продукти по отношение
унифициране на потребителския интерфейс и работата върху единична интегрирана
платформа. Това подтикнало производителите да направят следващата крачка и да
започнат да създават унифицирани решения, опериращи в Интернет среда и обхващащи
всички потоци структурирана и неструктурирана информация към и от бизнес
организацията.
С понятиетовторо поколениеБИ решения започнали да се обозначават
новите решения, заместили предишните морално остарели такива, поради слаба
мащабируемост и гъвкавост и ограничено възприемане от страна на обществото на
потребителите”.
2
Според нас, новият вид решения биха могли да се дефинират и като
унифицирани БИ продукти, осигуряващи платформа за Интернет интелигентност
(ИИ).
Инициативата за унифициране има за цел да замести множеството средства и
приложения с единична БИ платформа, предлагайки реални финансови и стратегически
ползи (но може да доведе и до обратния резултат, ако не се подхожда внимателно).
Решението за започване на такъв процес се взема от бизнес организацията, съобразно
нейните нужди и поставените стратегически цели. Тя трябва да бъде запозната
1
Виж например: Beyond e-Intelligence: The Intelligent Enterprise. White Paper. Hurwitz Group Inc., April
2000. [http://www.hurwitz.com], 21.10.2004 г.
2
ROBINSON, S., SIMON, A. BI Vendor Selection: Smarter the Second Time. Intelligent Enterprise Magazine,
September 04, 2004. [http://www.intelligententerprise.com/showArticle.jhtml?articleID=30900039], 22.10.2004
г.
предварително с политическите, културните и технологични препятствия, пред които
може да се изправи.
3
Въпреки че смяната на БИ средства струва пари, а новата платформа не винаги
се приема с готовност от потребителите, по наше мнение процесът на унифициране ще
продължи в следващите няколко години, тъй като последните решения на водещите
производители по същество са цялостни БИ платформи, осигуряващи възможност за
работа и през Web интерфейс. Споменатата вече Интернет интелигентност дава
възможност на потребителите да търсят незабавен достъп до големи обеми
разпределени данни, събрани в различни места и Web-сървъри в Интернет, както и до
модерни аналитични възможности.
Парадигмата ИИ позволява да се изградят интелигентни екстранети и
интранети и да севградиинтелигентност в стратегическите бизнес приложения. Тя е
повече от средство, защото се състои от услуги, които могат да бъдат достъпни от
други средства и приложения, използващи стандартни интерфейси за програмиране на
приложения (API) катои COBRA. Данните се връщат в XML, ограничен
ASCII или друг стандартен формат, който може да бъде използван в различни
приложения, включително мобилни устройства, В2В търговия и портали.
Платформите за ИИ са сървърно-базирани, разпределени, прозрачни и
мащабируеми, осигуряват на потребителите и е-бизнес приложенията навременни
данни и се самоадаптират към нивото на умения на ползвателите. Същевременно те
осигуряват възможност за работа със сложни запитвания, ефективно изпълнение и
добро ниво на сигурност и администриране.
4
Тенденцията на преминаване към платформи за ИИ се разви много бързо след
появата и утвърждаването на електронната търговия. ИИ (наричана още БИ по
Интернет, е-интелигентност и Web-интелигентност) дава възможност на бизнес
организациите да използват мощта на е-бизнеса и пълните възможности на Интернет
като канал за продажби и маркетинг в съчетание с традиционните БИ технологии.
За да обхванат и анализират информацията, постъпваща чрез системите за е-
бизнес, в които основно място заемат корпоративните информационни портали,
3
По-подборно за различните препятстивия виж от: ECKERSON, W. W. The Urge to Merge: Standardizing
on an Enterprise BI Platform. DM Review Magazine, March 2004. 49 p. [http://www.dmreview.com],
22.10.2004 г.
4
За различните характеристики на платформата може да се прочете по-подробно в: ECKERSON, W. W.
Next-Generation Business Intelligence. What Works series: Volume 10, November 2000.
[http://www.tdwi.org/research/display.aspx?ID=5200], 28.10.2004 г.
производителите започнаха да разширяват възможностите на съществуващите ИБИС.
Разширените ИБИС или т.нар. е-интелигентни системи значително могат да улеснят
взаимодействието на бизнес организацията с нейните клиенти, партньори и служители.
Бизнес организациите, които успешно са изградили бъдещи конкурентни
предимства на базата на възможностите си за усъвършенстване на информацията, могат
да отидат отвъд класическата БИ и е-интелигентността. В литературата вече се
появяват публикации за ползата от обединяването на е-интелигентните системи и
ИБИС в нова структура, наречена интелигентно предприятие
5
, която ще свърже и
усъвършенства всички БИ решения на организацията. Интелигентното предприятие е
нещо повече от събиране на частични БИ решениято изисква интегриран набор от
продукти, които ще обхващат всички БИ потоци на организацията, независимо дали
произхождат от Web, от вътрешни и/или други външни източници.
Идеята за интелигентно предприятие, основаващо се на интегрирани продукти,
според нас възниква на базата на развитието на различните техники за обединяване на
информацията, приложенията, процесите и технологиите в бизнес организацията през
последните години. Тъй като тази проблематика е доста обширна, можем да
систематизираме различните видове техники чрез таблица 1.2. по-долу.
6
Явно идеята за интегриране на различни технологии в уеднаквена архитектура е
счетена за удачно решение, тъй като самите БИ производители започнаха да обсъждат
възможността да предоставят нов тип решения, наречениБИ мрежи
7
, целящи
унифицирането на разнообразието от БИ решения. Идеята е мрежите да съдържат
хранилище от данни и методология за регистриране, чрез която даденa бизнес
организация може да публикува и контролира БИ информацията, от която се нуждае, и
за която е оторизирано. Това ще позволи на много партньори и клиенти да разменят
5
Виж например: Beyond e-Intelligence: The Intelligent Enterprise. White Paper. Hurwitz Group Inc., April
2000. [http://www.hurwitz.com], 21.10.2004 г.
6
Сравнението е направено въз основа на следните източници: CROLENE, D. R. Business Intelligence and
the Enterprise Portal. White Paper. Infowise Solutions, April 09, 2002.
[http://www.iwise.com/pdfs/EP%20BIP%20White%20 Paper.pdf], 29.10.2004 г.;
Enterprise Application Integration. Business White Paper Series. eForce.
[http://www.eforceglobal.com/pdf/Whitepapers/eFORCE_WP-EAI-FINAL.pdf], 23.10.2004 г.;
HOWARD, Ph. Business Intelligence Trends in 2002-3. Bloor Research, 13th January 2003.
[http://www.it-analysis.com/article.php?articleid=3465], 10.11.2004 г.;
Keys to Effective Business Process Integration. Unify Corporation, January 2004.
[http://www.unify.com/whitepaper/wp/Keys_to_Effective_Business_Process_Integration.pdf], 31.10.2004 г.;
MATTHEWS, T. A New View on Intelligence. Intelligent Enterprise Magazine, July 19, 2004.
[http://www.intelligententerprise.com/showArticle.jhtml?articleID=239010 13], 27.09.2004 г.
7
BIERE, M. Business Intelligence for the Enterprise. IBM Press, Prentice Hall, 2003. 202 p. ISBN 0-13-
141303-1.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 сеп 2020 в 22:05 студент на 46 години от София - мгу, факулетет - мемф, специалност - EEEO, випуск 2016
07 май 2019 в 23:04 студент на 32 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2019
17 окт 2018 в 13:24 студент на 35 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Бизнес информатика, специалност - Бизнес информатика , випуск 2018
23 юни 2018 в 13:56 студент на 21 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Макроикономика, випуск 2018
25 яну 2018 в 00:04 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Приложна информатика и статистика, специалност - Бизнес информатика , випуск 2018
09 ное 2017 в 17:06 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2018
12 юли 2017 в 15:47 потребител
13 фев 2017 в 14:25 студент на 40 години от София - Нов български университет, факулетет - Магистърски, специалност - Телекомуникации, випуск 2017
09 фев 2017 в 11:49 ученик на 24 години от Шумен - СОУ "Св. Паисий Хилендарски", випуск 2014
31 яну 2017 в 11:27 в момента не учи на 38 години
 
 
Онлайн тестове по Бизнес информатика
Тест по интегрирани информационни системи в бизнеса (ERP)
изпитен тест по Бизнес информатика за Студенти от 4 курс
Затворени тест въпроси по предмета - интегрирани информационни системи в бизнеса-ERP. Въпросите са от тест за оценяване през семестъра. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
25
68
1
1 мин
15.08.2012
» виж всички онлайн тестове по бизнес информатика

Интеграция на данните. Концепция за интелигентно предприятие

Материал № 711700, от 05 юли 2011
Свален: 41 пъти
Прегледан: 54 пъти
Предмет: Бизнес информатика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 12
Брой думи: 4,496
Брой символи: 29,815

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интеграция на данните. Концепция за интелигентн ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Нина Урумова
преподава по Бизнес информатика
в град Варна
с опит от  15 години
304 80

виж още преподаватели...
Последно видяха материала