Големина на текста:
Обширните пространства на източната и централната части на
Балканския полуостров още в дълбока древност били населявани от
многобройните тракийски племена, за които старогръцката митология
и епос са запазили много спомени. От първата половина на Желязната
епоха са открити редица находки, предимно гробни, от които се вижда,
че траките вече са създали своя самобитна култура. Ценни известия за
тракийската история, бит и култура можем да намерим в съчиненията
на Херодот, Тукидид, Ксенофонт и други гръцки и римски историци.
Писмената традиция обаче често предлага случайни и откъслечни
сведения. Много по-пълни и правдиви данни дават археологическите
разкопки. В това отношение много важен момент за изясняването на
историята, културата и поселищното развитие на траките през
ранноелинистическата епоха представят спасителни разкопки,
предприети във връзка със строежа на язовир Копринка Градът е
разкрит и проучен между 1948 и 1954 г. от екип под ръководството на
проф. Димитър Димитров.
. Местността Чифлика, където е открит градът, се намира на около
8км на запад от град Казанлък. Вследствие на ерозията на река Тунджа
в тази област се образува полуостров, където е разположен градът
Мястото, където е открит, бива разкопано напълно, заедно с три
надгробни могили от неговия некропол. Установява се и името на града -
Севтополис, име, което не се среща до сега
.
Севтополис е най-известният обект под вода в българската
археология - единственият цялостно проучен до момента тракийски
град на българска територия. Той е не само уникален археологически и
исторически обект, но и цяла съкровищница с данни за живота и бита
на траките.
Древния град Севтополис позволява да изучим урбанистичните концепций
на елинистична Тракия.
Днес са познати главно 2 начина за създаване на градове в античността-
градове,които се явяват резултат на бавно развитие на по-стари
поселения и градове създадени с политически акт на един основател върху
девствен терен или чрез обединяването на няколко
1
поселения,съществували преди това(синойкизъм).За избора на място
също са познати няколко случаи градове-акрополи издигнати върху високи
плата или хълмове,оградени с крепостни стени ,градове, разположени в
равнината и разчитащи за защитата си на крепостните си стени и
смесени градове,при които географските условия позволяват да се
комбинира част ор равнината или платото с хълм,който е изпълнявал
функцията на акропол.
Севтополис принадлежи към градовете,разположени в равнина,лищен от
естествено възвишение.Той е издигнат с политически акт на тракийския
династ Севт III,който след успешните си борби срещу македонската
хегомония в Тракия изгражда своята столица в началото на последната
четвърт от IV в.пр н.е.Мястото на града е избрано мъдро-на малък
полуостров с равна повърхност и високи,стръмни брегове,обиколен от
три страни от р.Тунджа и нейния приток.Севтополис,обхващащ площ
от 5 хектара е бил построен по предварително изработен план и
реализиран в кратко време,като цялостен ансамбъл.Градът е бил здраво
укрепен с крепостни стени,с обща обиколка 890м.,които следват
очертанията на полуострова като оформят разностранен
петоъгълник.Стените над каменните основи,дебели 2м са били изградени
вероятно от кирпич.Защитата им е била засилена с квадратни кули и
бастиони,а достъпът в града е бил осигурен от две или три порти.
В градоустройствените принципи на Севтополис ясно се чувства
силното влияние на елинистичния урбанизъм,за който е характерен
хиподамовия план.Той е приложен стриктно в мрежата от пресичащи се
под прав ъгъл паралелни,надлъжни и напречни улици.Броят на улиците не
може да се определи със сигурност но с голяма вероятност могат да се
реконструират осем надлъжни улици от които 2 на запад от
агората.Една от улиците обиколя около крепостната стена.Особеност в
плана на Севтополис е открояването в уличната мрежа на 2 главни
артерии,които са по-широки от останалите и които са извеждали към
градските порти.Едната,с посока югозапад-североизток пресича целия
град,започвайки от югозападната порта и достигайки до
североизточната стена,където се допуска,че е имало още една порта.Тя
е била разположена близо до входа на цитаделата и е осигурявала бърз и
сигурен изход за обитателите й.Възможно е портата да
е извеждала и до пристанището на града,за което е имало най-добри
условия точно в тази част на полуострова,заради бреговете които се
спускат постепенно към притока на р.Тунджа.Другата ос води от
северозападната порта до централния градски площад-агората.По този
начин двете главни улични артерии образуват буквата Т.Присъствието
на две главни оси,около които е организирана схемата на града отличава
Севтополис от класическите модели на градовете с хиподамов
план(Гърция,Мала Азия).
2
Друга особеност на градоустройствения план на Севтополис е
тясната зависимост между застроената площ на града и крепостните
стени.При повечето от античните градове трасето на крепостната
стена няма отношение към главните линии на градския план.При
Севтополис има пълно единство между плана на града и крепостните
стени и тясна зависимост между главните улици и портите.Подобно на
повечето гръцки градове постройките на Севтополис не опират до
крепостните стени, а са отделени от тях с обиколна улица.
Кварталите на Севтополис имат правоъгълен план,чиито страни
са ориентирани в посока северозапад и югоизток.Двете главни улици са
широки 6м.,докато другите улици са имали ширина 4-4,5м.Броят на
жилищата в кварталите(инсулите) не е бил строго определен –в една
инсула са били включени 2-3 жилища,вероятно от един тип.Те се
отличават със своята обширност от 300 до 350 кв.м.заедно с двора.В
Севтополис жилищата са били разположени на две,а понякога на три
улици.Техният план обикновенно е правоъгълник.Тясната северозападна
страна,която е гърбът на къщата,лежи на напречна улица,докато
широката фасада е обърната към надлъжната улица от
югозапад.Къщите са по-често дълбоки,отколкото широки.
Жилищата се състоят от много помещения,разположени около
централен вътрешен двор.Главните жилищни стаи са наредени от
северозападната страна на двора и са широко открити на югоизток към
двора..Жилищата показват голямо разнообразие.При повечето от
къщите голяма част от основите е изчезнала, поради което е
невъзможно да се реконструира планът им.На много места наличието на
жилища се установява от останките на покривни материали или
домашни култови глинобитни огнища-есхари и кладенци.В плана на
повечето къщи,не може да се долови ясно техния тип, поради това,че
тези жилища не са добре запазени,както и поради факта,че не се знае
много за тракийскито жилище и не може да се каже до колко
продължават местната традиция и доколко са повлияни от гръцката
архитектура. Жилищата в Севтополис са били градени в основите си с
ломени камъни,споени с кал.Надстройската е била паянтонва-дървен
скелет,изпълнен с кирпич или глина.Покривната конструкция се е
състояла от дървена скара,покрита с дъски и измазана с глина,върху
която са били наредени широки плоски керемиди-
тегули(Solenes).Фигурите между тях са били закривани с
полуцилиндрични извити керемиди имбрици (Kalypteres).Както в плана на
града и жилищата, така и в строителната техника Севтополис показва
тясна връзка с елинистичните строителни традиции.
Характерна особеност на севтополската къща е наличието на
глинобитни култови огнища-есхари,открити върху пода на главните
помещения.Те имат богата украса получена чрез отпечатване с шнур на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Древният град Севтополис

Обширните пространства на източната и централната части на Балканския полуостров още в дълбока древност били населявани от многобройните тракийски племена, за които старогръцката митология и епос са запазили много спомени.
Изпратен от:
Dafina
на 2008-01-04
Добавен в:
Реферати
по История
Статистика:
161 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
270
·
15
·
3,439
·
387

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
300
·
26
·
6,100
·
333

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
188
·
60
·
27,404
·
435
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българската култура през Средновековието

28 фев 2008
·
546
·
8
·
3,650
·
501
·
1

Обликът и тенденциите на развитие в старобългарската култура се оформят в сложен процес, чието начало се поставя при заселването на славяните и прабългарите на Балканския полуостров и образуването на българското ханство.
 

Българска историография

15 апр 2009
·
559
·
26
·
6,983
·
639
·
2

Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес, осъществяван по волята на Бога...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Тест по история и цивилизация за 5 клас
изходен тест по История за Ученици от 5 клас
Тест за проверка на знанията, получени по предмета в 5 клас, всеки от въпросите има само по един верен отговор.
(Лесен)
24
17
1
4 мин
02.07.2019
История и цивилизация - древният свят
изпитен тест по История за
Теста е изпитен. Обхваща световната древна история. Може да се използва както от учители, студенти, ученици и всички, които имат предпочитания към историята. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
38
3
1
15 мин
04.10.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Древният град Севтополис

Материал № 71010, от 04 яну 2008
Свален: 161 пъти
Прегледан: 86 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 1,394
Брой символи: 11,477

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Древният град Севтополис"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
77

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
133 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения