Павлин Славов
преподава по Етика
в град Благоевград
Големина на текста:
Р Е Ф Е Р А Т
на тема:
Основни етични проблеми на XX век.
Насоки и тенденции на развитие
Понятието “етика” произхожда от гръцки и означава обичай, нрав, характер.При
древните етиката е била едно цяло с общата философия и правото.Представлявала е
практически нравоучения, преподаващи телесна и психическа хигиена. Етиката е
философска наука, чиито обект на изучаване е Морала. Въпросите на етиката и морала
са от особен интерес в рамките на древната философия на Изтока, в частност на
конфуцианството, което е считано за най-влиятелно от трите основни философско-
религиозни течения на Древния Китай (конфуцианство, даоизъм и будизъм).
За първи път “етиката” се употребява като термин от древногръцкия философ
Аристотел, който я описва като “Учение за нравственост”.Той поставя етиката между
учението за душата и учението за държавата.Централна част на етиката при Аристотел
е учението за добродетелите като нравствени качества на личността.
От стоиците идва деленето на философията на логика, физика и етика.Етиката по
тяхно време се разбира като наука за човешката природа.
Според Имануел Кант етиката е наука, която не трябва да се занимава с това, което е и
което има причина, а с частите извън опита постулати на разума.
Етиката описва и обяснява морала, поведението, позицията; предписва образци на
постъпки и отношения. Тя работи с понятия и величини-добро, зло, дълг,
щастие,удоволствие, страдание, чест, достойнство, използва Моралния кодекс и има за
цел да отговори на въпроси като “Какво трябва да правя?”, “Какъв съм аз?”,”Как да се
държа с хората?”, “Можем ли по една, две постъпки да съдим за човек?”,”Компромис-
необходим ли е той?”, “Наказанието води ли до добро?”.
Етиката е тясно свързана с категории като култура /фирмена култура/, ценности,
морал, естетика, което неминуемо води до въпроси от рода на “Как Организацията
трябва да се държи в обществена среда за да бъде обществено отговорна?”, а
следователно и търсенето на подходящи отговори в обособилите се етични
направления.
1.Приложна етика
Оспоримото развитие на етиката през нашия и миналия век е един от белезите,
стимулиращ нарастването на интереса на етици и философи към практиката на
т.нар. практически етики като приложение на нормативни теории към житейските
морални проблеми.Тук може да се отнесе Приложното равенство.Неуспехът в
началото на 60те години на провъзгласеното расово равенство като част от
гражданските права на населението на САЩ създаде голямо духовно пространство
на противопоставяне, конфликти и духовно напрежение.
2.Енвироментална етика
Околната среда като източник на човешкия живот поставя много трудни етически
въпроси, включващи както проблема за отношението между природата и човека,
така и за природата на вътрешно присъщата си ценност.Някои философи днес
защитават възгледи за отбрана на реките, на животинските видове.Човекът е
разглеждан като част от едно цяло, в което има незначително пространство.
3.Война и мир
Дългото военно противопоставяне на Изтока и Запада породи различни и много
различни проблеми, центрирани около мира, гражданското неподчинение,
пацифизма във всичките му форми.
Всички тези теми са част от съвременната приложна етика, която трябва да решава
и дава отговор на въпроси, свързани с несправедливата агресия, насилието,
отношението между силния и слабия, срещу несправедливите закони на
напредналите демокрации.Продължава да се коментира въпросът за оръжието за
масово унищожаване, за моралните аспекти за производството и търговията с
оръжие.
4.Биоетика
Биоетиката е сравнително ново направление, което трябва да осигури всички
необходими предпоставки и обстоятелства от медицинска гледна точка за
осъществяването на живота, като при това се прибавят и усилията на социалната
хигиена, здравословният начин на живот и личните норми на морала, целящи
опазването на живота.Тук влизат проблемите около абортите и евтаназията, цената
на живота и продължаването на работоспособността.
5.Професионална етика
Професионалната етика представлява серия от норми, които определят отношението на
индивида към професионалните му задължения, служебните отношения с колегите и
към обществото като цяло. Стандартна процедура е създаването на стандарти за
професионална етика за онези професии, които се състоят в постоянен контакт с хора,
като например медицината и журналистиката. Дейностите с особено голямо значение
за обществото като например опазването на реда или администрацията изискват
наравно с професионалната етика и специални морални стандарти.
Тъй като специфичните задачи в определена дейност, както и условията за тяхното
изпълнение създават основата за професионалната етика, тя влияе твърде силно върху
начина на изпълнението им. При изпълнението на служебните задължения между
служителите възникват специфични морални отношения. В този процес са включени и
персоналните виждания на индивидите, както и формирането на общ морал въз основа
на схващанията им за същността на интересите на своята и чуждите професионални
групи. Трябва да бъде избегнато създаването на чувство за не равнопоставеност между
отделните професионални групи, което е възможно да се появи поради появата на
специфични етични възгледи. Необходимо е те да съдържат следните три компонента:
-- Ценности: индивидуални, групови и обществени, отношение към категориите
свобода, справедливост, честност, лоялност, безпристрастност и така нататък.
- Стандарти и норми: принципите, които направляват действията на гражданите и
служителите и контролира допустимостта на техните действия- закони, правилници,
морални кодекси.
- Поведение: толерира се единствено такова поведение, което отговаря на
изискванията, поставени според нуждите на обществото.
6. Управленска етика
Преходът към пазарна икономика, в чиято основа стои раздържавяването на активите,
вече е във финалната си фаза. След разпределението на собствеността българският
бизнес навлиза в нов етап от развитието си, а именно в период на нейната
консолидация, целяща извличане на максимална рентабилност.
Опитите постигането на тази цел да се търси по чисто технократски начин, а именно с
инвестиции в оборудване, рационализация на вътрешно фирмените процеси и
съкращаване на разходите не са сполучливи. Много български фирми се изправиха
пред проблема да намерят талантливи, високообразовани специалисти, да повишат
тяхната мотивация и да осуетят текучеството им. Как може да се реши този проблем?
Качеството на човешкия фактор във фирмата предрешава нейния успех или неуспех.
Оттам произтича и нуждата от нова стимулираща управленска култура, изобразявана от
работодателската марка, тоест от имиджа на фирмата в очите на нейните настоящи
служители и потенциални кандидати за работа в нея. Оттук можем да потвърдим още
веднъж значимостта на фирмената култура поради тясната и свързаност с реализацията
на фирмената мисия, а така също и ролята и като фактор за подобряване ефективността
на работа.За подобряването на ефективността следва да се обърне внимание на Модела
на Управление.Това са взаимоотношенията с човека, който ръководи дейността в
организацията и тези които я осъществяват. Ефективността на кооперираните усилия се
определя от наличието на система на специализация и разделение на труда.Хората,
кооперирайки усилията си, поемат различни организационни роли..Това означава

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 ное 2021 в 18:04 в момента не учи на 43 години
 
Подобни материали
 

Същност на морала

28 юли 2010
·
296
·
8
·
1,987
·
433

В историята на етиката са били предприети най–различни опити, идентифициращи морала или с природните влечения, потребности и качества на човека, или с изискванията на човешкото общество към мотивите и поведението на отделната личност...
 

Съвест и Свобода - тема за есе по етика и право

05 май 2009
·
326
·
7
·
1,774
·
1,590
·
1

Съвестта е най - чистата вибрация за степента на нашата истинност / чистота / постигане на връзката ни с Бога / Свободата в политическата философия обозначава състоянието, в което индивидите са способни да действат според тяхната собствена воля....
 

Добро и зло

22 окт 2008
·
1,077
·
16
·
4,502
·
1,056
·
1

Тъй като идейно – тематичния обхват на разглежданата тема е твърде широк и изисква по-детайлно разглеждане, то тук ще акцентирам върху общите принципи, които служат за основа на различните етически учения, опитващи се да определят и изяснят основните...
 

Добродетели и пороци

05 юни 2010
·
407
·
2
·
228
·
1,290

Добродетелите и пороците са навици, които личността изгражда, извървявайки житейския си път. Всеки човек има свое собствено мнение и личен избор, така че може да се стреми да изкорени пороците в себе си и да придобие...
 

Справедливо ли е да взема намерените пари?

10 дек 2006
·
138
·
2
·
386
·
84
·
1

Човекът, избрал другата алтернатива - да върне парите, е воден от ценностни мотиви : честност, справедливост, добро... Той дава преимущество на обществено значимото.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Етика
Тест по етика за 10. клас
междинен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът включва въпроси, обхващащи всичко изучавано по етика в десети клас.
(Труден)
51
570
1
1 мин
30.09.2011
Тест по етика и право за 10-ти клас
изходен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът е върху учебното съдържание по етика и право за 10-ти клас. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
784
1
07.03.2013
» виж всички онлайн тестове по етика

Основни етични проблеми на XX век. Насоки и тенденции на развитие

Материал № 70992, от 04 яну 2008
Свален: 420 пъти
Прегледан: 301 пъти
Предмет: Етика, Философия
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,148
Брой символи: 9,989

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни етични проблеми на XX век. Насоки и тен ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
с опит от  20 години
488

Павлин Славов
преподава по Етика
в град Благоевград
с опит от  12 години
436

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения