Големина на текста:
ВТУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
РЕФЕРАТ
ТЕМА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ЛИДЕР И
УПРАВЛЕНСКОТО РЕШЕНИЕ
УВОД
С вземане на решения е свързана всяка човешка дейност. Те са онзи уни-
версален механизъм, чрез който човек си поставя цели и задачи, определя
своето отношение и поведение, подбира едни или други средства за
отстраняването на възникналите проблеми. Изборът на тези решения,
както и отговорността за изпълнението им, е винаги индивидуален.
В училищното управление решението придобива особен характер в една
или друга степен то определя поведението, координира дейността на голе-
ми групи специалисти: учители, ученици, специалисти от обслужващите
звена и др. В този смисъл то е иманентна характеристика на цялостния уп-
равленски процес. Затова дейността на директора, свързана с взимането на
управленски решения, се отличава с всеобхватност на своя резултат.
В своята дейност училището, по необходимост взаимодейства с редица
институции – културни, научни, стопански и т.н., които формират неговата
социална среда. Това взаимодействие понякога поражда ситуации, задър-
жащи центробежни сили, които блокират нормалната му дейност и налагат
необходимостта от организационни корекции от компетентните лица. Тези
корекции в организацията на практика придобиват характер на управлен-
ски решения. Те са онзи универсален механизъм, чрез който човек си по-
ставя цели и задачи, определя своето отношение и поведение, подбира ед-
ни или други средства за отстраняване на възникналите проблеми. Изборът
на тези решения, както и отговорността за изпълнението им е винаги инди-
видуална.
Демократизирането на образователната система е ориентирано към
утвърждаване на училището като автономна педагогическа и юредическа
институция. Това налага директорът да се разглежда едновременно и като
мениджър, и като педагогически лидер.
Като институция училището е обединителен център на утвърдените от
традицията духовни ценности с най-новите постижения на науката,
техниката, културата, икономиката. В бързо променящия се свят то е
призвано да възпроизвежда и предава натрупания опит от една страна и от
друга – да подготвя подрастващо поколение за нови предизвикателства.
Управлението на обновителните процеси в училището не може да се
постигне с готови и стандартни решения, то изисква творчески, новаторски
подход от директора и колектива, изисква нови оценки и предложения при
вземането на научнообосновани, верни и резултатни решения, изисква по-
ефективна гъвкава, разнообразна и оптимална организация на процеса за
разработване, вземане и реализиране на управленските решения.
І. Същност на управленското решение.
Съществуват три групи фактори, които обуславят необходимостта от
вземане на управленско решение.
Първата група са тези от „обективен характер”. Произтичат от
вътрешното определение на училищната система и засягат промяната на
една от основните и структури – техническа, технологична, професионална
и социална. Внедряването на една нова педагогическа технология изисква
корекции относно квалификационното равнище на съответните
преподаватели, модернизация на учебно-техническите средства,
подобряване на материалната база. Чрез взимането на решения по всеки
един от пунктовете се стига до адекватна реакция на конкретното училище
спрямо променящите се педагогически стандарти.
Факторите от втората група са свързани с вътрешноорганизационните
взаимодействия в училището. Тези взаимодействия се проявяват под
формата на конфликти, възникнали между членовете на колегията. Това са
преди всичко противоречия на интереси(лични, групови) и се
характеризират с активно противоборство, което трябва да се неутрализира
с оглед функционалната стабилност на училището. Управленският субект е
този, който трябва да изработи решение, чийто резултат е конфликтните
страни да получат справедливите си искания.
Третата група фактори могат да се структурират в две направления:
първото се отнася до непосредствените контакти между училището и
функционалната му среда (културни, научни, стопански и др. институции),
а другото се свързва с действието на промени на политиката и
икономиката на страната в глобален мащаб. Това второ направление се
характеризира с големи интервали на цикличност, поради което рядко
дестабилизира системата, но когато е налице се изискват решения,
свързани с кардинални промени.
Промяната на правилата и стратегиите на поведение на училището не
може да бъде гарантирана единствено чрез съответните нормативни актове
(закони, наредби, правилници) на обазователната система, тъй като те
диктуват общо задължително поведение. Този факт създава известно „поле
на неопределеност” и в отношенията между отделните структурни звена
вътре в училището, и между отделните нива на системата. Правото на
взимане на управленско решение дава възможност на училището да се
адаптира по най-адекватен начин към своята външна и вътрешна среда.
Управленското решение не е просто функция на управлението, а по-скоро
е субстанция за реализация на всяка една управленска функция. Вземат се
решения относно планирането, организирането, мотивирането, контрола и
т.н. Реализация на управленските функции по своята същност е
последователност от управленски решения.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Педагогическият лидер и управленското решение

С вземане на решения е свързана всяка човешка дейност. Те са онзи универсален механизъм, чрез който човек си поставя цели и задачи, определя своето отношение и поведение, подбира едни или други средства за отстраняването на възникналите проблеми....
Изпратен от:
Lorianna
на 2011-06-26
Добавен в:
Реферати
по Педагогическа психология
Статистика:
37 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
казус на проблем свързан с училище
добавена от tonito96 10.01.2016
2
16
Подобни материали
 

Адаптация на детето към училищно обучение

08 май 2007
·
734
·
4
·
1,204
·
158

Периодът между шестата и седмата година поставя началото на коренна промяна в живота на детето. От този момент нататък започва нов интензивен етап във физическото и интелектуалното му развитие...
 

Психология на управлението


Пристъпвайки към работата върху “Психологически основи на управлението”, доц. д-р Веселин Костов Василев се ръководи от няколко основни идеи и убеждения...
 

Методи на възпитание

11 дек 2007
·
859
·
22
·
3,138
·
444
·
1

Методите на възпитанието творят процесуалната страна на технологията на възпитанието, придават му динамика и заедно със съдържанието са неговото ядро. Поради това същността им фокусира усилията на поколения педагози.
 

Представата ми за демократично училище

24 яну 2008
·
390
·
2
·
416
·
248

Погледнах темата на есето и една мисъл се стрелна веднага в ума ми - "Ех, ако сервираха кафе и кола, ако можех да запаля цигара в час, не бих излизала от училище..."...
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
75
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Педагогическият лидер и управленското решение

Материал № 709557, от 26 юни 2011
Свален: 37 пъти
Прегледан: 50 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 2,801
Брой символи: 18,916

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогическият лидер и управленското решение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения