Големина на текста:
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ З E МЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ – гр.ПЛОВДИВ
КУРСОВ ПРОЕКТ
по
Организационно поведение
Тема: Лидерство и лидерски позиции. Определение. Теории
за лидерството. Типове лидери.
Изготвил: Иванка Николаева Заркова
Специалност: Стопанско управление
Факултетен номер: 0392525
Проверил: .....................
/ Доц. Ал.Николов /
София 2011
ДЕФИНИЦИИ НА ЛИДЕРСТВОТО
Повечето хора имат интуитивна представа относно значението на лидерството, но
биха се затруднили да дадат точно и ясно описание. Фактът, че в определена работна
група някои хора са обособени като водачи и имат своите последователи е ясно
осезаем и произтича от природата на човека, от нейните социално-психологически
характеристики и принадлежността му към обществото. В историята са познати
множество различни дефиниции и трактовки на понятието “лидерство”. Основния
паралел, който се налага е между лидерството и управлението и по-конкретно
еволюцията на разбирането за лидер и мениджър в динамиката на обществения
живот. Ориентация в наличните схващания спрямо определянето му дават редица
автори, изследвали проблема. Техните дефиниции акцентират върху различни
нюанси на същността му или дават една по-обща рамка при представянето на
природата на феномена “лидерство”.
Дефиницията, предложена от Бенис описва лидерството като: “Процес, чрез който
един агент предизвиква желаното поведение у подчинените си.” Това определение
дава основна насока, но не прецизира начина на осъществяване на дадените
взаимоотношения.
Холандер в една от своите публикации изразява мнението си за лидерството
определяйки го като: “Наличието на определено взаимоотношение на влияние
между двама и повече човека. Концепцията на Холандер за лидерство е много
обширна, тъй като в този обсег могат да попаднат много видове взаимоотношения,
дори и не пряко свързани с лидерството.
Идеята за лидерството като ръководство се разглежда при Фидлер. Според неговото
схващане то представлява направляване и координиране на работата на екипните
членове.”
Мертън в своето изследване на природата на лидерския феномен го определя като:
“Междуличностна връзка, при която съобразяването с другия идва по
необходимост, а не по принуда ”
Въвеждането като терминология на отношението лидер-последователи и
представянето на концепцията за лидерство, определяйки лидери чрез
последователите е заложено в дефиницията, дадена от Бас: “Предизвикване на
промяна у последователите, създаване на представи за целите, които могат да
бъдат преследвани, и снабдяване на последователите с начини на постигането
им.”
Опит за формиране на ясна и точна дефиниция на лидерството прави и Жералд Кол:
“Лидерството е динамичен процес при работата в група, при който един индивид в
определен период от време и в определен организационен контекст, повлиява на
останалите членове на групата да се отдадат изцяло за постигането на задачите
и целите си.” Кол разкрива някои важни характеристики на лидерството,
представяйки го като динамичен процес, повлиян от променящите се изисквания към
задачите на организацията, към самата организация, към членовете й. Следователно
той смята, че няма изведена общовалидна формула за перфектния лидер, а лидерите
трябва да разполагат с богат арсенал от умения за да запазят ефективна своята
лидерска позиция. Главната роля на лидера според Кол е да влияе на организацията
с цел да се постигнат поставените задачи. Лидерството се упражнява при конкретни
обстоятелства и се определя от тях, като те оформят организационния контекст. Този
контекст има важно значение за степента на власт, притежавана от лидера.
Както се вижда, няма единно схващане за същността на лидерството. Липсва единно,
цялостно, общоприето определение, което да отразява относително пълно
спецификата му. Въпреки това посочените определения ни помагат да очертаем
някои основни проблемни области на явлението. Те могат да бъдат обобщени по
следния начин:
Лидерството е едновременно и теория, и практика, и наука, и изкуство.
Лидерството съдържа както рационални, така и емоционални
елементи.
Лидерството е процес на въздействие и стимулиране.
Лидерството е стратегия на създаване на последователи.
Лидерството се проявява като феномен от огромно значение както за обществото
като цяло така и за организациите. То е важен елемент в социалните
взаимоотношения на работните групи. Обществото, в частност организациите имат
нужда от лидери и лидерите имат нужда от последователи. Разпределението на
ролите от типа “лидери - последователи”, в контекста на обществения живот е
естествено следствие от неформалната власт, с която разполагат определени членове
на групата на основа на индивидуални качества, способност да се отразяват
интересите и ценностите на хората, умения за решаване на проблеми, справяне със
ситуации в които попада групата. Като цяло ефективното управление на хората е
пряко свързано с избора на адекватен спрямо характеристиките на организацията,
личностните и културни особености на членовете на групата и ситуацията в
обществото, лидерски стил.
ЗА ОТНОШЕНИЕТО МЕНИДЖМЪНТ - ЛИДЕРСТВО
В този материал са представени различните становища за отношението мениджмънт
- лидерство. Ще бъда разгледана еволюцията на представата за отношението между
ръководителя и лидера.Това ще ви ориентира в проблематиката и ще Ви помогне да
формулирате собствената представа. Ако уловите добре разликата между
поведението на лидера в сравнение с поведението на ръководителя, Вашият
капацитет да станете ефективен лидер ще нарастне значително.
ДВЕ РАЗБИРАНИЯ ЗА ОТНОШЕНИЕТО ЛИДЕР - РЪКОВОДИТЕЛ
В развитието на управленските идеи могат да бъдат представени, най-общо, две
групи схващания за лидерството. Първото разбиране акцентира върху идеята, че
лидерството и ръководството са различни явления на обществената и
организационната динамика. Във второто тълкуване те са синоними, които изразяват
едно и също организационно явление. За да “вземем страна” в този спор се налага да
използваме една метафора, въведена в организационната теория преди около 20
години от Бейлз и Марч и позната в литературата като “организационен айсберг”.
Според тази идея дейността на организацията и на обществото като цяло може да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 апр 2021 в 00:05 учител на 49 години
01 апр 2021 в 08:57 в момента не учи на 21 години
17 яну 2021 в 20:58 в момента не учи на 27 години, випуск 2013
03 яну 2021 в 16:25 студентка на 24 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2019
19 дек 2020 в 12:34 учител на 30 години от Пордим - ОУ "Никола Йонков Вапцаров", с. Вълчитрън, випуск 2024
12 дек 2020 в 20:13 потребител
11 дек 2020 в 22:45 студент на 32 години от Варна - Технически университет, факулетет - Електротехнически факултет, специалност - Електротехнологии, випуск 2016
11 дек 2020 в 15:50 студентка на 32 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Славянска филология, випуск 2013
10 дек 2020 в 13:59 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2015
07 дек 2020 в 20:40 студент на 28 години от Плевен - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Управление на здравни грижи, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
пример за социално отговорно поведение
добавена от SESAR1995 17.11.2013
0
11
курсова работа основи на оправлението
добавена от aleksgoranov121 01.12.2012
3
123
Подобни материали
 

Лидерство. Качества и стил на лидера. Ситуационни модели на лидерския стил


Разработката е на тема лидерство, качества и стил на лидера, ситуационни модели на лидерството с коментар на конкретен казус...
 

Мястото на мениджъра в управленския процес


Мениджърът в съвременната организация притежава богат набор от функции, които съвсем не се заключват само до контролирането или ръководенето на процеса на производство на стоки или услуги....
 

Ръководителят като лидер

27 сеп 2009
·
152
·
4
·
401
·
99

Ръководителят и лидерът са различен тип личности,но същевременно добрият ръководител може да бъде и лидер...
 

Теми за държавен изпит по стопанско управление

13 окт 2011
·
691
·
42
·
19,652
·
1,043

Разработени теми по конспекта за държавен изпит по стопанско управление...
 

Същност на организацията и система на управление

26 май 2010
·
168
·
4
·
729
·
294

“Същност на организацията и система на управление” (тема първа) от учебника на проф. д-р Ангел Ангелов “Основи на управлението” Конспект по дисциплина “Основи на управлението”, доц. д-р Васил Александров Иванов...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по Еволюция на управлението за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Цел на теста: да се познават основните гледни точки и позиции, от които изхожда всяка школа на управлението. Съдържа 24 въпроса, повечето от тях имат по няколко верни отговора.
(Лесен)
24
62
2
1 мин
14.10.2016
Тест по Основи на управлението на тема "Цели на организацията"
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
10 въпроса, които имат повече от един верен отговор. Предназначени са за студенти от 1 курс по Основи на управлението. Цели: задание за работа в група. Изберете популярна транснационална или голяма българска компания. С помощта на интернет, лекции и достъпни литературни източници дефинирайте: a) Мисията на компанията; b) Базовите цели, общата политика и кодекса на поведение на компанията; с) Социалния тип на компанията и основните социални проекти, по които би трябвало да работи.
(Труден)
10
84
1
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Лидерство и лидерски позиции. Определение. Теории за лидерството. Типове лидери.

Материал № 707305, от 20 юни 2011
Свален: 621 пъти
Прегледан: 797 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Курсова работа
Брой страници: 32
Брой думи: 8,785
Брой символи: 57,235

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лидерство и лидерски позиции. Определение. Теор ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала