Големина на текста:
Планиране и прогнозиране
1.Васил Манов- планиране и прогнозиране системи.
2.Ангел Геров-фирмено планиране
3.Ирена Славова- планиране и прогнозиране
4.Марин Паунов- стратегия на бизнеса
Системен Подход
Система , системен подход
Берталанфи- комплекса от елементи които се намират във
взаимодействие ( Хол и Фейджин).Съвкупност от елементи и
връзки между тях.Съвкупност от два или повече елемента
удовлетворяващи следните условия.
1. Поведението на всеки елемент влияе в/у поведението на цялото
2. Поведението на елементите и тяхното въздействие върху
цялото са взаимнозависими т.е. нито независимо
3. Съществуват подгрупи от елементи всяка от които влияе върху
поведението на цялото и нито една от тях не оказва такова
влияние независимо т.е. елементите са свързани по такъв начин
че независми подгрупи не могат да възникнат.
Следователно системата е такава цяла която не може да бъде
разделена на независими части.
?Всяка част от системата има качества които се губят ако
частица бъде отделена от системата.
?Всяка система има такива качества и то съществени които
отсъстват у нейните части.Съществените свойства на системата
произтичат от взаимодействието между нейните части а не от
тяхното действие поотделно.Затова ако системата бъде разделена
тя губи своите съществени свойства.Поради тази причина
системата не може да бъде разбрана чрез анализ.
1
?В своята книга „Управление на маркетинга” Котлър
посочва, че „Управлението на търсенето се осъществява чрез
провеждане на маркетингови изследвания, планиране,
реализация на плановете и контрол. Когато се занимават с
маркетингово планиране активните субекти на пазара трябва
да вземат решения за целевите пазари, позиционирането на
марката, развитието на производството (въвеждането на нови
продукти), ценовата политика, каналите на разпределение,
физическото разпределение и придвижването на продуктите на
пазара”.
Необходимо условие един обект да бъде система е наличието на
елементи но достатъчното условие е наличие на отнош.на
обуславяне между елементите. Според ЕШБ не всеки начин на
свързване между елемнтите води до възникване на система а само
този начин при който елементите запазват своята относителна
самостоятелност и се свързват един с друг чрез своите входове и
изходи.
Системата- цяло,съществените свойства на които възникват като
резултантна от взаимодействието между изгражданите елементи.
-едновременна причина – следствена връзка
Взаимоотнош.елемент – елементите се базират в едновременна
причинноследтствена връзка тъй като всек елемент е причина за
действието на другите елементи и следствие от действието на
другите елементи.
Поради това системите се движат или в посока на екс
поненциален спад и експоненциален ръст.
5.Взаимоотнош.елемент също се базират на едновременна
причино следствена връзка.
?всеки елемент ( и най-елементарния ) може да бъде причина
за състоянието на системата.
?Емерджентност – свойствата , принципите и ролята на
системата не са тъждествени на тези на изграждащите я
елементи.
?Синергизъм- потенциалът на системата който се
получава като резултат на взаимодействието на елементите в по-
2
висок от аритментичната сума от потенциалите на отделните
елементи.
?Факторно взаимодействие- варирането на един фактор
веднага става причина за изменението на другите фактори.
?Сложност- детерминира се и от необходимото условие един
обект да бъде система и от достатъчното условие;
Сложността е пряко следствие от растежа на елементите и най-
вече от растежа на отношенията на обуславяне между елементите
Нарастващата сложност на системите обуславя и нарастване на
сложността на тяхното управление.
Когато елементите растат в аритметична прогресия отношението
на обуславяне нарастват геометрична прогресия, това води до
усложнения.
Мисленето от епохата на машините – аналитичен подход –
изследването на обектите се осъществяват чрез следните стъпки
?декомпозиране на обекта на части
?изследване поведението на всяка част
?агрегираме познанията си за частите в общо познание за
обект, като цяло.
Тъй като аналитичния подход не е адекватна на съществуващата
реалност той е бил заместен с мисленето от епохата на системите
според което изследването на обектите се осъществява чрез
следните 3 стъпки.
1-идентифицира се по-голямата система, част от която е
съответния обект.
2-разкриват се свойствата на тази по-голяма система
3-разкриват се функциите на обекта в тази по-голяма система и
респективно неговите специфични свойства.
Системния подход към изследване на обектите предполага
1-системно мислене
2-поглед към изследвания обект от всички възможни гледни
точки.Системния подход предполага да има отношение на
обуславяне между елементите у-е един обект да е система.
Във всяка една система да имаме зависими и независими
променливи
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 окт 2022 в 15:57 учител на 44 години от Дупница - Кирил и Методий, випуск 2014
 
Домашни по темата на материала
планиране и прогнозиране
добавена от yourR 27.05.2013
0
24
Задача по планиране и прогнозиране
добавена от sonia777777 13.05.2013
0
49
Прогнозиране и планирне
добавена от alex.ivanova.56 31.05.2017
1
23
Лекции по "Планиране и прогнозиране".
добавена от bladestz 22.01.2013
2
35
Подобни материали
 

Курсова работа по планиране


Чрез финансовото планиране се определят не само фирмените цели, отнасящи се до организацията и контрола на извършваната дейност, но и се обосновават взаимодействията между решенията за инвестиране и финансиране...
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
560
·
6
·
5,419
·
1,021
·
1

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 

Прогнозиране и планиране

14 дек 2007
·
370
·
3
·
704
·
181
·
1

Стопанските субекти в условията на пазарното стопанство функционират като автономни единици, които са равнопоставени и действат при еднакви икономически условия и се конкурират свободно...
 

Лекции по планиране и прогнозиране


Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
26
1
14 мин
08.08.2013
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
39
1
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране

Материал № 707286, от 20 юни 2011
Свален: 377 пъти
Прегледан: 799 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 56
Брой думи: 12,898
Брой символи: 84,520

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране и прогнозиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала