Големина на текста:
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Трудовите договори се прекратяват само по начини, които са
предвидени в закона.Тези начини или способи слагат край на трудово-
договорните отношения между работодателя и неговия работник или
служител. Те се наричат основания за прекратяване на трудовия
договор.
Основно тяхната уредба се съдържа в КТ, където се
отграничават две групи основания, според това чия е инициативата за
прекратяването на договорните отношения - на работодателя или на
работника (служителя).
Съществува и още една група, която законът нарича "Общи
основания за прекратяване на трудовия договор", изброени в ЧЛ.325.
При тях нито една от страните в трудовото правоотношение -
работодател или работник (служител) не е длъжна да дава на другата
страна предизвестие за прекратяване на трудовия договор.
В зависимост от вида на трудовите договори,които се
прекратяват общите основания по Чл.325 КТ се делят на:
1.0бщи основания за прекратяване на безсрочните и срочни
труд.д-ри:
?взаимно съгласие - предложението за постигане на взаимно
съгласие може да бъде направено от всяка от страните в писмена форма
/за действителност/. Веднъж направено волеизявлението не може да се
оттегли. Това може да стане само, ако оттеглянето се извърши преди или
едновременно с получаването му от адресата. А след това - до
издаването на акта с който се прекратява трудовия договор по взаимно
съгласие - само със съгласието на другата страна. Страната към която е
отправено предложението трябва да се произнесе по него, като заяви
дали го приема или не и да уведоми противната страна в 7 дневен срок.
Срокът се брои в календарни дни и започва да тече от следващия ден на
получаване на предложението.
? възстановяване на незаконно уволнен работник на
работа,която той не се явява да заеме - това трябва да стане в 14 дневен
срок от съобщението за възстановяване
? освобождаване от работа или длъжност, определена за
заемане от бременна или трудоустроен. Прекратяването на труд. д-р с
работника който заема съответната длъжност се налага, за да бъде тя
освободена и на нея да бъде приета бременна или трудоустроен.
? освобождаване на работа или длъжност, която трябва да се
заеме въз осн.на избор или конкурс/същото като горепосоченото/.
?поради болест на работника - За да се приложи това
основание са необходими едновременно два елементa 1.Невъзможност
на работника да изпълнява възложената му работа поради болест,
довела до трайна неработоспособност, или по здравни
противопоказания. Това се установява със заключение на ТЕЛК. 2Липса
на друга подходяща за здравното състояние на работника работа в
предприятието.
? смърт на работодателя - обхваща случаите на труд.д-р който
е сключен с оглед личността на работодателя - секретар, шофьор и др.
? смърт на работника
2.Специфични основания:
? изтичане на уговореният срок. Труд.д-р се прекратява
даже и когато лицето в този ден е в отпуск поради временна
нерабоспособност.
? завършване на определената работа.
? завръщане на замествания работник или служител.
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя:
А. Прекратяване на трудовия договор от работника или
служителя с предизвестие
По своята правна същност това е едно материалното субективно
преобразуващо трудово право на работника в чл.326 ал.l КТ. Субект на
това право е работника.Той не е длъжен да мотивира волеизявлението
си, достатъчно е само изразената от него воля да съдържа ясно и
безусловно решение за прекратяване на труд. договор. Това право се
прилага, както за срочните, така и за безсрочните трудови договори.
Предизвестието трябва да е писмено /форма за действителност/
и да включва определен срок, след изтичането на който труд. договор се
прекратява. За безсрочните труд. договори, срокът на предизвестие е 30
дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3
месеца. Изчислява се в календарни дни. При срочните труд. договори
този срок е 3 месеца, като не може да бъде по-дълъг от остатъка на
срока на договора. Срокът на предизвестието на спира да тече и през
времето, през което работника, който го е отправил е в отпуск.
Срокът започва да тече от следващия ден на получаването.
Работникът може да оттегли предизвестието най-късно до получаването
му от работодателя. От този момент нататък до изтичане на срока на
предизвестието, той може да направи това само със съгласието на
работодателя.
Б. Прекратяване на трудовия договор от работника или
служителя без предизвестие
Това право на работника се изразява в два основни момента:
1.To се упражнява при наличието на точно определени и изчерпателно
изброени основания - чл.327 КТ. 2.Упражняването му води до внезапно
рязко и отведнъж едностранно прекратяване на трудовия договор.
Работникът може да прекрати без предизвестие както срочен
така и безсрочен трудов договор.
ВИДОВЕ:
1.0снования при които причината лежи в работодателя:
? забава на работодателя да изплати труд.възнаграждение
или други дължими от него плащания на работника. Законът посочва три
от тях - труд. възнаграждение; обезщетение по трудово правоотношение;
обезщетение по социалното осигуряване.
? незаконна едностранна промяна от работодателя на
съдържанието на труд.д-р.
2.0снования при които причината лежи в работника:
? преминаване на нова работа по избор или на научна
работа, въз основа на конкурс
? отбиване на редовна военна служба.
? продължаване на образованието.
? преминаване на постоянна работа
? възтановяване на работа на незаконно уволнен работник
3.0снования при които причината лежи и в двете страни:
? заболяване на работника и невъзможност на работодателя
да му предостави подходяща работа.
Прекратяване на трудовия договор от работодателя се нарича
уволнение.
Работодателят може да упражни правото си на "уволнение"
по-два- начина: c предизвестие и без предизвестие. Те се различават
помежду си по:
а/основанията, при наличието на които се извършва
уволнението;
б/по изискването за отправяне на предизвестие или липсата
на това изискване.
А. Уволнението с предизвестие се прилага както за
срочните така и за безсрочните трудови договори, и за договорите за
допълнителен труд с предизвестие от 15 дни. Работодателят трябва
да отправи предизвестие към уволняваният работник.
1.0снования при които причината за уволнение лежи у
работодателя:
? закриване на предприятието - Уволнените на това
основание имат право на парично обезщетение по ЧЛ.222 ал.1 КТ и
право на обезщетение и помощи при безработица.
? закриване на част от предприятието.
? съкращаване на щата.
? намаляване на обема на работата.
? спиране на работата за повече от 15 дни -
преустановяване на дейността на цялото предприятие или на отделно
негово поделение или звено. Работодателят може:
? Да промени едностранно мястото и х-ра на работа
на работника, докато трае престоят;
? Да даде на работниците платеният им годишен
отпуск без тяхно съгласие;
? Да даде на работниците неплатен отпуск;
? Да остави работника в престой и в зависимост от
това, дали престоят е по негова вина' или не, да му плаща или не труд.
възнаграждение;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 дек 2019 в 15:22 студентка на 29 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет по обществено здраве и здравни грижи, специалност - Медицинска сестра, випуск 2017
19 дек 2013 в 21:22 студентка на 35 години от Варна - Медицински университет "Проф.П.Стоянов", факулетет - Медицински колеж - Варна, специалност - Медицина, випуск 2014
26 ное 2013 в 15:45 студент на 34 години от София - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - обществено здраве и здражен менижд, випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Прекратяване на трудовото правоотношение

Материал № 706710, от 19 юни 2011
Свален: 4 пъти
Прегледан: 4 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,879
Брой символи: 11,371

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Прекратяване на трудовото правоотношение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала