Големина на текста:
Варненски свободен университет
Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”
Юридически факултет
Курсова работа
На
Тема:”Касационно производство”
Изготвил: Атанас Павлов Проверил:
Фак.№: 08091006 проф.д-р Х.Балабанова
II курс ЗНС редовно ас.И.Байков
Касационното производство е редовен способ за контрол в рамките
на съдебната власт. По административни дела, то представлява
второинстанционно редовно съдебно производство. Всички
решения, освен изрично изключените, могат да бъдат обжалвани
по касационен ред пред касационния съд. В България касационен
съд по административни дела е ВАС. Целта е да се формира
окончателно решение в рамките на съдебното производство на
съдебната власт. Понятието касация е с латински произход и
означава разбивам или анулирам. Чрез касационното производство
се обезпечава точното и еднакво прилагане на закона и се
гарантира единство в тълкуването и прилагането на законите и
създаването на устойчива и непротиворечива съдебна практика.
Чрез касационното производство ВАС, като касационна инстанция
преценява обосноваността и законосъобразността на съдебните
актове по повод оспорени пред тях административни актове.
Предмет на касационното оспорване е съдебното решение по
административни дела на първоинстанционния административен
съд. Става дума за съдебни решения, които не са влезли в сила.
Касационно производство е възможно за индивидуалните общите и
подзаконовите нормативни актове. Ако първоинстанционното
съдебно решение е влязло в сила, касационно производство е
недопустимо. Касационно производство е възможно само при
наличието на касационни основания. В касационното
производство, съдът се произнася само по посочените в жалбата
касационни основания. Това е задължително и ВАС не може да
излезе извън посочените в жалбата касационни основания.
Касационните основания са:
1. Нищожност на съдебното решение;
2. Недопустимост на съдебното решение;
3. Неправилност на съдебното решение, поради съществено
нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост.
Напрактика вместо 3 са посочени 4 касационни основания, тъй
като в третото касационно основание са включени две такива –
неправилност и необоснованост. (важно, да се научи внимателно –
силно завишена е вероятността на изпит да се пише по този
въпрос)
Решението е нищожно, когато не отговаря на изискванията за
нормално и валидно съдебно решение, липсва диспозитив,
издадено е от несъдебен орган, не отговоря на повдигнатия
административноправен спор, не надлежен е състава на органа.
Решението е недопустимо, когато не отговаря на изискванията
делото да бъде решено по същество примерно оттеглена е
жалбата, не е допустимо съдебното обжалване, некомпетентен съд.
Неправилно е решението, когато са нарушени съществени
процесуални правила. Това означава, че съдът е нарушил
съдопроизводствените правила.
Тези три касационни основания са свързани само с
първоинстаницонното съдебно решение по административни дела.
Те не се отнасят до оспорения административен акт.
Касационните основания не могат да бъдат тълкувани
разширително. Посочването на касационните основания е
задължително и непреодолимо условие, за да бъде касационната
жалба допустима. В касационните жалби и касационните протести
трябва мотивирано да се посочат пороците, които водят до
съответните касационни основания. Посочването на касационните
основания се отнася също и до редовността на жалбата, а
основателността е предмет на разглеждане по съществото на
делото. Касационното производство се провежда пред ВАС. Той е
касационна инстанция по отношение на решенията на
административните съдилища, а също така и по отношение на
решенията на тричленните състави на ВАС. Право да обжалват
решението имат страните по делото, за които решението е
неблагоприятно. Право да обжалват имат и тези лица, които не са
участвали. Възможността лица, които не са участвали в
производството да подават касационни жалби е новост и е
въведена с АПК. Тук виждаме две изисквания към обжалващите –
първо да са заинтересовани лицата и второ решението да е
неблагоприятно за тях. Срокът е 14-дневен. В закона са определени
случаите, когато жалбите и протестите се оставят без разглеждане
или без движение. В касационното производство се допускат само
писмени доказателства. Предмет на съдебната проверка е съдебно
решение, постановено от първоинстанционния административен
съд. Проверката е само по пороци, водещи до наличие на
касационни основания. Правомощията на съда са две –
касационният съд може да играе ролята на контролно-отменителна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 мар 2019 в 13:31 потребител на 21 години
03 мар 2019 в 22:42 потребител
27 фев 2018 в 23:04 ученичка на 23 години от София - 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", випуск 2015
17 дек 2017 в 10:51 родител на 48 години
29 май 2017 в 10:32 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2020
23 май 2017 в 12:54 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2020
09 фев 2017 в 20:16 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2015
05 фев 2017 в 11:47 студент на 38 години от София - Нов български университет, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2020
21 дек 2016 в 00:45 ученик на 23 години от София - 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт "Иван Вазов", випуск 2015
 
Подобни материали
 

Франчайзинг. Договор за спонсорство

31 май 2006
·
1,474
·
2
·
313
·
145
·
1

Франчайзинг. С договорът за франчайзинг франчайзингодателя предоставя право на ползване на търговска мрака или марка за услуга едновременно с други права върху вещи или нематериални блага на франчайзингополучателя
 

Правно положение на гражданите

09 юни 2008
·
55
·
3
·
1,215
·
20

Възможни са случаи на хора без гражданство, когато лицето е освободено от едно и не е придобило др. възможно е и двойно гражданство. Възможно е и лишаване от гражданство (приложимо е само спрямо чужденци)...
 

Административни нарушения

29 дек 2007
·
558
·
2
·
295
·
68
·
1

Административно нарушение е това деяниее /действие или бездействие/, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред...
 

Административно наказание

30 ное 2007
·
391
·
10
·
2,341
·
60

Нашето право урежда административното наказание като специфична санкция за неспазване на установения ред в държавното управление.
 

Недействителност на административни актове

18 дек 2006
·
517
·
20
·
5,125
·
113

Административното право е измежду най-новите правни отрасли. Гражданското и наказателното право съществуват вече повече от 2000 години, докато административното право възниква във Франция след победата на Френската буржоазна революция през 1789 година...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Много лесен)
20 минути
10
14
3
1 мин
19.04.2019
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
48
1
1 мин
28.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Касационно производсто

Материал № 706659, от 19 юни 2011
Свален: 67 пъти
Прегледан: 63 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 664
Брой символи: 4,568

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Касационно производсто"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения