Големина на текста:
Варненски свободен университет
Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”
Юридически факултет
Курсова работа
На
Тема:”Касационно производство”
Изготвил: Атанас Павлов Проверил:
Фак.№: 08091006 проф.д-р Х.Балабанова
II курс ЗНС редовно ас.И.Байков
Касационното производство е редовен способ за контрол в рамките
на съдебната власт. По административни дела, то представлява
второинстанционно редовно съдебно производство. Всички
решения, освен изрично изключените, могат да бъдат обжалвани
по касационен ред пред касационния съд. В България касационен
съд по административни дела е ВАС. Целта е да се формира
окончателно решение в рамките на съдебното производство на
съдебната власт. Понятието касация е с латински произход и
означава разбивам или анулирам. Чрез касационното производство
се обезпечава точното и еднакво прилагане на закона и се
гарантира единство в тълкуването и прилагането на законите и
създаването на устойчива и непротиворечива съдебна практика.
Чрез касационното производство ВАС, като касационна инстанция
преценява обосноваността и законосъобразността на съдебните
актове по повод оспорени пред тях административни актове.
Предмет на касационното оспорване е съдебното решение по
административни дела на първоинстанционния административен
съд. Става дума за съдебни решения, които не са влезли в сила.
Касационно производство е възможно за индивидуалните общите и
подзаконовите нормативни актове. Ако първоинстанционното
съдебно решение е влязло в сила, касационно производство е
недопустимо. Касационно производство е възможно само при
наличието на касационни основания. В касационното
производство, съдът се произнася само по посочените в жалбата
касационни основания. Това е задължително и ВАС не може да
излезе извън посочените в жалбата касационни основания.
Касационните основания са:
1. Нищожност на съдебното решение;
2. Недопустимост на съдебното решение;
3. Неправилност на съдебното решение, поради съществено
нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост.
Напрактика вместо 3 са посочени 4 касационни основания, тъй
като в третото касационно основание са включени две такива –
неправилност и необоснованост. (важно, да се научи внимателно –
силно завишена е вероятността на изпит да се пише по този
въпрос)
Решението е нищожно, когато не отговаря на изискванията за
нормално и валидно съдебно решение, липсва диспозитив,
издадено е от несъдебен орган, не отговоря на повдигнатия
административноправен спор, не надлежен е състава на органа.
Решението е недопустимо, когато не отговаря на изискванията
делото да бъде решено по същество примерно оттеглена е
жалбата, не е допустимо съдебното обжалване, некомпетентен съд.
Неправилно е решението, когато са нарушени съществени
процесуални правила. Това означава, че съдът е нарушил
съдопроизводствените правила.
Тези три касационни основания са свързани само с
първоинстаницонното съдебно решение по административни дела.
Те не се отнасят до оспорения административен акт.
Касационните основания не могат да бъдат тълкувани
разширително. Посочването на касационните основания е
задължително и непреодолимо условие, за да бъде касационната
жалба допустима. В касационните жалби и касационните протести
трябва мотивирано да се посочат пороците, които водят до
съответните касационни основания. Посочването на касационните
основания се отнася също и до редовността на жалбата, а
основателността е предмет на разглеждане по съществото на
делото. Касационното производство се провежда пред ВАС. Той е
касационна инстанция по отношение на решенията на
административните съдилища, а също така и по отношение на
решенията на тричленните състави на ВАС. Право да обжалват
решението имат страните по делото, за които решението е
неблагоприятно. Право да обжалват имат и тези лица, които не са
участвали. Възможността лица, които не са участвали в
производството да подават касационни жалби е новост и е
въведена с АПК. Тук виждаме две изисквания към обжалващите –
първо да са заинтересовани лицата и второ решението да е
неблагоприятно за тях. Срокът е 14-дневен. В закона са определени
случаите, когато жалбите и протестите се оставят без разглеждане
или без движение. В касационното производство се допускат само
писмени доказателства. Предмет на съдебната проверка е съдебно
решение, постановено от първоинстанционния административен
съд. Проверката е само по пороци, водещи до наличие на
касационни основания. Правомощията на съда са две –
касационният съд може да играе ролята на контролно-отменителна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Касационно производсто

Касационното производство е редовен способ за контрол в рамките на съдебната власт. По административни дела, то представлява второинстанционно редовно съдебно производство. Всички решения, освен изрично изключените, могат да ...
Изпратен от:
nasko_vn7
на 2011-06-19
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
68 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Франчайзинг. Договор за спонсорство

31 май 2006
·
1,475
·
2
·
313
·
150
·
1

Франчайзинг. С договорът за франчайзинг франчайзингодателя предоставя право на ползване на търговска мрака или марка за услуга едновременно с други права върху вещи или нематериални блага на франчайзингополучателя
 

Административни наказания

09 юни 2006
·
2,418
·
10
·
1,061
·
131
·
1

Административното наказание е ”израз на държавната наказателна репресия и се явява като мярка за възмездие,предупреждение и превъзпитаване по отношение на извършителя на едно административно правонарушение”
 

Назначаване на експертиза

24 окт 2006
·
475
·
7
·
1,208
·
129

Под експертиза разбираме процесуалната дейност на лицата, които са призовани от съответния орган (съда или органите на досъдебното производство), поради притежаваните от тях знания в областта на науката, изкуството или техниката, със задача...
 

Запис на заповед

08 дек 2006
·
709
·
2
·
245
·
189
·
1

Процедура за попълване на запис на заповед. Записът на заповед трябва да бъде написан на един лист, като лицето на листа се явява текстът на записа на заповед, а на гърба на листа...
 

Рeгистрация по ДДС

13 дек 2006
·
457
·
4
·
645
·
30

За целта се подава заявление за регистрация в сроковете, определени от закона. Заявлението се подава лично от физическото лице или от представляващия юридическото лице, вписан в съдебното решение за...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Право
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
26
1
1 мин
06.06.2019
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
10
1
13 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Касационно производсто

Материал № 706659, от 19 юни 2011
Свален: 68 пъти
Прегледан: 64 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 664
Брой символи: 4,568

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Касационно производсто"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала