Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
Специфика на работа на учителя/преподавателя
с ученици със СОП:
Всеки учител се сблъсква с индивидуалните различия на своите
ученици. Могат да се обособят най-общо на три групи показатели, по
които разделяме учениците:
наличие или отсъствие на интерес към учебната дейност;
наличие или отсъствие на необходимите знания, умения и навици;
различна степен на изразеност на динамиката – работоспособност,
превключваемост, темпове на работа и др.
В още по-голяма степен се отнася това за учениците със специални
образователни потребности, които съставляват доста голяма и
разнообразна група, в зависимост от уврежданията, нарушенията и
заболяванията, както и проявите и влиянието им върху процеса на
обучение.
Индивидуален подход в обучението означава педагогът да умее да види
особеностите на децата – техните възможности, способности, наклонности
и интереси и да подбере онези методи и приоми на работа, които биха
имали най-добър резултат.
Необходимо е такова образование което може да осигури възможно
най-добрата социална интеграция на детето, достигане до онова равнище
на развитие, което осигурява интегрирането му в живота”съвместно с
другите”. Важен фактор за реализирането на всичко това е подготовката на
учителите. За да се справят с предизвикателството – да учат децата със
специални образователни потребности в рамките на обикновения клас
учителите трябва да получат подготовка, която непрекъснато да се
усъвършенства.
В тази връзка значим момент от подготовката ни трябва да бъде не само
доброто познаване на особеностите на децата с увреждания, на техните
потенциални възможности и образователни потребности, но и усвояването
на технологии и стратегии за работа с тях, както и формирането на умения
за екипна дейност.
Ресурсният учител не е нито ръководител, нито подчинен на масовия
учител, а само негов помощник.Опитът показва, че ефективността на
интегрираното обучение зависи най- вече от партньорството между
двамата.
Подпомагането на масовият учител се осъществява чрез следните
дейности:
1. Ресурсният учител консултира масовият за най-важните особености в
обучението на ученика, произтичащи от неговото специфично увреждане.
2. Оказва специфична методическа помощ по отделните учебни
дисциплини, в които интегрираният ученик е включен.
3. Ресурсният и масовият учител планират съвместни дейности в
урока. Необходимо е ресурсният учител да присъства в класната стая в
определени случаи, за да оказва пряка помощ на интегрираният
ученик. Практиката в много случаи доказва, че специалната подготовка на
ресурсният учител може да се окаже изключително полезна и за учениците
в обикновеният клас.
4. Двамата учители могат да обсъждат някои детайли на учебната
програма, засягащи интегрирания ученик.
5. Ресурсният учител подпомага масовият в проверката и оценката на
знанията на ученика. Тук става въпрос за това, че ресурсният учител може
да прочита на масовия контролните работи на сляпото дете например
написани на брайл или пък да бъде интерпретатор на глухото дете. Разбира
се масовият учител е този който поставя оценката.
6. Помага на класният ръководител за пълноценното включване на
интегрирания ученик в живота на класа.
7. Ресурсният учител организира включването на масовия в
краткосрочни форми за получаване на основна специална
подготовка.Такива могат да бъдат еднодневни семинари, участие в
конференции в определена област на специалната педагогика и пр.
1. Организация на пространството в класната стая:
Традиционно учителят стои в средата на стаята срещу учениците,
обикновено пред дъската, това място се нарича Т – зона. Доказано е, че ако
учителят се движи между чиновете, той влияе положително на
дисциплината и успеваемостта на класа. Разпределението на
пространството в класната стая е много важно. Конкретно за ученика със
СОП е добре да бъдат спазени следните условия:
Да бъде разположен на първия ред, близо до учителя.
Да му се осигури повече работно пространство, по-далеч от
разсейващи стимули /врата, прозорци/.
Да се ограничи визуалното безредие пред него.
Да бъде поставен сред справящи се ученици с добра концентрация.
2. Индивидуален продход и методи на преподаване и
изпитване:
Мотивацията за учене е много важно условие за постигане на
резултати в училище. За да се мотивират, учениците трябва да полагат
усилия. Това предполага вяра, че усилието е необходимо условие за
постигането на успех. Да бъдеш мотивиран, означава и да повярваш, че
можеш да успееш, да бъдеш сигурен, да повярваш в своите собствени
способности, в това, че имаш възможности да успееш.
За да се подобри мотивацията на учениците в процеса на
педагогическото общуване трябва:
1. Да се използват увлекателни по съдържание задачи, съобразени с
възрастовите и познавателните особености на учениците.
2. Да се обсъждат повече въпроси с практическа насоченост, степенувани
по трудност.
3. Да се използват подходящи нагледни средства.
4. Да се дава самостоятелна работа на учениците.
5. Да се използва индивидуален подход.
6. Колективно да се обсъждат условията на задачите и въпросите.
7. Да се мотивират на учениците за полезността от придобиване на знания.
8. Да се използват добре подбрани и близки до житейския опит на ученика
примери.
9. Да се види практическото приложение на усвоените знания в нова,
проблемна ситуация.
Мотивацията на учениците в процеса на обучението е тясно сварзана
и с оценяването на техните знания. Затова е необходимо:
1. Оценката да е насочена към процеса, към полаганите усилия, а не към
резултатите от тези усилия.
2. Постиженията на отделния ученик да се оценяват сами по себе си, а не
като се сравняват с постиженията на другите, което ще му помогне да се
съсредоточи върху ученето.
3. Съревнованието между учениците да се избягва, това ще отстрани
отрицателните изводи, които ученикът ще направи за себе си в резултат на
сравнението си с другите ученици.
4. Учениците да се насочват да оценяват своите резултати чрез качества,
които са различни от способностите
5. Насочването към постижими цели ще увеличи вероятността за успех, ще
се отрази върху самооценката на ученика и ще измени знанието за
собствените способности.
6. Самите ученици трябва да избягват попадането в модела на научената
безпомощност в резултат на преживените провали и огорчения в класната
стая. Не само учениците, но и учителите да се опитват да открият
причините за своите успехи и неуспехи.
Моделът на училищната интеграция в наши условия е основан на
партньорството между двама учители, единият отговорен за целия клас,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Специфика на работа на учителя/преподавателя с ученици със СОП:

Учениците със специални образователни потребности е важно да постигнат емоционален, психически интелектуален и физически комфорт в училище т.е. да се чувстват стабилни в социален план. Само така ще бъдат готови да изразяват активна познавателна...
Изпратен от:
Vili Stankova
на 2011-06-15
Добавен в:
Анализи
по Педагогика
Статистика:
119 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Лесен)
48
10
2
13 мин
14.08.2019
Тест по Спортна педагогика за студенти от 1-ви курс
междинен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден за изпит по ТМФВ за ВТУ магистърска степен при проф.Цонкова (Кадинова). Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
30
1
2 мин
18.11.2016
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Специфика на работа на учителя/преподавателя с ученици със СОП:

Материал № 704916, от 15 юни 2011
Свален: 119 пъти
Прегледан: 181 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Анализ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,353
Брой символи: 8,463

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Специфика на работа на учителя/преподавателя с  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
24

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 111 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала