Големина на текста:
1
НПМГ „ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ”
Конституцията – права и
задължения на
гражданите
Курсова работа
Изготвил : Цветан Николов Xб кл.
5/25/2011
Гр. Ботевград
2
Същност на конституцията
Конституцията е основен закон в държавата.
Конституцията установява ясни правилата за правата и задълженията
на хората в обществото. Тези правила са валидни за всички и се изразя-
ват в закони и нормативни актове. Конституцията предотвратява произ-
волната власт и регламентира най-значимите обществени отношения ,
които подлежат на трайна уредба. Конституцията е опора на свободата и
основа на политическата справедливост и съгласието на хората да градят
общо бъдеще като граждани на една държава.В основата на конституция-
та е „общественият договор”. Конституцията установява основните прин-
ципи, върху които се изгражда политическата система на обществото —
политически плурализъм, разделение на властите на законодателна, из-
пълнителна и съдебна.
Разделението на властите
Разделението на властите е неразделна част от правовата и свободна
държава.Основната цел на този принцип е избягването на неограничена
власт.Властите са независими една от друга , но взаимно се допълват и
контролират в своите правомощия и функции. Властите се разделят на:
Изпълнителна
Съдебна
Законодателна
Изпълнителна власт
Изпълнителната власт е част от управлението на държавата, натоварено с
въвеждането (или изпълнението) на законите, както и на ежедневните
дела на правителствено ниво. Начело на изпълнителната власт е прези-
дентът.
В България президентската институция е установена за пръв път
през 1990 година с изменение на Конституцията от 1971 година. Прези-
дентът в България се избира пряко от избирателите за срок от 5 години и
3
може да бъде преизбран само за още един мандат.Президентът представ-
лява държавата в международните отношения, сключва международни
договори, дава и възстановява българско гражданство, назначава и осво-
бождава от длъжност висши държавни служители, упражнява право на
помилване, опрощава несъбираеми държавни вземания, насрочва избори
и референдуми, упражнява контрол върху законодателната дейност на
Народното събрание чрез правото на отлагателно вето (правото да върне
на Народното събрание приет закон за ново обсъждане). Президентът е
върховен главнокомандващ въоръжените сили на България. Титлата
Президент се запазва дори и след като е освободен постът.
Съдебна власт
Съдебната власт е система от съдилища, които налагат справедливост в
името на държавата и осигуряват механизъм за решаване на споро-
ве.Съдебната власт е независима от другите 2 власти - законодателна и
изпълнителна, тя не създава закони, но по-скоро ги интерпретира и при-
лага към отделните случаи. Този клон на управлението и властта е отго-
ворен за осигуряването на равно правосъдие пред закона, защитавайки
правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и дър-
жавата. Обикновено се състои от съд за крайно апелиране заедно със съ-
дилища от по-нисш ранг.
При осъществяване на своите функции съдии-
те, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват
само на закона.
Правосъдието се осъществява в името на народа. Правораздаването се
осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен
съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Със закон могат
да се създават и специализирани съдилища. Извънредни съдилища не се
допускат. Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и
действия на административните органи. Гражданите и юридическите
лица могат да обжалват всички административни актове, които ги зася-
гат, освен изрично посочените със закон. Съдилищата осигуряват равенс-
тво и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Произ-
водството по делата осигурява установяването на истината. Разглеждане-
то на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът
предвижда друго. Гражданите и юридическите лица имат право на защи-
та във всички стадии на процеса. Редът за упражняване правото на защи-
та се определя със закон. В определени от закона случаи в правораздава-
нето участват и съдебни заседатели.
Върховният касационен съд осъщес-
твява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите
от всички съдилища. Съдиите, прокурорите и следователите се назнача-
ват, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 сеп 2021 в 10:48 родител
 
Подобни материали
 

Конституционно право

14 ное 2007
·
603
·
36
·
7,097
·
276

КС се произнася по спорове и искове от неговата компетентност. Диспозитивът и мотивите се обнародват в Държавен вестник...
 

Конституционно прaво

07 фев 2010
·
461
·
63
·
36,024
·
459
·

Функцията на правото е да регулира/урежда обществените отношение, следователно те са предмета на конституционното право. Обществените отношения, регулирани от КП могат да бъдат разделени на три големи групи...
 

Въведение в конституционните основи на публичната администрация

14 дек 2012
·
30
·
18
·
5,143
·
41

Предмет и метод на конституционното право. Източници на КП...
 

Конституционно право

16 ное 2013
·
55
·
2
·
1,263
·
74

Конституционно право. Предмет. Характеристики. Източници...
 

Конституцията - основни права и задължения на гражданите

Материал № 704075, от 14 юни 2011
Свален: 215 пъти
Прегледан: 366 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,771
Брой символи: 11,474

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конституцията - основни права и задължения на г ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала