Големина на текста:
МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО
/проф. Натов/
Лекция от 7 окт. 2004
Същност на частноправните отношения с
международен елемент. Определение за МЧП
(въпрос 1)
Съществуват две големи групи обществени отношения:
1)Отношения, които се пораждат, развиват и погасяват в пределите на
проявление на суверенитета на една държава, в териториалните й граници.
2)Отношения, известни под наименованието международни.
В зависимост от естеството си тези отношения се подразделят на
публичноправни и частноправни международни отношения.
Частноправни МО: При възникването си или впоследствие тези
отношения надхвърлят, излизат извън пределите на един държавен
суверенитет и навлизат в пределите на суверенитета на друга държава
(други държави). По този начин тези правоотношения се свързват с най-
малко 2 държави. Пораждат се по повод защита на частния интерес. По
естеството си са както материални, така и процесуални.
Вътрешният пазар на ЕС се изгражда върху 4 свободи:
1)свобода на движение на хора
2)свобода на установяване и предоставяне на услуги (която свобода може да е
свързана с 1)
3)свобода на движение на стоки
4)свобода на движение на капитали и плащания
Свободата на движение на хора е свързана с движението на ФЛ с цел
полагане на труд.
Свобода на движение на стоки – без митнически данъци.
Международният елемент
Международният елемент възниква най-вече по отношение различната
националност на субектите. Международният елемент може да се появи по
повод съдържанието на правоотношението (правата и задълженията). Може да
възникне и по повод вещите, с които боравят в правоотношението. Може да
възникне по повод правопораждащия факт.
Следователно международният елемент възниква по повод на някоя от
съставните части на правоотношението: субекти, съдържание, вещи,
предмет на отношението.
1
МЧП в рамките на ЕС е призвано да регламентира частноправни отношения,
пораждащи се при реализиране на 4-те свободи на вътрешния пазар.
Частноправни отношения с международен елемент се пораждат като резултат
от комбинираното действие на суверенитетите на държавите лично действие
(по отношение на лицата) и териториално действие.
В ЕС има прехвърляне на част от суверенитета на всяка държава членка върху
съюза в лицето на институциите, които го упражняват. Следователно
международният елемент се поражда и вследствие трансфера на
суверенитет, при което се създава институтът на европейското гражданство.
Едно лице е гражданин на държава членка на ЕС и едновременно с това е
гражданин и на ЕС като цяло. Имо две нива национално и общностно. Това
подразделение се взема предвид в проектите за конституция на ЕС.
Международният елемент в частноправното отношение може да възникне
заедно с пораждането на правоотношението.
Ex: сключване на договор между различни по националност страни
Международният елемент може да се появи и по-късно – като последица от
развитието на правоотношението.
Ex: договор между две фирми от една националност, едната сменя
националността си и се поражда международен елемент.
Частноправното отношение може и да изгуби международния си елемент
впоследствие.
Ex: брак между лица с различно гражданство
Френска гражданка и германски гражданин. Френската гражданка се отказва
от френското гражданство и става немска гражданка.
Международният елемент не е нещо привнесено отвън. Той е присъща
характеристика на правоотношението и е следствие от нормалното развитие
на правоотношението.
Белези на международните частноправни отношения:
Имат предимно имуществен характер.
Това са отношения между равнопоставени правни субекти.
Това са отношения между субекти, които имат икономическа и
имуществена самостоятелност.
Това са отношения между субекти, които носят самостоятелна ?
имуществена? отговорност за своите действия (бездействия).
Процесуална група частноправни отношения с международен елемент:
Отнасят се до т.нар. подведомстевност (компетенстност) на
българските съдилища по отношение на едно частно правоотношение с
межународен елемент. Кога българските съдилища са компетентни да се
произнесат по частно правоотношение с международен елемент.
2
Свързани са с признаване и допускане на изпълнението у нас на
чуждестранни съдебни решения и други актове, постановени от
чуждестранен съд във връзка с частно правоотношение с межународен
елемент.
Процесуалната материя е важна!
екзекватура – признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни
решения
Определение за МЧП според чл.1 от проекта за кодекс на МЧП
самостоятелен клон от националното право на Република България, който
регламентира въпросите относно приложимото право, подведомствеността
(компетентността) на българските съдилища, признаването и изпълнението на
чуждестранни съдебни решения и други актове (вкл. арбитражни решения) по
повод частноправни отношения с международен елемент.
Предмет, цел и функция на МЧП
(Въпрос 2)
Предмет на МЧП
Когато едно частноправно отношение с международен елемент напусне
пределите на един държавен суверенитет и навлезе в друг (други), възниква
ситуация, при която националните правни системи на държавите, с които
отношението се свързва, се оказват засегнати от това отношение, от неговите
съставни части. Всяка една от НПС може да претендира за уредба на
отношението. Тъй като НПС са различни, почиват на различни принципи и
отразяват волята на различни народи, то нормално е да възникне колизия
между тези НПС (сблъсък за предоставяне на правна уредба при
правоотношението).
Ex: брак между лица, едно от които е български гражданин
Появява се колизионният въпрос – коя от сблъскващите се НПС да бъде
компетентна да даде уредбата, да бъде приложима?
Според една концепция този въпрос е в основата на предмета на МЧП. Тази
концепция за предмета на МЧП доминира до ср. на XX век.
Сега господстваща концепция е, че предмет на МЧП са частноправни
отношения с международен елемент, за уредбата на които МЧП определя кое е
приложимото право или пък ги регулира непосредствено. Определя кога
националният съд е компетентен да уреди спора и при какви условия ще се
признае изпълнението на чуждестранен съдебен акт.
Групи отношения с международен елемент:
1)Граждански отношения с международен елемент
2)Вещни отношения с международен елемент – режимът на собственост и
други вещни права на чуждите държави, чуждестранните ЮЛ и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 яну 2023 в 18:42 потребител
 
Домашни по темата на материала
История на международноправната закрила на авторското право
добавена от yoana125 25.04.2012
1
12
Подобни материали
 

Курсова работа по Международно частно право


Осиновяването по българското международно частно право. Международна компетентност. Приложимо право. Международна договорна уредба на брака и семейството в българското международно частно право...
 

Норми в международното право

27 сеп 2012
·
9
·
10
·
3,780
·
21

Основни теми по международно право. Принципи, членове, права и задължения...
 

Лекции по МЧП, 2012-2013 година

21 яну 2013
·
147
·
79
·
27,817
·
201

Този материал съдържа пълнител лекции на проф. Натов по международно частно право, които са четени на студентите през учебната 2012-2013 година...
 

Понятие и система на международно бизнес право

02 фев 2013
·
18
·
167
·
38,565
·
40

Източници. Принципи на международната търговия. Тенденции в развитието...
 

Международно публично право

31 мар 2013
·
51
·
41
·
15,026
·
82

Междудържавните отношения. Междудържавните отоншения се уреждат от международни правила – принципи, норми и обичай на международното публично право...
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Международно право
Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международно право за Студенти от 3 курс
Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
2
1
7 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международно право

Международно частно право

Материал № 70396, от 03 яну 2008
Свален: 1,271 пъти
Прегледан: 633 пъти
Качен от:
Предмет: Международно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 100
Брой думи: 31,126
Брой символи: 193,239

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международно частно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения