Големина на текста:
Данъчна основа за облагане доходите от
извънтрудови правоотношения.
Данъчен контрол за разкриване на
фактическия състав на временните данъчни
разлики.
2009г.
1. ЗДФЛ – Данъчна основа за облагане доходите от извънтрудови
правоотношения.
Към извънтрудовите правоотношения се причисляват доходите на- нотариуси,
лица на частна медицинска практика, доходи от селскостопански дейности, наеми,
получени от личен труд, от управление и контрол.
Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗОДФЛ лицата, упражняващи свободна професия и други
дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, както и лицата, извършващи
срещу възнаграждение управление и контрол, формират данъчната основа за доходите
от тези дейности по реда на чл. 22.
Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност - на
физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), се
определя като придобитият доход се намалява с нормативно определени разходи за
дейността. Законодателят е фиксирал различен размер на разходите, изхождайки от
спецификите на съответната дейност: за доходите от упражняване на занаят, които не
се облагат с патентен данък, се ползват 40 на сто разходи за дейността, а за доходите от
упражняване на свободна професия или от възнаграждения по извънтрудови
правоотношения - 25 на сто. Във връзка с прилагане на разпоредбата, понятията
"упражняване на занаят", "упражняване на свободна професия" и "извънтрудови
правоотношения" са дефинирани в § 1, т. 28, 29 и 30 от допълнителните разпоредби на
ЗДДФЛ.
Данъчната основа за облагане доходите от извънтрудови правоотношения е равна на-
ДО = ОД – (Рх Д + Вноски + Облекчения)
2. ЗКПО- Данъчен контрол за разкриване на фактическия състав на
временните данъчни разлики.
При преобразуването на счетоводния финансов резултат за данъчни цели възникват
данъчни разлики, които по своя характер може да бъдат постоянни и временни.
Временните данъчни разлики представляват приходи или разходи непризнати за
данъчни цели в текущата отчетна година, които ще бъдат признати през следващите
данъчни години, когато ще настъпят условията за това. Начислените възстановими
разлики отразяват наличието на потенциални данъчни задължения и разширяват
данъчната основа. В следващите години признатите възстановени разлики стесняват
данъчната основа за съответната година.
Временните разлики се получават при сравняване на счетоводната и данъчна основа на
активите и пасивите.
Гл.8 от ЗКПО урежда данъчните временни разлики. Такива се получават във връзка с
последващи оценки на активи и пасиви. Принципът е, че се признават не в годината на
счетоводното отчитане, а в годината на отписване на съответния актив/пасив.
Примери за данъчни временни разлики (разходи/приходи, които не са признати за
данъчни цели временно):
* Разходи/приходи от последващи оценки (преоценки и обезценки) на активи/пасиви.
Тези разходи/приходи не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им
отчитане, а в годината на отписване на актива/пасива носител на данъчната временна
разлика. Този ред не се прилага при финансовите институции по отношение на
последващи оценки на финансови активи и пасиви. При финансовите институции
разходите/приходите от преоценки на финансови активи и пасиви се признават за
данъчни цели в момента на счетоводното им отчитане.
* Разходи за провизии за задължения. Разходите не се признават за данъчни цели в
годината на заделяне на провизията, а в годината на погасяване на задължението за
което е заделена провизията;
* Разходите свързани с неизплатени към 31 декември на текущата година доходи на
наети от работодателя физически лица се признават за данъчни цели, когато се изплати
дохода на физическото лице, а не когато се начисли счетоводно разхода. Това данъчно
третиране не се отнася за основното и допълнителното трудово възнаграждение;
* Разходи по натрупващи се неизползвани отпуски на персонала към 31 декември на
текущата година. Тези разходи се признават за данъчни цели в годината през която се
изплатят отпуските;
* В определени случаи част от разходите за лихви не се признават през годината на
счетоводното им отчитане, а през следващи години (режим на слаба капитализация).
Данъчният контрол като вид контрол е дейност по гарантиране на изпълнението на
управленчески решения – в случая- изпълнението на нормативните актове, уреждащи
данъчното облагане. Това е дейност по съпоставяне на фактическото положение с
действащото законодателство и се схваща като контрол относно точното изпълнение на
данъчните норми.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 мар 2023 в 20:38 ученик на 19 години от София - Национална търговско - банкова гимназия, випуск 2023
 
 
Онлайн тестове по Данъчен контрол
Данъчна политика
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по данъчното законодателство и политика в България. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
25
6
1
8 мин
10.10.2019
Тест по Данъчна политика за 4-ти курс
междинен тест по Данъчен контрол за Студенти от 4 курс
Междинен тест по Данъчна политика за студенти от 4-ти курс. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
3
1
4 мин
30.07.2018
» виж всички онлайн тестове по данъчен контрол

Данъчна основа за облагане доходите от извънтрудови правоотношения. Данъчен контрол за разкриване на фактическия състав на временните данъчни разлики

Материал № 703592, от 13 юни 2011
Свален: 24 пъти
Прегледан: 53 пъти
Предмет: Данъчен контрол
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 594
Брой символи: 3,712

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Данъчна основа за облагане доходите от извънтру ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Данъчен контрол
в град София
с опит от  17 години
1 526 116

виж още преподаватели...
Последно видяха материала