Големина на текста:
Международна валутна система
1. Обща характеристика
2. Елементи на международната валутна система
3. Еволюция на международната валутна система
а) През метализма;
б) Златно-кюлчев и златно-девизен еталон;
в) Бретън-Уудска валутна система;
г) Съвременна международната валутна система (Ямайска
валутна система).
1. Обща характеристика
По своята същност международната валутна система представлява
съвкупност от правила и институции, осигуряващи валутния обмен между
национално обособените стопанства на страните. Международната валутна
система е исторически определена форма за организация на паричните
отношения между страните.
Възникването й се предхожда от образуването на националните
парични системи.
Едновременно с развитието на световната търговия във вътрешните
парични системи на страните постепенно се обособяват механизми за
уреждане на международните задължения и вземания. Впоследствие, тези
механизми стават основа на националните валутни системи. Последните,
макар да са продължение на вътрешните валутни системи, се отличават от
тях по своето функционално предназначение да обслужват валутния
оборот на отделните страни. Така, националните валутни системи
изпълняват структурообразуваща функция по отношение на
международната валутна система като определяща е ролята на страните,
имащи най-голям дял в международния обмен.
С развитието на международната търговия, международната валутна
система получава все по-голяма самостоятелност и оформя свой собствен
механизъм на функциониране и регулиране. Исторически създалата се
връзка между международната валутна система и националните се запазва,
като и двата типа системи си оказват взаимно влияние една на друга. Нещо
повече, международната валутна система започва да влияе по-силно върху
националните валутни системи, което се дължи на от засилването на
процесите на интернационално преплитане на националните стопанства.
Изискванията към международната валутна система са три:
1) Универсалност. Това изискване се налага, защото веднъж след
като бъде установена международната валутна система, всички страни са
принудени да се съобразяват с нейните правила.
1
2) Ефективност, в смисъл, че действеността на системата се измерва
от гледна точка на резултатността, която тя има върху разходите по
търговията.
3) Стабилност. Това изискване произтича от това, че много трудно
се постига съгласие между различните нации за това как да бъдат
разпределени между тях разходите и ползите от прилагането на системата.
2.Елементи на международната валутна система
Международната валутна система има 7 елемента:
1) Първият елемент на международната валутна система е
паричната единица, изпълняваща ролята на международно платежно
средство и резервна валута. Това е базовият елемент на международната
валутна система. До средата на 19 в. в паричната сфера господството си
оспорват златото и среброто. В края на века златото се налага като всеобщ
еквивалент и системата на златния еталон става международна.
По-късно, след разпадането на златния еталон в периода между двете
световни войни националните валути на САЩ и Англия заемат
господстващо положение в международния платежен оборот, а на Бретън-
Уудската валутна конференция през 1947 г. тези две парични единици
получават статута на резервни валути, с което официално им се отрежда
ролята на световни пари. Тук трябва да се отбележи, че английската лира
не е равностойна на американския долар и тя в значителна степен загубва
качеството си на резервна валута.
За да стане една валута резервна или ключова е необходими тя да
отговаря на определени изисквания:
- Страната емитент трябва да има икономически и политически
превес в световната система. Това означава да разполага със значителен
производствен потенциал и големи финансови възможности.
- Второ изискване е неограничената й възможност за конвертиране
във валутите на другите страни.
- Действието на развит национален валутен пазар.
- Стабилност на валутата и способност на държавата да поддържа
относителна устойчивост на валутния си курс.
При съвременни условия доларът изпълнява ролята на световна
валутна единица.
2) Втори елемент на международната валутна система е режим на
установяване и регулиране на валутните паритети и валутните
курсове.
До средата на 70-те години повечето страни възприемат за основа
златния паритет, а останалите страни установяват курса на своите валути
непосредствено към долара.
2
След 70-те години страните се отказват от златния паритет и
преминават към пряко определяне на съотношенията между валутите. Така
в съвременни условия, за основа на валутните курсове служат валутните
паритети, установявани по законодателен ред. Валутните паритети могат
да се определят към долара или към други национални валути, използвани
в международните плащания, към Специалните права на тираж (СПТ) или
към еврото, както и към набор от валути, наречен валутна кошница.
3) Третият елемент на международната валутна система е т.нар.
“валутна конвертируемост Понятието “валутна конвертируемост” се
изразява във възможността дадена валута да се разменя в друга по всяко
време и без ограничение по приетия от пазара единен курс. От тази гледна
точка се разграничават:
- Конвертируемост на равнище “централна банка”. При нея
частните банки и лица могат да обменят валута само чрез емисионната
банка на своята страна със специално разрешение. Видно е, че тази форма
на валутна конвертируемост е твърде ограничена, защото изцяло се
регулира от официалните валутни власти.
- Втори вид валутна конвертируемост е т.нар. “зонална” или
регионална” конвертируемост. При нея валутната конвертируемост се
ограничава в рамките на дадена валутна зона или регион. В много случаи
зоналната конвертируемост е принудителна. Какво означава това?
Икономически по-слабите страни се принуждават да обвързват своите
валути с валутата хегемон, да съхраняват златно-валутните си резерви в
централната банка на водещата страна и да се водят от правилата на
валутната политика. Безспорно, това довежда до жертване на
националните интереси на по-слабите страни.
- Трета форма е т.нар. “външна конвертируемост”. Това означава, че
конвертирането на валута се разрешава само за чужди граждани, а по
отношение на местните лица съществуват ограничения.
- Четвърта, по-висша, форма на валутна конвертируемост е
вътрешната валутна конвертируемост. При нея местните граждани
могат свободно да се разпореждат със своите парични средства във местна
и чужда валута както вътре в страната, така и извън нейните предели. Т.е.
за местните и чуждестранни лица действа еднакъв валутен режим.
4) Четвърти елемент на международната валутна система са
правилата за регулиране на международната валутна ликвидност. С
понятието “международна валутна ликвидност” се изразява
възможността на отделна страна или група държави своевременно да
погасяват своите задължения към чужбина в рамките на общоприетите
норми и правила на международните плащания.
Международната валутна ликвидност има два аспекта: количествен и
качествен.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 фев 2017 в 17:57 родител на 39 години от София
29 юни 2016 в 14:02 студентка на 27 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - факултет математика и информатика, специалност - Икономика, випуск 2017
09 ное 2015 в 12:04 ученичка на 26 години от Русе - ПГИУ "Елиас Канети", випуск 2013
28 май 2015 в 14:41 студент на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнес икономика, випуск 2018
26 юни 2014 в 10:52 в момента не учи на 43 години от София
08 мар 2014 в 15:18 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика на човешките ресурси, випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
24
1
6 мин
19.07.2013
Регионални пазари и МТО
тест по Международна икономика за Студенти
Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
25
1
1
17 мин
19.01.2015
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Международна валутна система

Материал № 702902, от 12 юни 2011
Свален: 16 пъти
Прегледан: 31 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,494
Брой символи: 9,768

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международна валутна система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала