Големина на текста:
Софийски университет ”Св. Климент Охридски”
Философски факултет
Катедра Политология
Политически мениджмънт
Курсова работа
На тема: Политическите решения на изпълнителната власт –
режимът на управление на Симеон Сакскобургготски.
По: Как се прави политика
Изготвил: Емине Алиш Осман, Политически мениджмънт, редовно,
неспециалист, фак. № 27090, 1 курс
Проверил: д-р Иван Начев
София
2011г
Политическото решение има определяща и решаваща роля за реализирането на
всяка политика. Всяко политическо действие е свързано с решение. Политическото
решение е средството за разрешаване на дадена обществена или историческа ситуация.
Политическото ръководство на дадена страна насочва и интегрира цялата държавна
дейност, тъй като в този процес се предлагат, обосновават и съгласуват целите, към
чието реализиране в последствие се стреми всяко политическо решение.
Изпълнителната власт трябва да се стреми към осъществяване на държавната
политика, в съответствие с конституционните разпоредби и законите, приети от
парламента. Тази дейност се определя като ежедневно управление на държавата,
свързана от една страна с прилагането на закони, а от друга с проблемите, които
възникват. Постепенно с разрастването на проблемите, свързани с управлението и с
усложняването на общественото развитие тази дейност придобива много голям обхват,
което води до разширяване на сферите, които изпълнителната власт трябва на
направлява и регулира. Все по-осезаемо се чувства необходимост да гарантира
стабилност в икономическото развитие, както и да съдейства за преодоляването на
възникващи кризи и по-дълбоки сътресения в стопанството. Защитата на основните
права на гражданите срещу неправомерни действия, срещу посегателства върху личния
живот и собственост на гражданите и особено срещу престъпността , тероризма и други
подобни груби нарушения на обществения ред е задача номер едно на изпълнителната
власт. Тя носи отговорност за подпомагане на съдебната система и осигуряване на
нейната ефикасност в регулирането на отношенията между граждани и държавата,
както и между самите граждани при възникнали спорове. Изключително важно
значение има и защитата на държавния суверенитет, което е свързано със защитата на
териториалната цялост на държавата, предотвратяването на военни конфликти,
гарантирането на мирните отношения между държавите в регионален и световен
мащаб. Реализирането на политическите решения на изпълнителната власт е свързано и
с решаването на глобалните въпроси на човечеството. Друго направление на дейността
на изпълнителната власт, имащо изключително важно значение е външната политика,
защото държавите са преплетени в глобални механизми на сътрудничество и
взаимодействие. Външната политика е сфера, чрез която се гарантират и благоприятни
международни условия за вътрешно развитие. Освен в тези направления, които най-
общо могат да се определят като основни, органите на изпълнителната власт
осъществяват и определени функции в областта на културата, здравеопазването,
социалната сигурност, а в последно време и в областта на екологията. Въс всички тези
сфери институциите на изпълнителната власт притежават относителна свобода на
действие и възможности да проявяват инициативност. Ръководството на
администряцията също се включва към компетенциите на изпълнителната власт.
Изпълнителната власт е вторият етап в осъществяването и изпълнението на
гаранцията на правото. В схемата на разделението на властите има точно определено
място, продиктувано от главното предназначение да спазва и изпълнява актовете на
законодателната власт и да извършва управленска дейност на свое собствено
основание. Съвкупността от действията формира съдържанието на перманентната,
законосъобразната, изпълнителната функция по осигуряването и гарантирането на
условия за защитата на правото и обществото с помощта на държавното управленско
регулиране.
В дейността на изпълнението наблюдаваме два акцента: от една страна – строго
спазване на конституционните и законовите разпоредби и, от друга – извършване на
съответни действия на базата на самостоятелна, правно съобразна преценка. Тези две
области, в които се простира изпълнителната власт има своя запазена територия за
самостоятелна функция, основана на необходимостта от пълноценно регулиране на
обществените процеси. Сложността на тези процеси и отношения дава на изпълнението
основание да участва в общото запазване на обществото като извършва изпълнителни
-разпоредителна дейност. Това е вторият аспект на задължението, поето от държавата
по гарантирането на правните начала.
Изпълнителната власт няма правото да извършва действия, с които би накърнила
собственото право на другите две власти, така както впрочем това правило важи и за
другите власти..Законът е този, които създава баланса между различните титуляри, той
е главен ориентир на всички техни действия.Истинска гаранция ще се постигне, когато
изпълнението плътно се доближи до предписанията на закон, от които черпи своята
правомерност.
Един от съществените въпроси в дейността на управлението е гарантирането на
правата на човека.То е второто главно изискване към него. И по този пункт
съществуват постоянни, ненакърними от никоя власт стойности, които следва да се
спазват. Докато законодателната власт спазва тези постоянни права, санкционирайки ги
в законови норми, то изпълнителната власт следи за тяхното реално приложение в
ежедневната управленска практика. В същото време за нея важат някои забрани за
намеса на личния свят на гражданите и ненакърняване на тяхната собственост и
свобода. В модерната държава се приема, че това е забранена зона за изпълнителната
власт, защото естеството на нейната функция не й позволява да нормира ценностите на
правото. А щом това е така, тя има правомощието да решава по установителен път
въпроси от правната свобода на човека. “ Намесата в свободата и собствеността трябва
да принадлежи само на закона.“ Но дори и по законов път тази намеса може да се
извършва единствено в изключителни случаи и не за да ограничава свободата, а чрез
намесата си да спомага за нея и да й създава гаранции. За изпълнителната власт остава
поле за действие токлова, колкото й отрежда конституцията и нормирания в нея
властноразделителен принцип.Това е господстващото мнение в правната литература,
изведено като „постулат на правовата държава“. Дело на правителството е да защитава
„частната собсвеност и интересите на тези особени сфери“, които са присъщи за всяка
личност. От тук и отговорността на държавата по съблюдаването на тези принципи е
особено голяма, защото така се допринася не само за стабилността и сигурността на
личното у човека, но и на държавата и обществото като цяло. Подобна отговорност се
поемавинагии, когато изпълнителната власт пристъпи определени законови
изисквания. Забраните за нея не се отанят само до формалното спазване на
задължението за престъпване на по-висшите юридически актове, но преди всички до
съобразяване на своята дейност с общовалидните принципи, характерни за правовата
държава.
Защитата на правата на човека от изпълнителната власт се простира върху две
направления: във въздържането от действия по нарушаването им; по създаването на
условия за изпълнение и защита на тези права. В изпълнение на второто направление,
управлението издава актове, които са в унисон със законите и които са продължение на
основните положения, възприети във висшите юридически актове.
Известно е, че висшите юридически актове обхващат основните, най-главните
социални отношения. Те ги нормират посредством един абстрктен модел, които в
много случаи се нуждае от детайлизиране. Тази дейност е оставена на изпълнителната

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Политическите решения на изпълнителната власт – режимът на управление на Симеон Сакскобургготски

Политическото решение има определяща и решаваща роля за реализирането на всяка политика. всяко политическо действие е свързано с решение. Политическото решение е средството за разрешаване на дадена обществена или историческа ситуация...
Изпратен от:
medeli
на 2011-06-09
Добавен в:
Курсови работи
по Политология
Статистика:
44 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
може ли някои да ми реши тези въпросчетаа
добавена от SCHum1 16.05.2012
2
51
Подобни материали
 

Държава (лекция по политология)

15 апр 2007
·
1,025
·
1
·
256
·
33
·
2

Държавата (или страната) е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет.
 

Власт и Политика

09 фев 2008
·
527
·
3
·
417
·
238

Властта и политиката са основни категории на политическата теория. Властта е политически феномен и политиката е властване, защото политиката представлява субективно разпределение на ценностите вътре в социалните групи и между тях в обществото...
 

Идеалната държава

04 юни 2007
·
657
·
2
·
253
·
223
·
5

Целта на живота на всеки от нас е да търси щастие. Следователно идеалната държава би била тази, в която всеки отделен човек се чувства щастлив.
 

Властта- курсова работа по политология

13 дек 2006
·
2,031
·
14
·
2,057
·
263
·
3

Властта е отношение, макар че в естествените езици говорим за притежаване и натрупване на властта, за равенството...
 

Моята представа за силна съвременна българска държава

22 дек 2006
·
915
·
3
·
375
·
162

Основната цел на държавата е да вътвори мир и порядък в живота на хората, да гарантира и защиатава естественото им право и да наказва тези, които го нарушават.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
178
2
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Политическите решения на изпълнителната власт – режимът на управление на Симеон Сакскобургготски

Материал № 701862, от 09 юни 2011
Свален: 44 пъти
Прегледан: 52 пъти
Предмет: Политология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 3,093
Брой символи: 20,352

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политическите решения на изпълнителната власт – ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения