Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
Големина на текста:
ПАСТИРСКО БОГОСЛОВИЕ
Въпрос № 1: Понятие за пастирско богословие, изобщо и за
душепастирството като наука и изкуство.
Пастирското богословие (ПБ) е практическа богословска дисциплина,
изучаваща душепастирската дейност на енорийския свещеник.
Две значения: в широк смисъл – свещеническо служение (литургическо),
учителско (катехизично и омилетично) и в по-тесен смисъл - пастирско
(душепастирско). В широкия смисъл се нарича общо пастирско богословие и
неговите основи лежат в учението, дейността и примера на Иисуса Христа като
пророк, цар и първосвещеник, както и в Неговата изрична заповед – последен
завет: ,,Идете и научете всички народи като ги кръщавате в името на
Отца и Сина и Светаго Духа и като ги учите да пазят всичко, що съм ви
заповядал” (Мат. 28:19 – 20).
Оттук – и разделението на общото П Б на следните самостоятелни богословски
науки: катехика (теория на църковната катехизация); омилетика или теория
на богослужебното проповедничество; литургика или теория на
православното богослужение; и специално пастирско богословие или теория
за специалното душепастирство (ДП) или духовно ръководство на вярващите
според тяхното вътрешно и външно състояние.
Така (из)общо пастирското богословие (ОПБ) излага принципите и
правилата, съгласно с които се извършва душеспасителното служение на
пастиря в три посоки – като учител-проповедник, свещеник и душепастир – с
цел да се отдаде Богу дължимата върховна почит, а на човеците - да се
помогне в поетия от тях път към спасение. Така, че задачата на ОПБ е да въведе
църковния пастир в изучаването на кокретното (техническо) изпълнение на
троякото му служение чрез Благата вест, преподаване спасителната Благодат и
усвояване методиката на индивдуалното душегрижие и душеръководство при
крайна цел – ,,да прийдет Царствие Твое яко на Небеси и на земли”.
От друга страна ЧАСТНОТО ДУШЕПАСТИРСТВО като теория на
специалните грижи за човешката душа представлява системно и
научнообосновано изложение на главните принципи и закони, както и на
произтичащите от тях методи и правила за душепастирската дейност на
Църквата.
Предмети на ПБ: 1)Живота и личността на пастира, качества, образование,
трудности, изкушения. 2) Изкуството на пастирството. 3) Задачите, които
възникват в хода на пастирското служение.
В Ст З пастир рое от гл. роа - накланям се, навеждам се, склонен съм,
стремя се към нещо; грижа се, управлявам (по отношение на хора) – човек,
усърдно зает с паството си. В НЗ - ,,ПИМИН”- ПАСТИР – от ,,Добрият Пастир”
(Й10), разкриващ любовта Си към изгубената овца. За първи път
понятието,,ПБ” се употребява от германеца Петрос Канисиус в 1556 г.
В ъпрос № 2: Извори и спомагателни науки.
Ясно е, че главният извор, от който се черпят принципите и законите на
душепастирското служение, това е Божественото Откровение. Обаче наред с
принципа за същината на спасението, който черпим от богословските науки,
боравейки с човешки индивидуалности необходими са знания в областта на
биологията, психологията и педагогиката за навлизане в природата на
личността и успешен контакт с нея с цел нейното преобразяване в Христа.
Тук важен е и опитът духовно-благодатният, но и ,,професионалният” на
душепастиря. Ценен извор представлява и историята на душепастирството.
Така че изворите биват общи (официални) и частни (неофициални).
Към първите най-вече спада СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ – най-вече Новият
Завет, когато сред човеците идва ДОБРИЯТ ПАСТИР, Който дава личен
пример как поелите този път да изпълняват високото си призвание в живота, а
и как да носят КРЪСТА на служението. Светите евангелия ни разкриват
безкрайния идеал на всяко душепастирство в лицето на Спасителя като
Първосвещеник, Учител на Истината и Водач на човешките души към
святост. ,,Деянията” , Апостолските послания ни дават конкретни примери,
правила и съвети за правилното служение в ,,ЦЪРКВАТА НА ЖИВИЯ БОГ” –
“стълб и крепило на истината” (ІТим. 3:15) – най-вече в т. нар. ,,пастирски
послания” (Тим. и Тит), даващи основни закони, цели и средства на
душепастирството , което даде Сам Иисус Христос.
Другият общ (официален) извор, това е Църковното догматично учение на
Съборния разум на Цървата и църковното предание, отразено в апостолските
правила, Вселенските и канонизираните за нормотворчески десет поместни
събора, както правилата на някои от свв. Отци на Църквата и монашески
общества.
Към ВТОРИТЕ (частни и неофициални) ИЗВОРИ СЕ ОТНАСЯТ: Творенията
на ранните църковни писатели, благочестивите обичаи и практики на Църквата,
осветени местни традиции и проверени опити на отделни душепастири,
съответстващи на духа и учението на Църквата – важно условие без което
трябва да се избягват като съмнителни. Църковен авторитет притежават и
някои решения на църковни събори, синодални и епархийски послания ,
окръжни наредби. Частни извори представляват и цялото историческо,
систематическо и практическо богословие в т.ч. и библейската и църковна
археология, специалните биографии и автобиографии – най-вече свързаните с
жвота и делото на св. прав. о. Йоан Кронщадски.
Въпрос № 3: История и литература на пастирското богословие до ІV в.
Като богословска наука в съвременния смисъл на думата ПБ започва
развитието си от кр. на 18 в, въпреки че темата съществува заедно с
съществуването на Църквата. Поради тази причина липсва ,,научна л-ра” по
въпроса. Но същото не можем да кажем за свещените новозаветни книги,
където на темата е отредено подобаващо място и даже някои от тях се
определят като първите общи ръководства по пастирско богословие. Още в СЗ
е изложено схващането за Бога като Един и Неизменен Пастир на цялото
твърде вярващо в Него или постоянно отклоняващо се от Него човечество.
Оттук и концепцията за единно , истинно и добро пастирство, същствуващо
наред с лошото, както и съответните им наименования и сравнения, награди
или наказания от Бога. При условията на жестоките ограничения през първите
векове било невъзможно да се спазват регламентации относно качества, подбор
и задължения. По това време се дават само кратки упътвания в апостолски дух,
проникнати от бащинска любов и топлота. Такива са посланията на
(след)апостолските мъже, Дидахията, в която са описани най-старите ритуали.
Вдъхновени позиви към презвитерите съдържат посланията на св. Игнатий
Богоносец – ,,да изпълняват служението си с всякакво телесно и духовно
усърдие”. ,,Старай се – казва той - за единението във вярата, бъди
снизходитален към всички, неуморим в молитвата, носи немощите на всички,
защото дето трудът е по-голям, там и печалбата е по-голяма...”
Посланието до Коринтяни на св. Климент Ремски развива подробно мисълта за
нуждата от взаимен мир и единение между епископ, пастири и пасоми, а също
и за спазване на потребното подчинение и ред в Църквата.
Ценни послания в този дух са и тези на св. Поликарп Смирненски, (,,да
сеобръщат заблудените”), св Ириней Лионски (разсъждения за тежкото
наказание, очакващо лошите презвитери, служещи на похотите си, унижаващи
другите, гордеещите се).
Добри напътствия са останали от св. Киприан Картагенски : ,,Всеки, който
се е удостоил със свещенство трябва да служи само на олтаря и на
жертвите; той трябва да се занимава само с молитви и моления и не
бива да оставя Църквата, за да се занимава със земни и мирски дела, а
трябва денем и нощем да се труди за небесните и духовни работи”.
По-нови пътища душепастирството получава в развитието на монашеството, за
което са работили: св. Макарий в мистичен дух, а свв. Нил и Касиан в
аскетичен.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пастирско богословие

Пастирското богословие (ПБ) е практическа богословска дисциплина, изучаваща душепастирската дейност на енорийския свещеник. Две значения: в широк смисъл – свещеническо служение (литургическо), учителско (катехизично и омилетично) и в по-тесен смисъл...
Изпратен от:
Dimitar Stoichkov
на 2011-06-08
Добавен в:
Теми
по Религия
Статистика:
36 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Религия рядко сваляни с 20 - 1 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Пастирско богосливие - разработки за изпит

31 авг 2010
·
122
·
24
·
9,670
·
212

Материалът дава основно описание на същността на темите от конспекта по Пастирско богословие...
 

Исляма

18 мар 2006
·
2,549
·
2
·
782
·
335
·
18

Доклад относно историята и идеологията на исляма.
 

„Божествената йерархия” на Св. Дионисий Ареопагит”

29 яну 2009
·
55
·
14
·
1,824
·
57

Исихасткият аскетизъм в историята на българската философия, богословие и българският духовен живот представя нагледно дълбоките традиции на народа и религията ни. Чрез своите молитви исихастките...
 

Съчинения на Св. Йоан Златоуст продължение от Богословието му

14 апр 2009
·
53
·
3
·
365
·
20

В своята огромна литературно-богословска дейност Св. Йоан Златоуст с еднаква вещина, широта и задълбоченост се проявява почти във всички области на богословската мисъл, знание и творчество...
 

Проблемът за бога в християнската философия на Средновековието

28 мар 2006
·
946
·
34
·
8,869
·
333

Проблемът за бога в християнската философия на Средновековието - обширен реферат, засягащ всички аспекти. Големина - 35стр.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Религия
Тест по религия за 9-ти клас
междинен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Тест върху изучените библейски текстове в училище, предвидени в ЗП. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
23
59
1
08.08.2012
Библията
тематичен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Обобщаващ тест по темата "Библията - религиозен и културен феномен". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
17
7
1
7 мин
19.09.2019
» виж всички онлайн тестове по религия

Пастирско богословие

Материал № 700587, от 08 юни 2011
Свален: 36 пъти
Прегледан: 96 пъти
Предмет: Религия
Тип: Тема
Брой страници: 24
Брой думи: 9,810
Брой символи: 57,283

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пастирско богословие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Калин Ангелов
преподава по Религия
в град София
с опит от  21 години
1 294

Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
с опит от  1 години
1 404 54

виж още преподаватели...
Последно видяха материала